DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul public de pensiiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 405 din 2 iunie 2014

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE

Avand in vedere prevederile art. 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2012, cu modificarile ulterioare,
presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emite urmatoarea decizie:

Art. 1
(1) Pentru retinerile din pensii, efectuate de catre casele teritoriale de pensii in calitate de tert poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul retinerii.
(2) Comisionul se percepe si se incaseaza de la pensionar, prin retinerea din pensie.
(3) Retinerea lunara totala, inclusiv comisionul, se face cu respectarea dispozitiilor art. 728 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
(1) Pentru urmatoarele operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale se percepe un tarif, astfel:

a) eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, conform art. 50 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare 15 lei;
b) eliberarea, in conditiile legii, la cererea asiguratilor, a adeverintelor care atesta calitatea, venitul asigurat si/sau stagiul de cotizare realizat, incepand cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic 15 lei;
c) eliberarea adeverintelor care contin informatii necesare executarii silite, solicitate de catre executorii judecatoresti 17 lei.
(2) Pentru eliberarea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), tariful se percepe pentru fiecare certificat, respectiv pentru fiecare adeverinta.
(3) Pentru eliberarea documentelor prevazute la alin. (1) lit. c), tariful se percepe pentru fiecare persoana pentru care se ofera informatii.

Art. 3
Acelasi tarif, prevazut la art. 2, se percepe si in situatiile in care:
a) asiguratul/beneficiarul de drepturi de asigurari sociale solicita, prin aceeasi cerere, mai multe documente de natura celor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b);
b) pentru eliberarea adeverintelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) este necesar ca si o alta casa teritoriala de pensii decat cea sesizata prin cerere sa elibereze, la randul ei, una semenea document (asiguratul adesfasurat activitate in doua sau mai multe judete).


Art. 4
Costul serviciilor de copiere a documentelor solicitate in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 0,5 lei/pagina.

Art. 5
Operatiunile prevazute la art. 2 se efectueaza dupa confirmarea achitarii tarifului.

Art. 6
(1) Tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la art. 2 aferente sistemului de pensii se achita la casieria caselor teritoriale de pensii ori, dupa caz, la casieria Casei Nationale de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, prin dispozitie de incasare catre casierie sau, dupa caz, prin ordin de plata, direct in contul 22.36.03.50 "Alte venituri" al bugetului asigurarilor sociale de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.
(2) Tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la art. 2 aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se achita la casieria caselor teritoriale de pensii sau, dupa caz, la casieria CNPP, prin dispozitie de incasare catre casierie ori, dupa caz, prin oridin de plata, direct in contul 22.30.03.07 "Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale" al bugetului asiguraarilor sociale de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.
(3) Veniturile aferente sistemului de pensii reprezentand tarife incasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, dupa caz, prin casieria CNPP, precum si cele reprezentand comisioane se vireaza cel mai tarziu pana la finele lunii, in contul 22.36.03.50 "Alte venituri" al bugetului asigurarilor sociale de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.
(4) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale reprezentand tarife incasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, dupa caz, prin casieria CNPP, precum si cele reprezentand comisioane se vireaza cel mai tarziu pana la finele lunii, in contul 22.30.03.07 "Alte venituri pentru asiguraarile de accidente de munca si boli profesionale" al bugetului asigurarilor sociale de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.
(5) Veniturile aferente sistemului de pensii realizate in conditiile art. 1 si 2 se evidentiaza lunar in contul de executie al CNPP (pentru activitatea proprie), a fiecarei case judetene de pensii si al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, la capitolul 36.03 "Diverse venituri", subcapitolul 36.03.50 "Alte venituri".
(6) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale realizate in conditiile art. 1 si 2 se evidentiaza lunar in contul de executie al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecarei case judetene de pensii si al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, la capitolul 30.03 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.03.07 "Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale".

Art. 7
La data publicarii prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1/2012 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 22 februarie 2012.

Art. 8
Prezenta decizie se duce la indeplinire de catre casele teritoriale de pensii si CNPP.

Art. 9
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
Legea 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Lege nr. 241/2013
Efectele recunoasterii vinovatiei in dreptul penal
Cotoi Florin,Brutaru Versavia,Cotoi Florin,Brutaru Versavia

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
82 useri online

Useri autentificati: