DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie nr. 65/2010 privind infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuiaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 25 iunie 2010

 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
 • AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

  Avand in vedere art. 25 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificarile ulterioare,
  in temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si al prevederilor partii a III-a cap. I art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificarile ulterioare,
  presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

  Art. 1
  In vederea dezbaterii situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii se infiinteaza Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, alcatuit din reprezentanti ai Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, reprezentanti din partea camerelor de comert si industrie, ai patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii, ai organizatiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai autoritatilor publice locale.

  Art. 2
  Comitetul mentionat la art. 1 are rol consultativ in aprobarea programelor si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

  Art. 3
  Secretariatul acestui comitet va functiona in cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si va fi finantat din bugetul alocat acesteia.

  Art. 4
  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, prevazut in anexa nr. 1.

  Art. 5
  Se aproba componenta Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta in anexa nr. 2.

  Art. 6
  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta decizie.

  Art. 7
  La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a componentei acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 8
  Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa nr. 1 - Regulament de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii  Capitolul I - Organizarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii


  Art. 1
  Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, denumit in continuare Comitet, functioneaza pe langa Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumita in continuare Agentia, ca organism consultativ, fara personalitate juridica, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentului regulament.

  Art. 2
  (1) Comitetul constituie un inalt forum pentru dezbaterea situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in cadrul caruia organele de specialitate ale administratiei publice centrale, reprezentantii camerelor de comert si industrie, ai patronatelor si organizatiilor neguvernamentale de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii, precum si intreprinzatorii pot sa isi exprime punctele de vedere si propunerile sau pot sa isi manifeste interesul, acordul si sustinerea pentru realizarea efectiva a proiectelor, programelor si strategiilor de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national, regional si local.
  (2) Comitetul contribuie la cresterea gradului de transparenta a deciziilor administratiei publice, asigurand informarea, consultarea si participarea activa a reprezentantilor patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii, ai organizatiilor neguvernamentale si a intreprinzatorilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.

  Art. 3
  (1) Comitetul are urmatoarea componenta:
  a) presedintele: presedintele Agentiei;
  b) membrii: reprezentanti ai Agentiei, desemnati de conducerea acesteia, si reprezentanti ai ministerelor, organizatiilor si institutiilor prevazute in anexa nr. 2 la decizie, desemnati de conducerea acestora;
  c) Secretariatul: reprezentanti ai Agentiei, desemnati de conducerea acesteia.
  (2) La sedintele Comitetului mai pot participa, cu acordul presedintelui Comitetului, si invitati din mediul de afaceri sau societatea civila, interesati de subiectele ce urmeaza a fi dezbatute.

  Art. 4
  (1) Conducerea Comitetului este asigurata de presedintele Agentiei.
  (2) Secretariatul Comitetului este asigurat de catre Serviciul programe si proiecte din cadrul Agentiei.


  Capitolul II - Atributiile Comitetului si ale Secretariatului


  Art. 5
  Comitetul indeplineste urmatoarele atributii principale:
  a) dezbate si elaboreaza recomandari in vederea fundamentarii strategiilor privind dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in scopul realizarii Programului de guvernare;
  b) dezbate si elaboreaza recomandari privind definirea si implementarea politicilor de dezvoltare si crestere a competitivitatii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in concordanta cu cerintele pietei unice si necesitatile cresterii calitatii produselor, conform standardelor Uniunii Europene, si asigura corelarea cu celelalte politici sectoriale;
  c) dezbate si elaboreaza recomandari privind initierea si implementarea de programe pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii la nivel national, regional si local;
  d) dezbate propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ si administrativ, cu impact asupra infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
  e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
  f) monitorizeaza valorificarea de catre institutiile competente a recomandarilor elaborate de Comitet.

  Art. 6
  Secretariatul Comitetului indeplineste urmatoarele atributii principale:
  a) pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor Comitetului;
  b) primeste propunerile membrilor Comitetului pentru problemele necesar a fi dezbatute in plenul sedintelor Comitetului;
  c) intocmeste, cu consultarea membrilor Comitetului, proiectul ordinii de zi a sedintelor si il supune aprobarii presedintelui Comitetului;
  d) asigura convocarea membrilor Comitetului si ai comisiilor de specialitate;
  e) ii informeaza pe membrii Comitetului cu privire la lucrarile acestuia si le transmite ordinea de zi si materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;
  f) asigura redactarea proceselor-verbale ale sedintelor Comitetului si transmiterea lor, prin posta electronica si/sau in forma tiparita, membrilor acestuia;
  g) monitorizeaza indeplinirea angajamentelor asumate de membrii Comitetului si derularea actiunilor prevazute in planul de actiuni al Comitetului;
  h) pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor comisiilor de specialitate si asigura transmiterea rapoartelor acestora membrilor Comitetului;
  i) asigura arhivarea documentelor privind activitatea Comitetului;
  j) intocmeste si prezinta in plen raportul anual al activitatii Comitetului, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a sedintelor, situatia prezentei si participarii membrilor la lucrarile Comitetului, recomandarile formulate, rezultatele monitorizarii de catre membrii Comitetului a valorificarii de catre institutiile competente a recomandarilor elaborate de Comitet;
  k) asigura publicarea pe site-ul Agentiei a ordinii de zi, a concluziilor sedintelor Comitetului si a raportului anual al activitatii Comitetului;
  l) indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Comitetului pentru buna desfasurare a activitatii acestuia.


  Capitolul III - Modul de functionare a Comitetului


  Art. 7
  Comitetul se intruneste trimestrial in sedinte ordinare, de regula in ultima zi de joi a trimestrului, respectiv in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a majoritatii simple a membrilor Comitetului.

  Art. 8
  (1) In vederea pregatirii pe probleme specifice a lucrarilor Comitetului, se poate decide constituirea de comisii de specialitate.
  (2) Comisiile de specialitate sunt comisii de lucru ale Comitetului si vor avea ca obiect de activitate analizarea in detaliu a problemelor specifice identificate de catre membrii Comitetului cu privire la sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national, regional si local, promovarea spiritului antreprenorial, promovarea inovarii si transferului de tehnologie, dezvoltarea productiei si serviciilor, comertului si turismului, dezvoltarea durabila si imbunatatirea cadrului legislativ si administrativ.
  (3) Componenta comisiilor de specialitate va fi aprobata in functie de problemele specifice pentru care se constituie.
  (4) Din comisiile de specialitate pot face parte si reprezentanti ai Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, ai organizatiilor internationale active in Romania (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Mondiala sau alte organizatii), reprezentanti ai principalelor banci comerciale din Romania si ai institutiilor de invatamant superior de prestigiu sau ai institutelor de cercetare cu activitate in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.
  (5) Dupa incheierea dezbaterilor sau efectuarea lucrarii aflate in examinare, comisia de specialitate va intocmi un raport, care va cuprinde, pe langa opinia majoritatii membrilor comisiei, si parerile contrare, motivate, dupa caz.
  (6) Rapoartele intocmite de comisiile de specialitate sunt transmise spre consultare membrilor Comitetului, iar apoi prezentate si analizate in cadrul sedintelor Comitetului.

  Art. 9
  (1) Ordinea de zi a sedintelor se intocmeste de catre Secretariatul Comitetului, pe baza propunerilor membrilor, se aproba de presedintele Comitetului si se afiseaza pe site-ul Agentiei cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei.
  (2) Convocarea sedintelor Comitetului se face cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei de catre Secretariatul Comitetului, care va transmite fiecarui membru invitatia de participare, ordinea de zi si, daca este cazul, rapoartele comisiilor de specialitate sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.

  Art. 10
  Sedintele Comitetului sunt conduse de presedinte sau de inlocuitorul acestuia.

  Art. 11
  (1) In realizarea atributiilor prevazute la art. 5 Comitetul elaboreaza recomandari.
  (2) Recomandarile elaborate de Comitet au rol consultativ si se emit cu votul majoritatii simple a participantilor. In cazul egalitatii de voturi, votul presedintelui Comitetului sau al inlocuitorului acestuia este hotarator.
  (3) Votul membrilor Comitetului este nominal deschis. Comitetul poate decide ca anumite recomandari sa fie luate prin vot secret.

  Art. 12
  (1) Secretariatul Comitetului va consemna dezbaterile sedintei, punctele de vedere si propunerile formulate de membrii Comitetului, precum si recomandarile elaborate in procesul-verbal al sedintei.
  (2) La sfarsitul sedintei toti participantii vor semna procesulverbal incheiat.
  (3) Procesele-verbale impreuna cu documentele informative se comunica membrilor Comitetului, prin grija Secretariatului, in termen de maximum 7 zile de la data sedintei.
  (4) Recomandarile elaborate de Comitet se transmit de catre Secretariatul Comitetului, in scris, autoritatilor sau institutiilor publice competente sa le analizeze si sa le valorifice, precum si organizatiilor neguvernamentale care deruleaza proiecte si programe pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii.
  (5) Concluziile sedintelor Comitetului se aduc la cunostinta publicului, integral sau in extras, de catre Secretariat, prin publicare pe site-ul Agentiei, in termen de maximum 7 zile de la data sedintei, precum si prin transmiterea lor catre mass-media centrala sau locala, dupa caz.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 13
  (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor Comitetului.
  (3) Modificarile sau completarile prezentului regulament vor fi aprobate prin decizie a presedintelui Agentiei, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa nr. 2 - Componenta Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii


  1. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
  2. Camera de Comert si Industrie a Romaniei
  3. Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
  4. Camera de Comert si Industrie Euroasia
  5. Uniunea Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti UCECOM
  6. Uniunea Nationala a Cooperatiei de Consum CENTROCOOP
  7. Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania PTIR
  8. Uniunea Nationala a Patronatului Roman UNPR
  9. Confederatia Nationala a Patronatului Roman
  10. Confederatia Patronala din Industria Romaniei CONPIROM
  11. Consiliul National al Patronilor din Romania CONPR
  12. Patronatul National Roman
  13. Asociatia Bancilor din Romania
  14. Uniunea Generala a Industriasilor din Romania UGIR 1903
  15. Blocul National Sindical
  16. Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania CSDR
  17. Confederatia Nationala Sindicala "Cartel Alfa"
  18. Confederatia Sindicala Nationala "Meridian"
  19. Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania "Fratia"
  20. Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
  21. Patronatul Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase ROMPAN
  22. Federatia Patronala a Textilelor, Confectiei si Pielariei FEPAIUS
  23. Federatia Patronala din Industria Constructiilor de Masini FEPACM
  24. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
  25. Ministerul Finantelor Publice
  26. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
  27. Ministerul Afacerilor Externe
  28. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
  29. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
  30. Ministerul Administratiei si Internelor
  31. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
  32. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
  33. Ministerul Culturii si Patrimoniului National
  34. Asociatia de Standardizare din Romania ASRO
  35. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci OSIM
  36. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ORDA
  37. Oficiul National al Registrului Comertului
  38. Liga Intreprinzatorului Roman
  39. Asociatia Femeilor Antreprenor
  40. Patronatul Roman
  41. Asociatia pentru Antreprenoriat din Romania (A.P.A.R.)
  42. Agentiile de dezvoltare regionala:
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala 1 Nord-Est
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud-Est
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud-Vest
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala 6 Nord-Vest
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 Centru
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala 8 Bucuresti-Ilfov
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017
  OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
  Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
  OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
  Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
  HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
  Legea 97/2014 privind modificarea si completarea OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Lege nr. 97/2014
  Legea 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM. Lege nr. 62/2014
  Legea 8/2014 pentru aprobarea OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 8/2014
  Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
  Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
  Legea 4/2014 pentru completarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Lege nr. 4/2014
  OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 92/2013
  HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
  OG privind completarea art. 9 din OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Ordonanta nr. 11/2013
  OUG 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 50/2013
  HG 186/2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin HG 96/2011. Hotararea nr. 186/2013
  Legea 218/2012 pentru aprobarea OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 218/2012
  Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de s
  Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
  Curierul Judiciar, Nr. 5/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  47 useri online

  Useri autentificati: