DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 783 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.185 din Legea nr.356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi

Decizie neconstitutionalitate din 12-05-2009
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 783 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.185 din Legea nr.356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi


Publicata in Monitorul Oficial nr. 404/2009 - M. Of. nr. 404 / 15 iunie 2009

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.1 pct.185 din Legea nr.356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group - S.A. Sucursala Brasov in Dosarul nr.9.315/197/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 5 mai 2009, in prezenta consilierului juridic al autorului exceptiei si a reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand


CURTEA,
avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 12 mai 2009.


CURTEA,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 2 octombrie 2008, pronuntata in Dosarul nr.9.315/197/2006, Curtea de Apel Brasov - Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.185 din Legea nr.356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group - S.A. Sucursala Brasov cu ocazia solutionarii recursului formulat impotriva unei decizii penale pronuntate de Tribunalul Brasov.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca prevederile art.I pct.185 din Legea nr.356/2006 incalca accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil, conditiile si limitele restrangerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, precum si dreptul la un recurs efectiv si dreptul la protectia proprietatii, intrucat abrogarea dispozitiilor art.385^9 alin.1 pct.17^1 din Codul de procedura penala duce la imposibilitatea exercitarii controlului judiciar in situatia gresitei aplicari a legii in alte cazuri decat cele strict prevazute de art.385^9 din Codul de procedura penala si, pe cale de consecinta, la mentinerea unor solutii gresite ce nu mai pot fi remediate in niciun fel, mai ales dupa abrogarea institutiei recursului in anulare.

Curtea de Apel Brasov - Sectia penala si pentru cauze cu minori apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat textul de lege criticat nu incalca dispozitiile din Legea fundamentala si din actele normative internationale invocate. Face trimitere, in acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr.1.073/2007 si nr.379/2008.

Potrivit art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art.I pct.185 din Legea nr.356/2006 sunt constitutionale, invocand in acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr.1.073/2007 si nr.947/2008. Mai arata ca prevederile art.1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu au incidenta in cauza.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,


examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art.I pct.185 din Legea nr.356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.677 din 7 august 2006, avand urmatorul cuprins: *Codul de procedura penala, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: [...] 185. La articolul 385^9, punctul 171 al alineatului 1 se abroga.*

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor prevederi legale, autorul exceptiei invoca incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art.21 referitoare la accesul liber la justitie si la dreptul la un proces echitabil si ale art.53 privind conditiile si limitele restrangerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, precum si ale art.20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la prevederile art.13 referitoare la dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ale art.1 privind protectia proprietatii din primul Protocol aditional la Conventie.

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutie, precum si ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Referitor la competenta sa, Curtea retine ca art.146 lit.d) din Constitutie nu excepteaza de la controlul de constitutionalitate dispozitiile legale de abrogare si ca, in cazul constatarii neconstitutionalitatii lor, acestea isi inceteaza efectele juridice in conditiile prevazute de art.147 alin.(1) din Legea fundamentala, iar prevederile legale care au format obiectul abrogarii continua sa produca efecte. In acelasi sens, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr.20 din 2 februarie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr.72 din 18 februarie 2000, si prin Decizia nr.62 din 18 ianuarie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.104 din 12 februarie 2007.

Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata si urmeaza sa fie admisa pentru considerentele expuse in continuare.

pct.17^1 al art.385^9 alin.1 din Codul de procedura penala, abrogat prin dispozitiile art.I pct.185 din Legea nr.356/2006, prevede unul dintre cazurile in care hotararile recurate sunt supuse casarii, si anume: *cand hotararea este contrara legii sau cand prin hotarare s-a facut o gresita aplicare a legii*. Gandit de legiuitor drept caz de casare cu caracter general privind incalcarea legii materiale, acesta a fost introdus in Codul de procedura penala prin Legea nr.141/1996 pentru modificarea si completarea acestui cod, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.289 din 14 noiembrie 1996, in conditiile existentei si in procesul civil a unui atare motiv de casare, consacrat de prevederile art.304 pct.9 din Codul de procedura civila: *cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii*, realizandu-se astfel o abordare unitara a acestei problematici in dreptul procesual roman.

Curtea constata ca abrogarea pct.17^1 al art.385^9 alin.1 din Codul de procedura penala, prin eliminarea posibilitatii criticarii pe calea recursului a unei hotarari judecatoresti pe motiv ca este contrara legii sau ca s-a facut o gresita aplicare a legii, inchide partii interesate calea valorificarii efective a dreptului incalcat.

Intr-adevar, ori de cate ori legea penala sau civila a fost incalcata, trebuie sa se asigure partii interesate posibilitatea de a cere si de a obtine restabilirea legalitatii prin casarea hotararii nelegale. Or, prin abrogarea pct.17^1 al art.385^9 alin.1 din Codul de procedura penala, se asigura existenta remediului numai pentru unele dintre cazurile de incalcare a legii materiale penale, formulate la pct.12-17, 19 si 20 ale aceluiasi articol, iar pe de alta parte, se creeaza un vid de reglementare in ceea ce priveste desfiintarea hotararii nelegale in situatia incalcarii legii civile. Asadar, recursul reclamantului in procesul civil de daune produse printr-o infractiune se poate intemeia pe aplicarea gresita a legii civile, in timp ce pentru recursul partii civile sau al partii responsabile civilmente din procesul penal nu exista temei de casare in cazul gresitei aplicari a legii civile in solutionarea actiunii civile de catre instanta penala. Prin urmare, partea civila si partea responsabila civilmente sunt lipsite de posibilitatea apararii intereselor lor legitime specifice in cadrul procesului penal, spre deosebire de partile procesului civil.

Curtea constata ca abrogarea art.385^9 alin.1 pct.17^1 din Codul de procedura penala incalca dispozitiile constitutionale ale art.21 privind accesul liber la justitie, precum si ale art.20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la prevederile art.6 referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art.13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat in mod constant in jurisprudenta sa, de exemplu in cauzele Aydin contra Turciei (1997), Rotaru impotriva Romaniei (2000) si Conka contra Belgiei (2002), ca efectul esential al dispozitiei cuprinse in art.13 din Conventie consta in a impune existenta unui recurs intern ce abiliteaza instanta nationala sa ofere o *reparatie adecvata*, recursul trebuind sa fie *efectiv* din punctul de vedere atat al reglementarii, cat si al rezultatului practic.

In sfarsit, Curtea constata ca motive de casare similare cu cel prevazut de textul de lege abrogat prin dispozitiile supuse controlului de constitutionalitate se regasesc si in legislatiile procesual penale ale altor tari europene, precum Italia, Franta si Spania.
DECIZIE


Pentru aceste considerente, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(1) si (4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d), al art.29 si al art.31 din Legea nr.47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii

DECIDE:


Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.185 din Legea nr.356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group - S.A. Sucursala Brasov in Dosarul nr.9.315/197/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata in sedinta publica din data de 12 mai 2009.


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
26 useri online

Useri autentificati: