DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 1037 din 9 iulie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996

Decizie neconstitutionalitate din 09-06-2009
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 1037 din 9 iulie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996


Publicata in Monitorul Oficial nr. 501/2009 - M. Of. nr. 501 / 21 iulie 2009

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala *Dafora* - S.A. din Medias in Dosarul nr.110/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 25 iunie 2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 9 iulie 2009.


CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 9 decembrie 2008, pronuntata in Dosarul nr.110/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Societatea Comerciala *Dafora* - S.A. din Medias intr-o cauza avand ca obiect anularea unei decizii a Consiliului Concurentei.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca cerinta impusa prin prevederile de lege criticate, de a ataca actele administrative cu caracter normativ emise de Consiliul Concurentei in termen de 30 de zile de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei si inainte de aparitia unei vatamari, este excesiva si nejustificata, limitand controlul judiciar asupra reglementarilor emise de aceasta institutie si restrangand accesul liber la justitie. Precizeaza ca verificarea legalitatii oricaror acte administrative cu caracter normativ emise de autoritatile publice poate fi solicitata oricand, in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. Or, din textul de lege criticat rezulta ca, dupa trecerea unui termen scurt, de 30 de zile de la publicare, justitiabilul nu mai poate invoca nelegalitatea reglementarilor Consiliului Concurentei. Arata ca *este absurd sa credem ca, in decursul celor 30 de zile, un justitiabil va studia si va ataca in contencios administrativ o reglementare care nu are aplicabilitate in activitatea sa curenta si ca va putea estima ca ulterior / in viitor aceasta reglementare va impieta asupra drepturilor si libertatilor sale fundamentale sau ii va produce o vatamare. Or, o cerere prin care s-ar solicita instantelor constatarea nelegalitatii unui act administrativ cu caracter normativ inainte ca vatamarea sa se produca ar fi, cu siguranta, respinsa pentru lipsa de interes*.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat opinia cu privire la constitutionalitatea textului de lege ce formeaza obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera, in esenta, ca, *desi prevederile criticate nu releva prin ele insele aspecte de neconstitutionalitate, pot crea premisele unor vicii de neconstitutionalitate*, in masura in care prin aceste dispozitii se limiteaza accesul la justitie al persoanelor interesate in contestarea actelor administrative cu caracter normativ emise de Consiliul Concurentei si nu asigura egalitatea juridica a operatorilor economici in contestarea actelor administrative cu caracter normativ. Apreciaza, totodata, ca textul de lege criticat nu ofera suficiente garantii pentru exercitarea dreptului la aparare, acesta fiind golit de continut prin ingradirea exercitiului dreptului de acces liber la justitie. Mai arata ca textul criticat *nu da expresie preocuparii legiuitorului pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica, din acest punct de vedere fiind create premisele unor vicii de neconstitutionalitate fata de prevederile art.53 si, implicit, fata de cele ale art.52 si art.126 alin.(6) din Constitutie*.

Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.


CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutie, precum si ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.742 din 16 august 2005, care au urmatoarea redactare:
 • Art.28 alin.(2): *Reglementarile Consiliului Concurentei pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare, respectiv publicarea actului atacat.*

  In opinia autorului exceptiei, sunt incalcate prevederile din Constitutie cuprinse in urmatoarele articole: art.16 alin.(1) privind egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, art.20 - *Tratatele internationale privind drepturile omului*, art.21 - *Accesul liber la justitie*, art.24 - *Dreptul la aparare*, art.52 - *Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica*, art.53 - *Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati*, art.126 alin.(6) care garanteaza controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice pe calea contenciosului administrativ si art.148 - *Integrarea in Uniunea Europeana*. De asemenea, sunt invocate si dispozitiile art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

  Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca textul de lege criticat instituie regula potrivit careia reglementarile Consiliului Concurentei pot fi atacate in contencios administrativ in interval de timp de 30 de zile, care incepe sa curga de la momente diferite, dupa caz, de la comunicare sau de la publicare. De asemenea, Curtea retine ca, in calitate de autoritate administrativa autonoma, Consiliul Concurentei emite acte administrative unilaterale, atat cu caracter individual, cat si cu caracter normativ. Din cuprinsul art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996 rezulta ca actele administrative individuale pot fi contestate in fata instantei de contencios administrativ competente, si anume Curtea de Apel Bucuresti, in 30 de zile de la comunicare, iar cele cu caracter normativ, tot in 30 de zile, dar de la publicarea acestora.

  Critica autorului exceptiei se axeaza, in principal, pe ideea ingradirii accesului liber la justitie in ceea ce priveste contestarea legalitatii acestor din urma reglementari emise de Consiliul Concurentei, intervalul de timp in care operatorii economici pot face acest demers judiciar fiind prea scurt pentru a permite exercitarea efectiva a acestui drept.

  Curtea constata ca, in concretizarea dispozitiilor art.52 si art.126 alin.(6) din Constitutie, legiuitorul a edictat regulile generale care guverneaza materia contenciosului administrativ, stabilind ca actele administrative individuale pot fi atacate oricand pe calea exceptiei de nelegalitate, iar actele administrative cu caracter normativ pot fi contestate numai pe calea unei actiuni directe, introdusa, de asemenea, oricand, indiferent de data emiterii acestora. S-a dat astfel expresie dispozitiilor constitutionale care garanteaza controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice pe calea contenciosului administrativ.

  Legea concurentei nr.21/1996, fiind o lege speciala, introduce termenul de 30 de zile mai sus aratat. Daca in acest interval de timp nu au fost contestate, actele administrative cu caracter individual emise de Consiliul Concurentei vor putea fi contestate pe cale incidentala, fara o limitare in timp, prin intermediul exceptiei de nelegalitate. In schimb, actele administrative cu caracter normativ vor scapa controlului judecatoresc, intrucat impotriva acestora nu se va mai putea exercita nicio actiune directa, neputand fi aplicate prevederile unei legi generale - in conditiile existentei unei legi speciale care fixeaza un anumit termen, tinand cont de principiul specialia generalibus derogant - si nici nu vor putea face obiectul unei exceptii de nelegalitate, aceasta fiind o modalitate de contestare dedicata exclusiv actelor administrative cu caracter individual. In consecinta, regulamentele, instructiunile si ordinele emise de Consiliul Concurentei, acte administrative unilaterale cu caracter normativ, ar deveni intangibile dupa 30 de zile de la publicare, daca in acest rastimp niciun operator economic nu ar introduce in fata Curtii de Apel Bucuresti o actiune in contencios administrativ in vederea verificarii legalitatii acestora. Cum, odata cu expirarea termenului de 30 de zile, acele reglementari ale Consiliului Concurentei care au natura juridica a unor acte administrative cu caracter normativ nu vor mai putea fi atacate nici pe calea principala, nici pe cale incidentala inseamna ca prevederile de lege criticate introduc o derogare de la principiul constitutional al controlului judecatoresc al actelor administrative. Or, potrivit art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996, aceasta categorie de acte administrative este susceptibila de a fi supusa controlului de legalitate in fata unei instante de judecata doar pe o perioada extrem de scurta de timp, dupa trecerea careia sunt sustrase acestui tip de control judecatoresc. In acest mod, se ajunge si la o limitare a accesului liber la justitie, nejustificata de existenta vreuneia dintre imprejurarile care, potrivit art.53 din Constitutie, pot constitui motive de restrangere a exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

  Prin urmare, instituirea unui termen pentru contestarea legalitatii actelor administrative cu caracter normativ emise de aceasta autoritate contravine dispozitiilor art.126 alin.(6) din Constitutie, care garanteaza controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice pe calea contenciosului administrativ, precum si celor ale art.21 alin.(1), care consacra accesul liber la justitie.

  Constatand aceasta contradictie dintre textul ce formeaza obiect al exceptiei si prevederile din Legea fundamentala mentionate, Curtea apreciaza ca nu se mai impune examinarea conformitatii textului de lege criticat si cu celelalte dispozitii constitutionale si conventionale invocate de autorul exceptiei.
  DECIZIE


  Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) si al art.29 din Legea nr.47/1992, cu majoritate de voturi,


  CURTEA CONSTITUTIONALA
  In numele legii

  DECIDE:  Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala *Dafora* - S.A. din Medias in Dosarul nr.110/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si constata ca prevederile art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996 prin care se stabileste un termen pentru atacarea in contencios administrativ a actelor administrative cu caracter normativ emise de Consiliul Concurentei sunt neconstitutionale.

  Definitiva si general obligatorie.

  Decizia se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

  Pronuntata in sedinta publica din data de 9 iulie 2009.


 • Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

  Termeni juridici, grupare tematica
  Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  43 useri online

  Useri autentificati: