DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC)


Institutie Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC)
Tip Institutie din Romania
Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) are ca scop realizarea Programului de guvernare in domeniul dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist si in domeniul comertului interior, fiind organizata si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

ANIMMC indeplineste urmatoarele functii principale
 • a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul sau de activitate;
 • b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor din domeniul sau de activitate;
 • c) de administrare, prin care se asigura administrarea fondurilor bugetare si a surselor financiare extrabugetare, precum si distribuirea acestora in vederea asigurarii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului cooperatist si a comertului interior;
 • d) de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
 • e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa.
 • f) de organism intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competivitatii economice

  ANIMMC indeplineste urmatoarele atributii principale:
  1. fundamenteaza si coordoneaza elaborarea si asigura aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei si comertului interior, in conformitate cu Programul de guvernare;
  2. fundamenteaza si elaboreaza strategia si programul de reforme economico-sociale ale Guvernului in domeniul sau de activitate;
  3. participa impreuna cu alte organe ale administratiei publice cu atributii in domeniu si organizatii nonguvernamentale si coordoneaza elaborarea de strategii in domeniul dezvoltarii comertului interior si protectiei consumatorului;
  4. participa la elaborarea politicilor in vederea dezvoltarii distributiei produselor si serviciilor de piata si asigura implementarea acestora;
  5. realizeaza, impreuna cu organele administratiei publice locale, baza de date la nivel national privind structurile de distributie existente;
  6. elaboreaza, propune Guvernului spre aprobare si implementeaza programe pentru dezvoltarea si sustinerea activitatii comerciale si de prestari de servicii de piata;
  7. asigura, prin Centrul de Formare si Management pentru Comert, formarea profesionala continua si pregatirea profesionala a lucratorilor din domeniul comertului si prestarilor de servicii de piata;
  8. indeplineste atributiile privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societatile comerciale din domeniul comertului interior;
  9. elaboreaza si propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate si avizeaza proiectele de acte normative ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniului sau de activitate;
  10. propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative cu privire la comercializarea produselor si serviciilor de piata; cerinte privind desfasurarea activitatilor din sectorul comercial si al serviciilor de piata, practici comerciale si reguli generale de comercializare;
  11. elaboreaza si avizeaza, dupa caz, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, acte normative si acorduri internationale in domeniul sau de activitate, cu aprobarea Guvernului;
  12. elaboreaza, implementeaza si monitorizeaza programe pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, a organizatiilor cooperatiste;
  13. elaboreaza criteriile, prioritatile si procedurile necesare in vederea desfasurarii programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate si le supune spre aprobare Guvernului;
  14. deruleaza programe si proiecte cu finantare externa, prin infiintare de unitati de management de proiect;
  15. avizeaza documentatiile pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe, cu garantia statului sau cu garantii bancare de stat, pentru finantarea de programe si proiecte specifice domeniului sau de activitate;
  16. asigura implementarea programelor din domeniul sau de activitate, rezultate din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
  17. reprezinta Guvernul Romaniei in relatia cu Uniunea Europeana si cu alte organizatii internationale, pentru elaborarea de politici si programe privind domeniul sau de activitate, scop in care:
 • a) colaboreaza la elaborarea programelor care vizeaza pregatirea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si urmareste transpunerea acestora in practica pentru domeniile de activitate ale Agentiei;
 • b) stabileste, in concordanta cu Programul de guvernare, prioritatile de dezvoltare in domeniile de activitate ale Agentiei, pe baza carora se vor elabora propuneri de proiecte si programe de finantare din fondurile alocate de la bugetul de stat;
 • c) formuleaza propuneri pentru armonizarea actelor normative din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si liberei circulatii a serviciilor, altele decat cele financiare;
 • d) participa la elaborarea instrumentelor de monitorizare a programelor de dezvoltare din domeniul sau de activitate;
 • e) participa la fundamentarea asistentei de aderare in domeniul sau de activitate si la monitorizarea utilizarii acesteia;
 • f) informeaza Ministerul Integrarii Europene asupra derularii obiectivelor de integrare din domeniul sau de activitate, prezentand informatii, date si alte lucrari solicitate;
 • g) participa la procesul de negociere si la monitorizarea angajamentelor asumate in acest proces, atat in calitate de integratoare, cat si ca participant in cadrul delegatiilor sectoriale unde este nominalizata;
  18. sprijina infiintarea si activitatea asociatiilor profesionale si patronale din domeniul sau de activitate si asigura dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civila, in scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ existent;
  19. asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat si al tuturor fondurilor interne si externe, precum si al fondurilor alocate Romaniei de Uniunea Europeana, inclusiv al fondurilor atrase pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in domeniul sau de activitate;
  20. initiaza masuri si implementeaza programe pentru stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei si comertului interiorin baza acordurilor incheiate cu institutii similare din strainatate
  20^1. indeplineste, in calitate de organism intermediar pentru Programul sectorial de crestere a competivitatii economice, in domeniul sau de activitate, atributiile delegate de Ministerul Economiei si Comertului, Autoritatea de Management a Programului , referitoare la responsabilitatea managementului, implementarii si gestionarii asistentei financiare alocate prin acest program
  21. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, si coordoneaza elaborarea strategiilor si programelor referitoare la dezvoltarea pietei de desfacere la intern si urmareste implementarea lor;
  22. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, la elaborarea si implementarea politicilor de cercetare si inovare in domeniile sale de activitate;
  23. urmareste si sprijina, in conditiile legii, pastrarea climatului de concurenta loiala, protejarea intereselor consumatorilor de produse si servicii si ale agentilor economici pe piata interna;
  24. asigura elaborarea si implementarea programelor si proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distributie si a calitatii bunurilor de consum;
  25. organizeaza activitatea de prelucrare si gestionare de informatii si date in domeniul sau de activitate, participand la sistemul informational national si international; elaboreaza materiale promotionale si publicatii de specialitate in domeniul sau de activitate;
  26. fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare realizarii politicilor si programelor in domeniu potrivit legii; gestioneaza aceste resurse si evidentiaza periodic eficienta utilizarii lor;
  27. reprezinta statul in exercitiul tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor ce ii revin in calitate de actionar unic al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.;
  28. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile persoanelor fizice si juridice in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
  29. administreaza bunurile proprietate publica a statului pe care le detine cu acest titlu si exercita dreptul de proprietate privata asupra bunurilor dobandite in conformitate cu legea.

  Agentia are ca scop realizarea Programului de guvernare pe perioada 2005-2008 in domeniul dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist si in domeniul comertului interior si indeplinirea atributiilor ce ii revin in calitate de organism intermediar pentru programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" desemnare rezultata in urma negocierilor la Capitolul 21 "Politica regionala si instrumente structurale".

 • Link institutie http://www.mimmc.ro
  DreptOnline:: Sectiunea Institutii

  Termeni juridici, grupare tematica
  Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  66 useri online

  Useri autentificati: