DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Conditii generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale din 2005, republicate 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 11/08/2008

Autoritatea Nationala de Reglementare in Dom. Gazelor Naturale


Capitolul I - Cerinte generale


1. Distributia gazelor naturale se realizeaza de la punctele de predare/preluare comerciala de la intrarea in sistemul de distributie a gazelor naturale pana la locul de consum al beneficiarului, in conditiile stipulate in contractul de distributie a gazelor naturale.
2. Cantitatea de gaze naturale, exprimata in unitati de energie, distribuita conform programului de distributie, stipulat ca anexa la contractul de distributie a gazelor naturale, va fi asigurata de catre beneficiar in punctele de predare/preluare comerciala de la intrarea in sistemul de distributie a gazelor naturale, in conditii de calitate corespunzatoare reglementarilor in vigoare, urmand sa fie livrata in aceleasi conditii la locul de consum stipulat in contract.
3. Masurarea cantitatii de gaze naturale se face continuu, la punctul de livrare, prin intermediul contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare, cu respectarea conditiilor prevazute de reglementarile in vigoare.
4. Masurarea cantitatii de gaze naturale distribuite poate fi contestata de catre parti, in mod justificat, pe baza verificarii echipamentelor de masurare.


Capitolul II - Drepturile si obligatiile distribuitorului


1. Distribuitorul are urmatoarele drepturi:
A. sa incaseze contravaloarea serviciilor de distributie a gazelor naturale prestate;
B. sa precizeze pe versoul facturii emise datele/informatiile pe care le considera ca fiind necesare si/sau utile in derularea contractului de distributie a gazelor naturale;
C. sa limiteze prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale in urmatoarele cazuri:
a) neachitarea de catre beneficiar, la termenele si in conditiile stipulate prin contract, a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de distributie a gazelor naturale, a majorarilor de intarziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalatii ale distribuitorului, cand acestea se datoreaza culpei beneficiarului, sau a altor obligatii de plata prevazute de reglementarile in vigoare;
b) nerespectarea programului de distributie a gazelor naturale, anexa nr. 1 la contractul de distributie a gazelor naturale - clauze specifice de contractare, in cazul locului de consum al beneficiarului incadrat in categoriile de consumatori B4-B6; in acest caz, limitarea va fi aplicata pentru locul de consum unde s-a constatat depasirea;
c) din dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Nivelul presiunii si al cantitatilor de gaze naturale pana la care poate fi realizata limitarea va fi adus la cunostinta beneficiarului, in baza unui preaviz transmis acestuia cu minimum 3 zile calendaristice inainte de luarea masurii limitarii, cu exceptia situatiei prevazute la lit. c); in acest caz, nivelul presiunii nu va fi mai mic decat cel al presiunii de avarie, stipulat in contractul de distributie a gazelor naturale;
D. sa intrerupa sau sa limiteze, la alegerea distribuitorului, prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale in urmatoarele cazuri:
a) nerespectarea programului de distributie a gazelor naturale, anexa nr. 1 la contractul de distributie a gazelor naturale-clauze specifice de contractare, in cazul locului de consum al beneficiarului incadrat in categoriile de consumatori B4-B6; in acest caz, intreruperea va fi aplicata pentru locul de consum unde s-a constatat depasirea;
b) potential consum fraudulos de gaze naturale/alimentare de catre beneficiar sau de catre consumatorul eligibil, client al acestuia, a unor terti consumatori/alocare a gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decat cele legal aprobate, constatate de distribuitor;
c) neprezentarea actelor doveditoare privind asigurarea functionarii in conditii tehnice de siguranta a instalatiilor de utilizare, in conformitate cu prevederile normativelor tehnice;
d) atunci cand beneficiarul sau consumatorul eligibil, client al acestuia, nu permite accesul liber al personalului imputernicit al distribuitorului, pe baza unei instiintari scrise transmise de distribuitor, in scopul montarii, verificarii sau citirii aparatele de masurare ori al verificarii sau remedierii defectiunilor intervenite la instalatiile/aparatele/echipamentele distribuitorului, cand acestea se afla pe proprietatea beneficiarului;
e) in cazul in care beneficiarul sau consumatorul eligibil, client al acestuia, nu permite accesul liber al distribuitorului la zonele de siguranta si de protectie ale sistemului de distributie a gazelor naturale, in conformitate cu un program convenit de parti sau ori de cate ori distribuitorul considera necesar;
f) ca urmare a interventiei beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia, la instalatiile de reglare-masurare si la alte echipamente ale distribuitorului aflate pe proprietatea beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia;
g) nerespectarea de catre beneficiar sau de catre consumatorul eligibil, client al acestuia, a limitelor zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor distribuitorului, conform legislatiei in vigoare;
h) forta majora sau starea de necesitate - cand se pericliteaza viata ori sanatatea oamenilor sau integritatea bunurilor materiale, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
i) neachitarea de catre beneficiar, la termenele si in conditiile stipulate prin contract, a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de distributie a gazelor naturale, a majorarilor de intarziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalatii ale distribuitorului, cand acestea se datoreaza culpei beneficiarului, sau a altor obligatii de plata prevazute de reglementarile in vigoare;
j) din dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
k) pentru perioada necesara remedierii defectiunilor la sistemul de distributie a gazelor naturale sau pentru perioada necesara efectuarii lucrarilor de intretinere;
l) neasigurarea conditiilor de calitate prevazute de normele tehnice aplicabile, pentru cantitatile de gaze naturale, exprimate in unitati de energie, livrate de beneficiar la intrarea in sistemul de distributie.
E. sa aiba acces la echipamentele de masurare a volumelor de gaze naturale livrate si la aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, amplasate pe proprietatea consumatorului, care servesc la decontarea cantitatilor de gaze naturale livrate, exprimate in unitati de energie, in vederea verificarii periodice, pe baza de program convenit de parti sau ori de cate ori este necesar.
2. Distribuitorul are urmatoarele obligatii:
a) sa factureze lunar beneficiarului contravaloarea serviciilor de distributie a gazelor naturale prestate;
b) sa precizeze pe factura emisa data limitarii/intreruperii/reluarii prestarii serviciilor de distributie, rezilierii contractului, precum si cota majorarilor de intarziere percepute ca efect al neachitarii contravalorii serviciilor de distributie;
c) sa rezerve beneficiarului, pentru fiecare loc de consum, capacitatea contractata, in vederea distribuirii cantitatilor de gaze naturale convenite de parti, exprimate in unitati de energie;
d) sa presteze serviciile de distributie a gazelor naturale, potrivit programului de distributie, in conditii de siguranta si calitate, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
e) sa limiteze sau, dupa caz, sa intrerupa prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale, pentru timpul necesar remedierii avariilor aparute in sistemul de distributie a gazelor naturale, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a beneficiarilor, reluarea acesteia urmand sa se faca imediat dupa inlaturarea cauzelor intreruperii;
f) sa verifice si sa intretina periodic contoarele/sistemele de masurare a gazelor naturale, precum si aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate la termenele stabilite prin reglementarile metrologice in vigoare sau ori de cate ori este necesar; distribuitorul va suporta toate cheltuielile operatiunilor de verificare/inlocuire/reparare a contoarelor/sistemelor de masurare a gazelor naturale, precum si a aparatelor utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, aflate in proprietatea distribuitorului, cu exceptia situatiilor in care deteriorarea constatata la acestea se datoreaza beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia sau unui tert;
g) sa suporte cheltuielile aferente expertizei metrologice si ale operatiunilor aferente acesteia, in cazul in care sesizarea beneficiarului sau a consumatorului eligibil, client al acestuia, cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste intemeiata; in situatia in care contorul este defect si nereparabil, distribuitorul este obligat sa asigure, pe cheltuiala proprie, masurarea cantitatilor de gaze cu mijloace de masurare conform prevederilor Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002*);
___________
*) Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro a fost abrogata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 664/2005. Ulterior, aceasta a fost abrogata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2006, care la randul ei a fost abrogata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008.

h) sa raspunda la/sa solutioneze reclamatiile beneficiarului la termenele prevazute de legislatia in vigoare;
i) sa asigure parametrii de debit si presiune ai gazelor naturale distribuite, in conformitate cu prevederile contractului de distributie a gazelor naturale;
j) sa permita beneficiarului accesul la contoarele/ echipamentele de masurare utilizate la decontare, in vederea citirii acestora, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
k) sa notifice beneficiarului intentia de limitare sau de intrerupere programata a livrarii gazelor naturale si durata acesteia/cazurile de limitare sau de intrerupere a livrarii gazelor naturale, cu exceptia urmatoarelor situatii:
? nepermiterea accesului personalului imputernicit al distribuitorului, in baza programului convenit de parti, pentru a monta, a verifica sau a citi aparatele de masurare ori pentru a verifica si a remedia defectiunile intervenite la instalatiile exploatate de distribuitor, cand acestea se afla pe proprietatea beneficiarului;
? interventia beneficiarului la statia/postul de reglaremasurare;
? depasirea capacitatii de distributie rezervata, fara acordul distribuitorului;
? potentialul consum fraudulos de gaze naturale/alimentarea de catre beneficiar a unor terti consumatori/utilizarea gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decat cele aprobate;
l) in conditiile permiterii accesului de catre beneficiar, sa reia prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale catre beneficiar, in termen de maximum 24 de ore de la data incetarii motivelor intreruperii sau, dupa caz, de la data la care distribuitorul este informat cu privire la incetarea motivului intreruperii, cu exceptia urmatoarelor situatii:
 • incetare a valabilitatii contractului de distributie a gazelor naturale;
 • consum fraudulos de gaze naturale;
  m) sa recalculeze consumul de gaze naturale, atunci cand se constata defectarea contoarelor/sistemelor/echipamentelor de masurare, in conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura, potrivit reglementarilor in vigoare, precum si in situatia in care se constata defectarea aparatelor de determinare a puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
  n) sa anunte telefonic beneficiarul, in maximum 3 ore de la informare, cu privire la dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale privind limitarea sau intreruperea livrarii, in situatii de disfunctionalitate/periclitare a sigurantei in cadrul Sistemului national de transport al gazelor naturale, si sa notifice ulterior beneficiarului aceasta situatie, in maximum 12 ore;
  o) sa puna la dispozitia beneficiarului lista serviciilor care pot fi prestate si care nu sunt cuprinse in tariful de distributie perceput in baza contractului de distributie a gazelor naturale;
  p) sa intrerupa sau sa limiteze prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale, la solicitarea scrisa a beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; in acest caz, beneficiarul va preciza locul de consum unde solicita limitarea/intreruperea prestarii serviciilor de distributie.


  Capitolul III - Drepturile si obligatiile beneficiarului


  1. Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
  a) sa aiba acces, in conditiile legii, la aparatele de masurare aflate in incinta distribuitorului, in prezenta personalului imputernicit al acestuia;
  b) sa conteste in mod justificat datele privind cantitatile de gaze naturale, exprimate in unitati de energie, distribuite de catre distribuitor si masurate la locul de consum stabilit prin contractul de distributie a gazelor naturale;
  c) sa solicite distribuitorului intreruperea distributiei gazelor naturale, printr-o notificare transmisa acestuia cu minimum 5 zile calendaristice inainte de data intreruperii, precizand totodata si data reluarii serviciului de distributie;
  d) sa solicite prestarea altor servicii care nu sunt cuprinse in tariful de distributie perceput in baza contractului de distributie a gazelor naturale.
  2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
  a) sa achite integral si la termen contravaloarea serviciilor de distributie prestate;
  b) sa asigure cantitatile de gaze naturale exprimate in unitati de energie, ce urmeaza a fi distribuite, potrivit programului de distributie - anexa la contractul de distributie a gazelor naturale, in conformitate cu dispozitiile referitoare la conditiile de calitate prevazute in normele tehnice aplicabile;
  c) sa informeze distribuitorul, cu minimum 15 zile lucratoare inainte de inceperea lunii de livrare, in ceea ce priveste cantitatile de gaze naturale exprimate in unitati de energie, pe care acesta urmeaza sa le distribuie, in limita capacitatii contractate, conform programului de distributie, in cazul consumatorilor incadrati in categoriile de consumatori B4 - B6;
  d) sa sesizeze imediat distribuitorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de masurare la locul de consum si sa asigure accesul imputernicitului distribuitorului la acesta;
  e) sa solicite distribuitorului luarea de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate la instalatiile distribuitorului situate in incinta beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia;
  f) sa solicite distribuitorului intreruperea distributiei gazelor naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor.


  Capitolul IV - Conditii de prestare a serviciului de distributie a gazelor naturale


  1. In cazul in care beneficiarul nu inainteaza in termen distribuitorului notificarea prevazuta la pct. 2 lit. c) din cap. III "Drepturile si obligatiile beneficiarului", se va considera ca fiind valabila cantitatea prevazuta in contract.
  2. Beneficiarul poate solicita modificarea programului de distributie, in limita capacitatii rezervate; modificarile aduse acestuia vor putea fi convenite de catre parti in termen de o zi lucratoare de la data solicitarii.
  3. La solicitarea distribuitorului, beneficiarul va prezenta nominalizarile/renominalizarile apobate de operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale care sa justifice solicitarea efectuata.
  4. Distribuitorul va notifica, motivat, observatiile formulate in legatura cu programul de distributie, cu minimum 3 zile lucratoare inainte de inceperea lunii de livrare. In acest sens, partile contractante vor putea conveni modificarile propuse, in termenul prevazut la pct. 2. In lipsa unui acord asupra modificarilor propuse, se va aplica programul de distributie prevazut in contractul de distributie a gazelor naturale.


  Capitolul V - Raspunderea contractuala


  1. In cazul consumului fraudulos de gaze naturale, constatat de organele competente, beneficiarul va datora distribuitorului daune-interese, conform prejudiciului cauzat, in conditiile legislatiei in vigoare.
  2. Nivelul daunelor - interese prevazute la pct. 1 nu va putea fi inferior unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantitatii de gaze naturale, exprimata in unitati de energie, la momentul constatarii consumului fraudulos, calculata la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioada de 3 luni.


  Capitolul VI - Clauza de confidentialitate


  1. Partile contractante sunt obligate ca pe perioada de valabilitate a contractului de distributie a gazelor naturale sa pastreze confidentialitatea datelor, a documentelor si/sau a informatiilor obtinute in baza acestuia.
  2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele date, documente si/sau informatii:
  a) cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul scris al celeilalte parti contractante;
  b) cele care sunt, la data dezvaluirii lor, de circulatie publica;
  c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, in baza unei obligatii legale de informare.


  Capitolul VII - Notificari


  1. Cu exceptia modificarilor si/sau completarilor Conditiilor generale prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei toate notificarile se vor transmite in scris, prin remitere directa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin fax, cu confirmare de primire.
  2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, daca prin contractul de distributie a gazelor naturale nu se prevede un alt termen.
  3. In cazul in care notificarea se face prin posta, aceasta va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, considerandu-se primita de catre destinatar la data mentionata pe aceasta confirmare de catre oficiul postal primitor.
  4. Notificarile transmise prin fax se considera primite in prima zi lucratoare dupa ce au fost expediate, confirmarea electronica de transmitere prin fax fiind considerata dovada receptiei. Notificarile remise personal se considera primite in ziua inregistrarii lor la destinatar.


  Capitolul VIII - Forta majora


  1. Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa il notifice celeilalte parti in termen de 10 zile de la incetarea evenimentului, notificare urmata de remiterea documentelor justificative, respectiv a certificatului emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in termen de 30 de zile calendaristice de la aceeasi data; de asemenea, partea in cauza este obligata sa ia masurile necesare in vederea limitarii consecintelor produse de un asemenea caz.
  2. Cazurile de forta majora vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
  3. Daca, in caz de forta majora, distribuitorul si/sau beneficiarul nu sunt in masura sa isi respecte una sau mai multe dintre obligatiile contractuale, partile trebuie sa se intruneasca intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea fortei majore pentru a adopta masurile pe care le estimeaza necesare pentru a face posibila executarea corespunzatoare a contractului.
  4. In lipsa unui acord al partilor, in termen de 3 luni de la data producerii unui caz de forta majora, oricare dintre parti va putea pune capat unilateral prezentului contract, cu efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.


  Capitolul IX - Dispozitii finale


  Termenii utilizati sunt definiti in anexa "Definirea unor termeni", care face parte integranta din prezentele conditii, in Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in celelalte reglementari in vigoare.
  NOTA:
  Reproducem mai jos prevederile art. III, IV si V din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale si modificarea si completarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, texte care nu au fost incorporate in forma republicata a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005:
  "Art. III. - Pentru consumatorii eligibili de gaze naturale incadrati in categoriile B4-B6, distribuitorii vor proceda la regularizarea sumelor rezultate din reincadrare numai pentru cantitatile consumate incepand cu data de 1 ianuarie 2009.
  Art. IV. - Titularii licentelor de distributie a gazelor naturale au obligatia ca, in cazul in care doresc sa prelucreze datele avand caracter personal ale consumatorilor casnici de gaze naturale, persoane fizice, sa solicite acordul acestora, exprimat in mod expres si neechivoc, in conformitate cu prevederile legale.
  Art. V. - Titularii licentelor de distributie a gazelor naturale au obligatia ca la redactarea textului contractelor incheiate cu consumatorii casnici de gaze naturale sa utilizeze fonturi a caror marime sa fie de minimum 10."


  ANEXA la Conditiile generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale  DEFINIREA UNOR TERMENI
 • beneficiar - titularul licentei de furnizare a gazelor naturale - persoana juridica, romana sau straina, ori consumatorul eligibil - persoana fizica sau juridica;
 • capacitate rezervata - capacitatea pe care distribuitorul se obliga sa o tina la dispozitia beneficiarului in orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilita in functie de cantitatea maxima solicitata de beneficiar si acceptata de distribuitor pentru a fi vehiculata prin sistemul de distributie intr-o ora; este exprimata in unitati de energie/ora;
 • consum fraudulos - consumul bazat pe inselaciune, in vederea obtinerii unui folos material injust, de natura sa cauzeze un prejudiciu;
 • loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, raportat la adresa postala, unde masurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de masurare; in cazul in care predarea/preluarea comerciala a gazelor naturale se face prin mai multe SRM-uri si/sau PRM-uri aflate la aceeasi adresa postala sau prin mai multe sisteme de masurare comerciala in cadrul aceluiasi SRM sau PRM, amplasamentul instalatiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac exceptie cazul in care solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeasi adresa postala, a fost expres solicitata de consumator, precum si situatia in care la aceeasi adresa postala exista ambele tipuri de consumatori, casnici si noncasnici, consumul acestora fiind masurat distinct;
 • punct de livrare - ansamblul format din bransament si sistem de masurare; un loc de consum poate avea mai multe puncte de livrare;
 • presiune minima tehnologica - presiunea minima necesara, in regim de limitare la consumator, destinata mentinerii in functiune, in conditii de siguranta, numai a acelor echipamente si instalatii impuse tehnologic pentru a evita pierderi de productie nerecuperabile;
 • presiune de avarie - presiunea minima necesara pentru mentinerea in functiune a agregatelor care conditioneaza securitatea instalatiilor si a personalului.  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  28 useri online

  Useri autentificati: