DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 923 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania

Decizie neconstitutionalitate din 23-06-2009
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 923 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania


Publicata in Monitorul Oficial nr. 520/2009 - M. Of. nr. 520 / 29 iulie 2009

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Indus - S.R.L. din Timisoara in Dosarul nr.14.182/325/2007 al Tribunalului Timis - Sectia civila.

La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei, avocatul Stelian Garofil, cu imputernicire la dosar, si pentru partea Parohia Ortodoxa Sarba din Timisoara, avocatul Ioan P. Vlaic, avand depusa la dosar delegatie de substituire a doamnei avocat Snejana Mara Opris. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca, la dosar, Parohia Ortodoxa Sarba Timisoara a comunicat intampinare prin care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza este in stare de judecata.

Aparatorul autorului exceptiei solicita admiterea acesteia, reiterand sustinerile cuprinse in notele scrise aflate la dosarul cauzei.

Avocatul partii Parohia Ortodoxa Sarba din Timisoara solicita respingerea exceptiei ca inadmisibila, iar, in subsidiar, ca neintemeiata, reiterand sustinerile cuprinse in intampinarea depusa la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere in parte a exceptiei de neconstitutionalitate, doar cu privire la imobilul aflat la pozitia 8 din anexa ce face parte din ordonanta, imobil aflat in proprietatea Societatii Comerciale Indus - S.R.L. din Timisoara. In acest sens, arata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/1998 reprezinta un act de reparare a nedreptatilor din perioada comunista, insa trebuie avuta in vedere jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care, in cauzele Raicu contra Romaniei, 2006, si Pincova si Pinc contra Republicii Cehe, 2003, a statuat ca *diminuarea vechilor atingeri nu trebuie sa creeze noi prejudicii disproportionate*. Totodata, arata ca art.2 din ordonanta de urgenta nu prevede despagubirea actualilor detinatori ai imobilului, prin neindemnizarea acestora realizandu-se astfel o expropriere contrara dispozitiilor art.44 din Constitutie. De asemenea, considera ca, in cauza, isi mentin valabilitatea si considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr.234/1999.


CURTEA,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 3 noiembrie 2008, pronuntata in Dosarul nr.14.182/325/2007, Tribunalul Timis - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. Exceptia a fost ridicata intr-o cauza ce are ca obiect o actiune in revendicare.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca actul normativ criticat este neconstitutional in masura in care se extinde asupra bunurilor care apartin unui proprietar privat. Arata ca imobilul in litigiu, desi figureaza printre imobilele prevazute in cuprinsul anexei la acest act normativ, nu se afla in proprietatea statului, ci in proprietatea unei persoane private, motiv pentru care Guvernul nu putea dispune de un astfel de bun prin ordonanta de urgenta. Face referire la Decizia nr.234/1999, prin care Curtea Constitutionala, admitand, in parte, exceptia de neconstitutionalitate, a constatat ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/1998 sunt neconstitutionale in ceea ce priveste restituirea catre comunitatea maghiara din Romania a imobilului aflat in proprietatea Societatii Comerciale *TIM PRESS* - S.A., prevazut la pozitia 11 din anexa care face parte din ordonanta de urgenta. Precizeaza ca actul normativ criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art.44 si 136, deoarece cerintele acestor texte nu au fost indeplinite, cata vreme, pe de o parte, nu erau intrunite conditiile si procedura prevazute de Legea nr.33/1994, iar, pe de alta parte, despagubirile nu au fost acordate in prealabil, conform art.44 alin.(3) din Constitutie.

Tribunalul Timis - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, dat fiind faptul ca imobilul in cauza se afla in proprietatea unei persoane private si nu apartine statului. Astfel, Guvernul nu putea dispune prin ordonanta de urgenta de acest bun. Considera ca, in speta, trebuie retinute atat dispozitiile art.17 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, potrivit carora *Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa*, cat si cele ale Protocolului aditional nr.1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, care prevede, la art.1 paragraful 1, ca *Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international*. Retine ca, in cauza, trecerea in proprietatea statului nu s-a facut nici prin expropriere, nici prin confiscare si in niciun caz cu plata vreunei despagubiri.

Potrivit dispozitiilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/1998 sunt neconstitutionale. In acest sens, retine ca prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art.44 alin.(1) si (2) si ale art.136 in masura in care imobilul din prezenta cauza nu se mai afla in proprietatea statului, ci constituie obiect al dreptului de proprietate privata, situatie in care Guvernul nu poate sa dispuna prin ordonanta de urgenta de acest bun. Totodata, retine ceea ce a statuat Curtea Constitutionala prin Decizia nr.234/1999, respectiv faptul ca intr-un stat de drept, conform art.1 alin.(3) din Constitutie, repararea unui act injust nu se poate realiza decat prin recurgerea la procedee legale, care sa nu contravina dispozitiilor constitutionale si obligatiilor ce decurg din tratatele si documentele internationale pe care statul roman si le-a asumat si a caror respectare este obligatorie, conform art.11 si art.20 din Constitutie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,


examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutie, precum si ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 din 8 iulie 1998, aprobata prin Legea nr.458 din 12 noiembrie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.817 din 19 noiembrie 2003. Actul normativ criticat are 3 articole, cu urmatorul continut:
 • Art.1: *Cladirile, impreuna cu terenul aferent, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, care au apartinut comunitatilor (organizatii, culte religioase) cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania si au fost trecute dupa anul 1940 in patrimoniul statului roman prin masuri de constrangere, confiscare, nationalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.*;
 • Art.2: *(1) in scopul verificarii indeplinirii conditiilor prevazute la art.1, se instituie, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, o comisie speciala formata, pe baze paritare, din reprezentanti ai Guvernului si ai comunitatilor prevazute in anexa.
  (2) Comisia va stabili succesorii din cadrul comunitatilor care vor redobandi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate si va avea sarcina de a intocmi, pe baza de acte doveditoare, documentatia pentru fiecare imobil in parte. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse in anexa va avea loc la data semnarii protocolului redactat de comisie.
  (3) Comisia prevazuta la acest articol este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiasi proceduri, cererile de restituire si a altor imobile din aceasta categorie, care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. Dupa identificarea acestor imobile, comisia va supune Guvernului propuneri corespunzatoare.*;
 • Art.3: *Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevazute la art.1 se va realiza la data incheierii protocoalelor de predare-preluare intre actualii detinatori ai imobilelor si succesorii stabiliti, mentionand concret drepturile actualilor detinatori.*

  Intre cele 17 imobile prevazute in anexa la ordonanta de urgenta se afla, la pozitia 8, imobilul situat in Timisoara, str. Vlad de la Marina nr.1, judetul Timis, cu indicarea urmatoarelor mentiuni: titular al dreptului de proprietate - Mujea Marcelini, prin act de cumparare contestat; destinatia initiala - Casa *Makry* a Fundatiei *Makry Stojkovici*; folosinta actuala - Birouri si magazine; temei juridic al trecerii imobilului in proprietatea statului - Nu exista niciun act, s-a preluat abuziv, in anul 1968, cu titlu de succesiune vacanta; solicitant al restituirii - comunitatea sarbilor din Romania.

  Autorul exceptiei invoca incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art.11 privind dreptul international si dreptul intern, ale art.20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art.44 relative la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privata si ale art.136 alin.(5) care prevad inviolabilitatea proprietatii private.

  Analizand motivele de neconstitutionalitate invocate, Curtea constata ca acestea sunt intemeiate, pentru urmatoarele considerente:

  Prin Decizia nr.234 din 20 decembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.149 din 11 aprilie 2000, Curtea a admis, in parte, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania si a constatat ca acestea sunt neconstitutionale in ceea ce priveste restituirea catre comunitatea maghiara din Romania a imobilului aflat in proprietatea Societatii Comerciale *TIM PRESS* - SA, prevazut la pozitia 11 din anexa ce face parte din ordonanta de urgenta. Pentru a pronunta solutia de admitere, Curtea a retinut urmatoarele:

  Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/1998 Guvernul a dispus restituirea catre fostii proprietari - diferite comunitati ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania - a imobilelor prevazute in anexa ce face parte integranta din ordonanta de urgenta. Cele mai multe dintre imobilele prevazute la cele 17 pozitii din anexa la ordonanta de urgenta apartineau, conform precizarilor pe care aceasta le cuprinde, statului sau unor autoritati publice centrale sau locale, in decizia mentionata, Curtea a retinut ca imobilul prevazut la pozitia 11 din anexa ce face parte din ordonanta de urgenta *constituie proprietatea privata (...) si beneficiaza de protectia proprietatii private, instituita prin art.41 alin.(1) si (2), precum si prin art.135 alin.(6) din Constitutie.*

  De aceea, Guvernul nu poate sa dispuna prin ordonanta de urgenta de acest bun care nu se mai afla in proprietatea statului.

  Curtea a retinut totodata ca, in conformitate cu regimul constitutional ai dreptului de proprietate, nationalizarea este inadmisibila. Trecerea silita in proprietatea statului a unor bunuri proprietate privata se poate realiza prin expropriere, in conditiile prevazute la art.44 alin.(3) si (6) din Constitutie, sau prin confiscare, in cazul bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii, in conditiile prevazute la alin.(9) al aceluiasi articol. *Aceste dispozitii constitutionale constituie garantii ale dreptului de proprietate privata, care nu pot ii eludate prin procedeul utilizarii ordonantei de urgenta, chiar daca, asa cum este evident, nu se poate pune in discutie dreptul comunitatii maghiare din Romania la repararea nedreptatii care i s-a facut prin trecerea abuziva in proprietatea statului, in timpul regimului comunist, a imobilului in litigiu.*

  Totodata, Curtea a statuat ca, desi in art.3 al ordonantei de urgenta se prevede ca *Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevazute la art.1 se va realiza la data incheierii protocoalelor de predare-preluare intre actualii detinatori ai imobilelor si succesorii stabiliti, mentionand concret drepturile actualilor detinatori*, ceea ce ar putea sugera si o eventuala despagubire, aceasta nu este de natura sa modifice concluzia referitoare la neconstitutionalitatea ordonantei de urgenta cu privire la restituirea imobilului in cauza, intrucat, astfel cum prevede art.44 alin.(3) din Constitutie, *Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire*. In concluzie, Curtea a stabilit ca aceste cerinte constitutionale nu au fost realizate in cauza, intrucat despagubirile, presupunand ca ar fi fost in intentia emitentului ordonantei de urgenta de a le plati si ca ar fi fost acceptate de proprietarul actual al bunului, nu au fost acordate in prealabil conform art.44 alin.(3) din Constitutie.

  Solutia si considerentele acestei decizii isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza, de vreme ce imobilul situat in Timisoara, str. Vlad de la Marina nr.1, judetul Timis, apartinand Societatii Comerciale Indus - S.R.L. din Timisoara ca urmare a contractului de vanzare-cumparare incheiat intre aceasta societate si vanzator, constituie proprietate privata si beneficiaza de protectie, conform art.44 si art.136 alin.(5) din Constitutie.

  Pe de alta parte, intr-un stat de drept, conform art.1 alin.(3) din Constitutie, repararea unui act injust nu se poate realiza decat prin recurgerea la procedee legale, care sa nu contravina dispozitiilor constitutionale si obligatiilor ce decurg din tratatele si documentele internationale pe care statul roman si le-a asumat si a caror respectare este obligatorie, conform dispozitiilor art.11 si art.20 din Constitutie. In acest sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauzele Raicu contra Romaniei, 2006, si Pincova si Pinc contra Republicii Cehe, 2003), care a statuat ca *persoanele care si-au dobandit bunurile de buna-credinta sa nu fie aduse in situatia de a suporta ponderea responsabilitatii statului care a confiscat in trecut aceste bunuri*.
  DECIZIE


  Pentru considerentele expuse, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) si al art.29 din Legea nr.47/1992,


  CURTEA CONSTITUTIONALA
  In numele legii

  DECIDE:


  Admite, in parte, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Indus - S.R.L. din Timisoara in Dosarul nr.14.182/325/2007 al Tribunalului Timis - Sectia civila, si constata ca prevederile referitoare la imobilul situat in Timisoara, str. Vlad de la Marina nr.1, judetul Timis, aflat in proprietatea autorului exceptiei, prevazut la pozitia 8 din anexa care face parte din ordonanta de urgenta, sunt neconstitutionale.

  Definitiva si general obligatorie.

  Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

  Pronuntata in sedinta publica din data de 23 iunie 2009.


 • Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

  Termeni juridici, grupare tematica
  Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  48 useri online

  Useri autentificati: