DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutarPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 7 martie 2013

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA IN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

In temeiul prevederilor:
 • Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • pct. 2.3 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*)
  Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile decide:
  --------------------
  *) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Activitatii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 1
  Se adopta Procedura privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

  Art. 2
  Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - PROCEDURA privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar


  Articoul 1 - Autoritatea competenta la nivel national in domeniul supravegherii in interes public. Exercitarea si scopul supravegherii

  (1) In cadrul sistemului national de supraveghere in interes public a activitatii de audit statutar, Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) este principala structura operationala si reprezinta totodata autoritatea competenta cu atributii in domeniul supravegherii in interes public a activitatii de audit statutar, conform prevederilor art. 38 alin. (3), art. 43 alin. (1) si art. 53 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr. 90/2008).
  (2) In temeiul atributiilor sale stabilite prin lege, CSIPPC exercita supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar, prin modalitatile prevazute de prezenta procedura.
  (3) Scopul supravegherii este acela al asigurarii urmaririi si alinierii activitatii de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene in domeniul standardului international de audit (ISA) si al Codului etic, precum si acela al cresterii increderii publice in activitatea de audit statutar.


  Articoul 2 - Obiectul supravegherii in interes public
  (1) Obiectul supravegherii in interes public il constituie activiratea auditorilor statutari si a firmelor de audit.
  (2) Activitatea desfasurata de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) in exercitarea atributiilor sale este supusa supravegherii in interes public, conform prevederilor art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr. 75/1999).

  Articoul 3 - Modalitati de exercitare a supravegherii in interes public. Dispozitii generale
  (1) Supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar se realizeaza prin:
  a) solicitarea de rapoarte si informatii;
  b) analiza si verificarea acestora;
  c) actiuni de inspectie la fata locului.
  (2) CSIPPC poate face recomandari in vederea adoptarii de masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea cadrului de desfasurare a activitatii.
  (3) Independent de formularea unor recomandari, CSIPPC poate dispune masuri de supraveghere si/sau aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor OUG nr. 90/2008.

  Articoul 4 - Modalitati de exercitare a surpavegherii in interes public. Dispozitii specifice
  (1) CSIPPC are dreptul de a solicita auditorilor statutari si firmelor de audit orice informatii referitoare la modul de indeplinire a obligatiilor si atributiilor legale ale acestora in desfasurarea activitatii de audit statutar, conform legii.
  (2) In exercitarea atributiilor sale, CSIPPC are dreptul de a solicita CAFR orice informatii referitoare la activitatile supuse supravegherii, considerate utile, pertinente si concludente pentru atingerea obiectivelor urmarite.
  (3) CSIPPC, in exercitarea dreptului sau de a solicita informatii, prin departamentele sale de specialitate utilizeaza instrumente precum raportari, chestionare, intervievari sau alte tipuri de solicitari, in functie de obiectivul avut in vedere.
  (4) Chestionarea sau intervievarea se realizeaza conform prevederilor art. 7.
  (5) CSIPPC analizeaza informatiile obtinute din punctul de vedere al alinierii reglementarilor specifice ale CAFR la cerinele directivelor si ale altor reglementari euripene din domeniul auditului statutar si la cerintele legislatiei nationale aplicabile activitatii de audit statutar, precum si al aplicarii tuturor acestor reglementari nationale si euripene de catre CAFR, auditorii staturari si firmele de audit.
  (6) CSIPPC poate efectua verificari cu privire la informatiile obtinute pentru a constata daca acestea corespund realitatii, cerintelor directivelor si ale altor reglementari europene din domeniul auditului sttutar, precum si cerintelor legislatiei nationale aplicabile activitatii de audit statutar.
  (7) CSIPPC, in exercitarea atributiilor sale, dupa caz:
  a) emite instructiuni in aplicarea prevederilor art. 59 alin. (3) din OUG nr. 90/2008, in ceea ced priveste activitatea CAFR;
  b) declanseaza procedura de investigatie si aplicarea de sanctiuni contraventionale sau disciplinare conform prevederilor art. 32, 33, 34, art. 40 alin. (1) si art. 73 din OUG nr. 90/2008, precum si a altor reglementari specifice, potrivit legii, in ceea ce priveste activitatea auditorilor statutari si a firmelor de audit; sau
  c) emite recomandari in aplicarea dispozitiilor legale catre auditorii statutari, firmele de audit, CAFR, dupa caz.
  (8) Instructiunile se adopta prin decizie a Consiliului superior al CSIPPC.

  Articoul 5 - Activitati principale ale CAFR supuse supravegherii
  Supravegherea in interes public a activitatii CAFR, conform dispozitiilor art. 2 alin. (2), implica cel putin supravegherea urmatoarelor activitati principale ale acesteia:
  a) avizarea sau aprobarea actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul CAFR;
  b) supravegherea activitatii CAFR de autorizare a persoanelor fizice si a firmelor de audit;
  c) supravegherea activitatii CAFR de retragere/suspendare a autorizarii persoanelor fizice si a firmelor de audit;
  d) supravegherea activitatii CAFR de adoptare a standardelor de etica, de audit si de control intern al calitatii activitatii de audit statutar;
  e) supravegherea activitatii CAFR de asigurare a calitatii activitatii de audit statutar;
  f) supravegherea activitatii CAFR de formare profesionala continua;
  g) supravegherea activitatii CAFR de asigurare a sistemelor de investigatie si disciplina;
  h) monitorizarea intocmirii, actualizarii si publicarii Registrului public;
  i) supravegherea oricarei altei activitati a CAFR cu impact asupra activitatii de audit statutar.

  Articoul 6 - Proceduri de supraveghere a activitatii CAFR specifice CSIPPC
  (1) In vederea efectuarii supravegherii mentionate la art. 5 se vor aplica cel putin urmatoarele proceduri de supraveghere specifice ale CSIPPC:
  a) avizarea sau aprobarea actelor cu incidenta asupra activitatii de audit se realizeaza in baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul CAFR;
  b) supravegherea activitatii de autorizare a persoanelor fizice si a firmelor de audit se realizeaza in baza Procedurii privind supravegherea activitatii CAFR de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit;
  c) supravegherea activitatii de retragere a autorizarii personelor fizice si firmelor de audit se realizeaza in baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul CAFR;
  d) supravegherea activitatii de adoptare a standardelor de etica, de audit si de control intern al calitatii de audit statutar se realizeaza in baza Procedurilor privind supravegherea activitatii CAFR de adoptare a standardelor de etica, audit si de control intern al activitatii de audit statutar;
  e) supravegherea activitatilor referitoare la controlul calitatii activitatii de audit statutar se realizeaza in baza Procedurilor privind supravegherea activitatilor CAFR referitoare la controlul calitatii activitatii de audit statutar;
  f) supravegherea activitatii de formare profesionala continua se realizeaza in baza Procedurii privind verificarea implementarii Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari aprobate de CAFR;
  g) supravegherea activitatii de asigurare a sistemelor de investigatie si disciplina se realizeaza in baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul CAFR, a Procedurilor privind supravegherea activitatii CAFR de adoptare a standardelor de etica, audit si de control intern al calitatii activitatii de audit statutar si a Procedurilor privind supravegherea activitatilor CAFR referitoare la controlul calitatii activitatii de audit statutar;
  h) monitorizarea intocmirii, actualizarii si publicarii Registrului public se realizeaza in baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul CAFR si a Procedurii privind verificarea actualizarii si publicarii Registrului public de catre CAFR;
  i) supravegherea oricarei altei activitati a CAFR cu impact semnificativ asupra activitatii de audit statutar se realizeaza atat in baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul CAFR, cat si a altor reglementari aplicabile activitatii avute in vedere.
  (2) Persoanele implicate in supravegherea in interes public si in aplicarea procedurilor de supraveghere mentionate la alin. (1) trebuie sa respecte cerintele de confidentialitate, conform legii, inclusiv prevederile Procedurii privind respectarea cerintelor de confidentialitate de catre personalul Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.

  Articoul 7 - Solicitarea de informatii prin intermediul chestionarelor sau interviurilor
  (1) Chestionarul sau interviul este adresat auditorilor statutari, firmelor de audit sau CAFR, dupa caz.
  (2) Chestionarul sau interviul, adresat auditorilor statutari, firmelor de audit sau CAFR, poate avea cel putin urmatoarele obiective, in mod singular ori cumulativ:
  a) cunoasterea unor elemente de detaliu referitoare la activitatea de audit statutar desfasurata de catre auditorii statutari sau firmele de audit cu privire la exercitarea si indeplinirea de catre CAFR a atributiilor stabilite prin lege;
  b) evaluarea capacitatii organizatorice si functionale a respondentului sau respondentilor de a pune in practica o anumita reglementare ori mai multe reglementari din domeniul auditului statutar;
  c) evaluarea modului in care respondentul sau respondentii aplica o anumita reglementare ori mai multe reglementari din domeniul auditului statutar.
  (3) Chestionarul sau interviul va prezenta, in preambul, obiectivul urmarit si motivarea necesitatii acestuia.
  (4) Chestionarul sau interviul poate fi urmat de un alt chestionar sau interviu, daca informatiile oferite initial necesita detaliere sau nu sunt clare ori complete.
  (5) Raspunsurile la chestionare sau interviuri sunt analizate de CSIPPC. Rezultatul analizei se centralizeaza si se prezinta, impreuna cu eventualele recomandari, in cadrul unui raport sintetic, membrilor Consiliului superior al CSIPPC.
  (6) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se va acorda un timp de raspuns la chestionare cuprins intre 10 si 20 de zile. Timpul de raspuns poate fi prelungit cu maximum 20 de zile, in urma unei solicitari motivate din partea respondentului. Timpul de analiza si centralizare a raspunsurilor de catre executivul CSIPPC, dupa parcurgerea etapei prevazute la alin. (4), nu va fi mai mare de 20 de zile.
  (7) Cel putin o data la 2 ani, cu respectarea prevederilor alin. (3), (4) si (5), se va adresa un chestionar master catre CAFR, care are ca obiective cel putin evaluarea capacitatii organizatorice si functionale a CAFR de a pune in practica reglementarile din domeniul auditului statutar si evaluarea modului in care CAFR aplica reglemenarile din domeniul auditului statutar, conform atributiilor sale legale.
  (8) In aplicarea prevederii alin. (7), prin derogare de la prevederile alin. (6), se va acorda CAFR un timp de raspuns cuprins intre 60 si 75 de zile. Timpul de raspuns poate fi prelungit cu maximum 60 de zile, in urma unei solicitari motivate a CAFR. Timpul de analiza si centralizare a raspunsurilor de catre executivul CSIPPC, dupa parcurgerea etapei prevazute la alin. (4), nu va fi mai mare de 60 de zile.

  Articoul 8 - Includerea rezultatelor supravegherii in Raportul anual al CSIPPC
  O sinteza a rezultatelor supravegherii in interes public va fi inclusa in Rapotul anual al CSIPPC, raport care se publica pe site-ul propriu, conform legii.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
  Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
  Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
  Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
  Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
  Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
  Ordin nr. 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003
  Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
  Hotarare nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
  OUG nr. 78/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate
  Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 3. Interviul. Etica si deontologie judiciara
  Cristi Danilet

  Pret: 54.9 lei
  46.7 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  71 useri online

  Useri autentificati: