DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 913 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.107 si ale art.117 din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Decizie neconstitutionalitate din 23-06-2009
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 913 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.107 si ale art.117 din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei


Publicata in Monitorul Oficial nr. 506/2009 - M. Of. nr. 506 / 22 iulie 2009

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art.107 si ale art.117 din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, exceptie ridicata de Comuna Josenii Bargaului in Dosarul nr.3.421/190/2008 al Judecatoriei Bistrita.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca autorul exceptiei a depus note scrise prin care solicita admiterea exceptiei si judecarea in lipsa, iar partea Societatea Cooperativa de Consum de Gradul I Consumcoop Josenii Bargaului a depus la dosar note scrise prin care solicita respingerea criticii de neconstitutionalitate.

Cauza este in stare de judecata.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate avand ca obiect prevederile art.107 alin.(1) din Legea nr.1/2005 si de respingere a exceptiei privind celelalte prevederi ale art.107 si ale art.117 din aceeasi lege. in acest sens, sustine ca folosirea cu titlu gratuit a terenurilor este contrara dispozitiilor constitutionale ale art.44.


CURTEA,avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 17 decembrie 2008, pronuntata in Dosarul nr.3.421/190/2008, Judecatoria Bistrita a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.107 si ale art.117 din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Exceptia a fost ridicata intr-o actiune avand ca obiect anularea unor adrese, adeverinte si note de constatare emise de catre Primaria Comunei Josenii Bargaului si constatarea dobandirii dreptului de folosinta asupra unui teren si a dreptului de proprietate asupra constructiilor edificate pe acest teren, urmand a se dispune intabularea acestora.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca transmiterea gratuita a folosintei pe durata nedeterminata in folosul cooperatiei asupra unui teren care se afla intabulat si inscris in cartea funciara a comunei Josenii Bargaului contravine dispozitiilor constitutionale ale art.136, de vreme ce cooperativa nu este institutie de utilitate publica. Considera ca statul nu poate acorda sprijin cooperativei prin incalcarea dispozitiilor din Constitutie. Totodata, sustine ca modalitatea de reorganizare prevazuta de art.117 din Legea nr.1/2005 este contrara dispozitiilor constitutionale privind dreptul de asociere, intrucat aceasta *este viciata prin continut si discriminatorie*. in motivarea acestor sustineri, prezinta in continuare procedura de reorganizare urmata de Cooperativa de Consum de Gradul l Consumcoop Josenii Bargaului.

Judecatoria Bistrita considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Totodata, face referire la Decizia nr.13/2005, pronuntata de Curtea Constitutionala in controlul a priori avand ca obiect prevederile Legii nr.1/2005, in ansamblu, raportat la dispozitiile art.40 si 44 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca textele de lege criticate sunt constitutionale. Face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr.13/2005 si nr.822/2006.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,


examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutie, precum si ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei il constituie prevederile art.107 si 117 din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.172 din 28 februarie 2005, care au urmatorul continut:
 • Art.107: *(1) Terenurile transmise in folosinta pe durata nedeterminata si fara plata in vederea realizarii de constructii pentru activitatea organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti, precum si a asociatiilor cooperatiste, existente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate si pe care au fost realizate constructii conform legii, isi mentin acest regim juridic pe toata durata existentei constructiilor respective sau pana la trecerea lor, cu plata, in proprietatea societatii cooperative.
  (2) In situatia in care autoritatea administratiei publice centrale sau locale decide instrainarea bunurilor imobile din proprietatea lor privata, care sunt in folosinta societatilor / organizatiilor cooperative, acestea beneficiaza de un drept de preemtiune la cumpararea acestora, precum si de un drept de preferinta in cazul concesionarii sau inchirierii acestora.
  (3) Oferta de vanzare, concesionare sau inchiriere, cuprinzand datele de identificare a imobilului care se instraineaza, se concesioneaza sau se inchiriaza si pretul, se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire societatii cooperative respective.
  (4) Daca in termen de 45 de zile de la data primirii ofertei de vanzare, concesionare sau inchiriere, societatea cooperativa nu si-a exprimat vointa de a cumpara, de a primi in concesiune sau de a inchiria imobilul respectiv, acesta se poate vinde.*;
 • Art.117: *(1) Organizatiile cooperatiste existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa isi modifice statutele daca nu sunt in conformitate cu prevederile prezentei legi si sa le inregistreze la oficiul registrului comertului in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.
  (2) In acest scop, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, organizatiile cooperatiste au obligatia sa afiseze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori inregistrati in evidentele acestora la data respectiva si sa popularizeze in presa locala aceasta actiune si scopul ei.
  (3) Lista trebuie sa ramana afisata pana la expirarea termenului prevazut la alin.(1).
  (4) In termen de 30 de zile de la data afisarii, membrii cooperatori pot inainta contestatii privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afisate, care vor fi solutionate de catre organizatiile cooperatiste respective in maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. Hotararea organizatiei cooperatiste poate fi atacata in justitie conform legii.
  (5) In termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin.(2), toate organizatiile cooperatiste vor convoca adunarea generala a membrilor cooperatori care, in mod obligatoriu, va include pe ordinea de zi cel putin:
  a) prezentarea situatiei patrimoniului, a numarului partilor sociale pentru fiecare membru cooperator, a modului de formare a capitalului social;
  b) aprobarea modificarilor statutului conform prevederilor prezentei legi;
  c) prezentarea situatiei persoanelor care au facut obiectul contestatiilor prevazute la alin.(4), in urma rezolvarii contestatiilor primite.
  (6) Organizatiile cooperatiste care nu si-au inregistrat modificarile statutelor pana la expirarea termenului prevazut la alin.(1) se dizolva de drept si intra in lichidare, in conditiile prevederilor art.85-88.*

  Autorul exceptiei invoca incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art.40 alin.(1) privind dreptul de asociere, ale art.44 alin.(1)-(4) referitoare la dreptul de proprietate privata si ale art.136 alin.(1), (2) si (4) privind proprietatea.

  Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, prin Decizia nr.13 din 19 ianuarie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.172 din 28 februarie 2005, s-a pronuntat, in cadrul controlului a priori, asupra constitutionalitatii Legii nr.1/2005, in ansamblul sau, in raport cu dispozitiile constitutionale privind dreptul de asociere, retinand ca acestea nu au incidenta asupra constituirii insesi a societatilor cooperative, care, astfel cum se precizeaza la art.7 si art.89 din lege, se constituie pe baza consimtamantului liber exprimat al membrilor lor, in contractul de societate.

  Totodata, prin aceeasi decizie, Curtea a analizat si pretinsa contrarietate a prevederilor actului normativ criticat raportat la art.44 din Constitutie, insa din perspectiva incalcarii dreptului de proprietate al societatilor cooperative in procedura de reorganizare a acestora in asociatii si uniuni.

  Analizand motivele de neconstitutionalitate invocate in prezenta speta, Curtea retine ca, potrivit alin.(1) al art.107 din Legea nr.1/2005, terenurile transmise in folosinta pe durata nedeterminata si cu titlu gratuit in vederea realizarii de constructii pentru activitatea organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti, precum si a asociatiilor cooperatiste, existente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate si pe care au fost realizate constructii conform legii, isi mentin acest regim juridic pe toata durata existentei constructiilor respective sau pana la trecerea lor, cu plata, in proprietatea societatii cooperative.

  Curtea constata ca obligarea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, prin norme imperative, de a atribui in folosinta gratuita terenurile, *pe toata durata existentei constructiilor respective sau pana la trecerea lor, cu plata, in proprietatea societatii cooperative*, determina incalcarea dreptului acestor autoritati de a exercita stapanirea efectiva, directa si nemijlocita, prin putere proprie si in interes propriu, a bunurilor imobile proprietate privata, de a le folosi si de a culege fructele civile.

  Cooperativele si asociatiile de cooperative sunt persoane juridice private care prin obiectul lor de activitate nu sunt de utilitate publica, ceea ce ar justifica transmiterea folosintei gratuite a terenurilor prevazute de art.107 alin.(1).

  De asemenea, instituirea prin Legea nr.1/2005 a unor masuri prin care statul sprijina dezvoltarea societatilor cooperative, garantand un regim *care sa nu fie mai putin favorabil decat cel acordat altor agenti economici*, nu poate justifica limitarea exercitarii de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, in proprietatea carora se afla terenurile in cauza, a atributelor esentiale ale dreptului de proprietate, in sensul transmiterii gratuite a folosintei acestora.

  In aceste conditii, Curtea constata ca prevederile art.107 alin.(1) din Legea nr.1/2005 aduc atingere dispozitiilor constitutionale cuprinse in art.44 privind garantarea si ocrotirea proprietatii private, in masura in care folosinta terenurilor se face cu titlu gratuit.

  In ceea ce priveste celelalte prevederi ale art.107 din Legea nr.1/2005, Curtea retine ca acestea, reglementand procedura de instrainare, concesionare sau inchiriere a bunurilor imobile aflate in proprietatea privata a autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, cu respectarea dreptului de preemtiune, respectiv a dreptului de preferinta a societatilor /organizatiilor cooperative, nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

  In ceea ce priveste prevederile art.117 din Legea nr.1/2005, Curtea s-a pronuntat, in exercitarea controlului a posteriori, asupra prevederilor alin.(1) si (6) ale acestui articol, constatand, prin Decizia nr.822 din 16 noiembrie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.39 din 18 ianuarie 2007, ca acestea sunt constitutionale, nefiind contrare dreptului de asociere, consacrat constitutional. Pentru aceleasi considerente, Curtea retine conformitatea celorlalte prevederi ale art.117 din Legea nr.1/2005 cu dispozitiile constitutionale privind dreptul de asociere. Deoarece nu au intervenit elemente noi de natura a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale, atat considerentele, cat si solutia deciziei sus-mentionate isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.
  DECIZIE


  Pentru considerentele expuse, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) si al art.29 din Legea nr.47/1992,


  CURTEA CONSTITUTIONALA
  In numele legii

  DECIDE:  1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.107 alin.(1) din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei /exceptie ridicata de Comuna Josenii Bargaului in Dosarul nr.3.421/190/2008 al Judecatoriei Bistrita, si constata ca acestea sunt neconstitutionale in masura in care folosinta terenurilor se face cu titlu gratuit.

  2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.107 alin.(2), (3) si (4) si ale art.117 din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante.

  Definitiva si general obligatorie.

  Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

  Pronuntata in sedinta publica din data de 23 iunie 2009.


 • Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

  Termeni juridici, grupare tematica
  Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  56 useri online

  Useri autentificati: