DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 568 din 2 noiembrie 2005 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.25 si pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin care au fost introduse dispozitiile art.77^1 si art.77^2 in Legea nr.571/2003 si, respectiv, au fost modificate dispozitiile art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.138/2004

Decizie neconstitutionalitate din 02-11-2005
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 568 din 2 noiembrie 2005 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.25 si pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin care au fost introduse dispozitiile art.77^1 si art.77^2 in Legea nr.571/2003 si, respectiv, au fost modificate dispozitiile art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.138/2004


Publicata in Monitorul Oficial nr. 1060/2005 - M. Of. nr. 1060 / 26 nov. 2005

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.25 si pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin care au fost introduse dispozitiile art.77^1 si art.77^2 in Legea nr.571/2003 si, respectiv, au fost modificate dispozitiile art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.138/2004, exceptie ridicata direct de Avocatul Poporului.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fata de care procedura de instiintare este legal indeplinita.

Presedintele constata cauza in stare de judecata.

Luand cuvantul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.


CURTEA,avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Adresa nr.13.180 din 8 august 2005, trimisa Curtii Constitutionale in temeiul prevederilor art.146 lit.d) teza finala din Constitutie, Avocatul Poporului a ridicat direct exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.25 si pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin care au fost introduse dispozitiile art.77^1 si art.77^2 in Legea nr.571/2003 si, respectiv, au fost modificate dispozitiile art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.138/2004.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, urmatoarele:

1. Prevederile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, introducand art.77^1 si art.77^2 in Legea nr.571/2003, potrivit carora sunt supuse impozitarii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1990, contravin principiului neretroactivitatii legii, intrucat, astfel cum sunt formulate, aceste dispozitii legale urmeaza a fi aplicate unor raporturi juridice create inainte de intrarea in vigoare a Legii nr.163/2005.

2. In contradictie cu prevederile art.78 din Constitutie, potrivit art.I pct.39 din Legea nr.163/2005, art.77^1-77^3 intra in vigoare incepand cu 1 iunie 2005, data la care a fost publicata legea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar nu la 3 zile de la acea data, asa cum prevede textul constitutional.

3. Instituirea, prin dispozitiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, a obligatiei notarilor publici, care autentifica actele translative de proprietate, de a calcula, de a incasa si de a vira impozitul la bugetul de stat, poate echivala cu prestarea unei munci fortate, contrar prevederilor constitutionale ale art.41 si fara existenta vreuneia dintre situatiile prevazute de art.42 alin.(2) din Constitutie.

4. Dispozitiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, referitoare la art.77^1 si art.77^2, instituind, in sarcina proprietarilor care instraineaza constructiile de orice fel si terenul aferent acestora, in termen de pana la 3 ani inclusiv de la data dobandirii, precum si terenurile de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1990, obligatia de a plati impozit, contin norme contrare prevederilor constitutionale privind dreptul la un nivel de trai decent, notiune care cuprinde si dreptul la locuinta, intrucat aceste dispozitii legale nu au in vedere situatia obiectiv diferita a anumitor categorii de proprietari care nu-si vand proprietatile in scopuri speculative, ci pentru a-si cumpara o locuinta mai corespunzatoare nevoilor familiilor lor.

In conformitate cu dispozitiile art.30 alin.(1) si art.33 din Legea nr.47/1992, sesizarea a fost transmisa presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicata.

Guvernul apreciaza ca exceptia ridicata de Avocatul Poporului este neintemeiata pentru urmatoarele motive:

a) Dispozitiile art.77^1 si art.77^2, introduse in Legea nr.571/2003 prin art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, nu incalca principiul neretroactivitatii legii, deoarece *chiar daca textele se refera la anumite situatii de fapt anterioare, aceasta nu presupune ca impunerea se realizeaza cu aceeasi data, ci incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ criticat pentru situatiile in cauza avute in vedere*.

b) In privinta datei de 1 iunie 2005, prevazuta la art.I pct.39 din Legea nr.163/2005 pentru intrarea in vigoare a unor dispozitii de lege, se ridica doar o problema de interpretare si aplicare a legii, iar nu de constitutionalitate.

c) Colectarea si virarea obligatiilor fiscale ce deriva dintr-un serviciu public, in mod necesar, intra in sarcina celor care presteaza acel serviciu. De altfel, in legatura cu aceste obligatii ale notarilor publici a fost consultata, potrivit uzantei, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, care nu a formulat obiectiuni cu privire la aceste prestatii.

d) Problema impozitarii veniturilor realizate din instrainarea dreptului de proprietate asupra unor imobile priveste aspecte de stricta oportunitate, de competenta exclusiva a legiuitorului, in conformitate si cu prevederile constitutionale ale art.56 alin.(1) si art.135 alin.(2) lit.b).

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,examinand sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) teza finala din Constitutie si celor ale art.1 alin.(1), art.2, 3, 10 si art.29-33 din Legea nr.47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art.I pct.25 si pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.466 din 1 iunie 2005, prin care au fost introduse dispozitiile art.77^1 si art.77^2 in Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, si, respectiv, au fost modificate dispozitiile art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.138/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.281 din 30 decembrie 2004.

Textele de lege criticate au urmatorul continut:

*Art.77^1

Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

(1) Sunt supuse impozitarii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la 3 ani inclusiv, de la data dobandirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1990.

(2) Venitul impozabil din transferul proprietatilor imobiliare, cu exceptiile prevazute la alin.(3), reprezinta diferenta favorabila dintre valoarea de instrainare a proprietatilor imobiliare, terenuri si/sau constructii, si valoarea de baza a acestora.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin.(1) aportul in natura la capitalul social al societatilor comerciale, precum si veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fara constructii din intravilan si extravilan dobandite de contribuabil prin:

a) reconstituirea dreptului de proprietate;

b) mostenire sau donatie intre rude pana la gradul al patrulea inclusiv;

c) schimb imobiliar.

(4) Valoarea de baza a bunurilor imobile prevazute la alin.(1), in functie de modalitatea de dobandire, se stabileste avandu-se in vedere:

a) pretul de achizitie pentru bunurile imobile dobandite prin cumparare, majorat cu 5%;

b) valoarea imobilului mentionata in act, daca acesta a fost dobandit prin donatie, schimb, renta viagera, dare in plata, adjudecare, contract de intretinere, hotarare judecatoreasca etc., majorata cu 5%;

c) pentru constructiile noi, costul acestora la data realizarii, dovedit prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii, la care se adauga valoarea terenului aferent, stabilita in conditiile prezentei legi;

d) valoarea rezultata din expertizele utilizate de catre camerele notarilor publici, la data dobandirii imobilelor a caror valoare de baza nu se poate stabili prin modalitatile prevazute la lit.a)-c);

e) valoarea stabilita in functie de modul de dobandire, in conditiile prevazute la lit.a) si b), pentru terenurile situate in intravilan si extravilan, actualizata cu rata inflatiei pe economie din ultima luna pentru care exista date oficiale comunicate de catre Institutul National de Statistica, daca la data dobandirii nu erau intocmite expertize de catre camerele notarilor publici. Pentru terenurile si constructiile de orice fel, dobandite de contribuabili intr-o modalitate din care nu rezulta valoarea la care acestea au fost dobandite, valoarea de baza este valoarea minima stabilita in prima expertiza utilizata de camera notarilor publici in circumscriptia careia se afla terenul;

f) pretul de achizitie pentru bunurile dobandite in conditiile prevazute la lit.a) sau valoarea mentionata pentru bunurile dobandite in conditiile prevazute la lit.b), la care se adauga costul lucrarilor si serviciilor de natura sa creasca valoarea imobilului, la data efectuarii acestora, dovedite prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii.

(5) Expertizele intocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel putin o data pe an si avizate de Ministerul Finantelor Publice, prin directiile teritoriale.

(6) Pierderea din transferul proprietatii imobiliare reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.*;

*Art.77^2

Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

(1) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art.77^1.

(2) Notarii publici care autentifica actele intre vii translative ale dreptului de proprietate au obligatia de a calcula, de a incasa si de a vira impozitul la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost autentificat actul.

(3) In cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut, in maximum 5 zile de la data instrainarii bunului, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania declara venitul obtinut la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat.

(4) Procedura de declarare, de calcul si de plata a impozitului se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.*;

*Art.III. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art.4 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2005, cu urmatoarele exceptii:

a) incepand cu 1 mai 2005: lit.a) a art.42; alin.(2) al art.43; lit.k) a alin.(4) al art.55; art.76; art.77;

b) incepand cu 1 iunie 2005: lit.g) a art.41; lit.g) a art.42; lit.a) a alin.(2) al art.65; alin.(1) al art.66; alin.(4) si (4^1) ale art.66; alin.(2) al art.67; lit.a), a^1), a^2), a^3), e), e^1) si g) ale alin.(3) al art.67; alin.(4) si (5) ale art.67; art.77^1-77^3; alin.(3^1) al art.83; lit.b) a alin.(4) al art.83;

c) incepand cu 1 ianuarie 2006: lit.c^1) a alin.(3) al art.67.

(2) In cazul titlurilor de valoare dobandite pana la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data instrainarii acestora.

(3) In perioada 1 iunie 2005 - 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor retine si vor vira impozitul de 1% aplicat asupra castigurilor din transferul titlurilor de valoare dobandite si instrainate in aceasta perioada, indiferent daca sunt dobandite si instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile sau mai mica de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzactii le este aplicabila regula de calcul al castigului net conform prevederilor art.67 alin.(3) lit.e).

(4) Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investitii si din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispozitiilor cap. V si VIII^1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu exceptia castigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile de la data dobandirii, pentru care se mentine cota de 1% prevazuta la art.67 alin.(3) lit.e).

(5) Cota de impozit de 16% se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevazute la art.115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20%.*

In opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare urmatoarelor prevederi constitutionale:

- Art.1 alin.(3): *Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.*;

- Art.15 alin.(2): *Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.*;

- Art.41: *(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.

(2) Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala. Acestea privesc securitatea si sanatatea salariatilor, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tara, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.*;

- Art.42: *(1) Munca fortata este interzisa.

(2) Nu constituie munca fortata:

a) activitatile pentru indeplinirea indatoririlor militare, precum si cele desfasurate, potrivit legii, in locul acestora, din motive religioase sau de constiinta;

b) munca unei persoane condamnate, prestata in conditii normale, in perioada de detentie sau de libertate conditionata;

c) prestatiile impuse in situatia creata de calamitati ori de alt pericol, precum si cele care fac parte din obligatiile civile normale stabilite de lege.*;

- Art.47: *(1) Statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurari sociale publice sau private, prevazute de lege. Cetatenii au dreptul si la masuri de asistenta sociala, potrivit legii.*;

- Art.78: *Legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei.*


DECIZIE


Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

1. Dispozitiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, referitoare la art.77^1 si 77^2 din Legea nr.571/2003, cu privire la definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, precum si la stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare, nu contravin principiului neretroactivitatii legii. Aceste texte de lege, chiar daca se refera la raporturi juridice preexistente datei intrarii in vigoare a legii, nu au caracter retroactiv, deoarece este cert ca acestea vizeaza numai actul de instrainare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Actul juridic de dobandire a bunurilor imobiliare respective are importanta, ca element al ipotezei normei juridice, doar pentru determinarea perioadei de timp in care contribuabilii vizati au avut drept de proprietate asupra bunurilor instrainate.2. Prin art.I pct.39 din Legea nr.163/2005 s-a modificat si completat art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.138/2004 care prevedea intrarea in vigoare a acestei ordonante, respectiv a modificarilor si completarilor aduse Legii nr.571/2003, incepand cu data de 1 ianuarie 2005. Aceste prevederi sunt mentinute, dar cu unele exceptii prevazute la alin.(1) lit.a) si b). Astfel, la lit.a) se prevede intrarea in vigoare, incepand cu data de 1 mai 2005, a dispozitiilor lit.a) a art.42, alin.(2) al art.43, lit.k) a alin.(4) al art.55, art.76 si art.77 din Legea nr.571/2003, iar la lit.b) se prevede intrarea in vigoare, incepand cu data de 1 iunie 2005, a dispozitiilor lit.g) a art.41, lit.g) a art.42, lit.a) a alin.(2) al art.65, alin.(1) al art.66, alin.(4) si (4^1) ale art.66, alin.(2) al art.67, lit.a), a^1), a^2), a^3), e), e^1) si g) ale alin.(3) al art.67, alin.(4) si (5) ale art.67, art.77^1-77^3, alin.(3^1) al art.83, lit.b) a alin.(4) al art.83 din aceeasi lege. Toate aceste texte de lege au fost modificate sau nou-introduse prin Legea nr.163/2005. Data prevazuta la lit.a) este anterioara datei adoptarii legii, iar cea prevazuta la lit.b) este chiar data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Curtea constata ca un text de lege modificat sau nou-introdus nu poate intra in vigoare inaintea implinirii termenului prevazut de art.78 din Constitutie, respectiv 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a actului normativ modificator. Legea nr.163/2005 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la data de 1 iunie 2005. Asa fiind, Curtea constata ca sunt contrare prevederilor art.78 din Constitutie dispozitiile referitoare la intrarea in vigoare a textelor din Legea nr.571/2003, modificate ori nou-introduse prin Legea nr.163/2005 la o data anterioara sau chiar la data publicarii acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.

3. Pentru a se asigura incasarea la bugetul de stat a impozitului pe veniturile realizate din transferul proprietatilor imobiliare, art.77^2 din Legea nr.571/2003 prevede obligatia notarilor publici, care autentifica actele intre vii translative ale dreptului de proprietate, de a calcula, de a incasa si de a vira la bugetul de stat impozitul pe venit.

Instrainarea dreptului de proprietate asupra terenurilor se poate face numai prin acte autentice. Autentificarea intra in atributiile notarilor publici care presteaza activitate in serviciul public. Acestia au obligatia generala de a incasa si de a vira la bugetul de stat toate taxele datorate pentru serviciul si activitatile prestate. In aceste conditii, Curtea apreciaza ca obligatia notarilor publici de a calcula, de a incasa si de a vira impozitul la bugetul de stat nu poate fi calificata ca fiind excesiva sau ca echivaleaza cu impunerea prestarii unei munci fortate.

4. Potrivit prevederilor art.56 alin.(1) din Constitutie, *Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice*, iar art.139 alin.(1) din Legea fundamentala prevede ca impozitele *se stabilesc numai prin lege*. Dispozitiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, referitoare la art.77^1 si art.77^2 din Legea nr.571/2003, sunt conforme principiului privind impozitarea veniturilor de orice natura si nu incalca prevederile constitutionale ale art.47 referitoare la obligatia statului de a asigura cetatenilor un nivel de trai decent. De altfel, Curtea retine ca nu se impoziteaza suma obtinuta in urma instrainarii dreptului de proprietate, ci doar venitul net obtinut, reprezentat prin diferenta favorabila dintre valoarea de instrainare si valoarea de baza a bunului instrainat.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art.146 lit.d) si art.147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art.11 alin.(1) lit.A.d), al art.32 si art.33 din Legea nr.47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata,


Curtea Constitutionala
In numele legii

DECIDEAdmite, in parte, exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului si constata ca:

- dispozitiile art.I pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la dispozitiile art.III alin.(1) lit.a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.138/2004, sunt neconstitutionale, deoarece contravin prevederilor art.78 din Constitutie;

- dispozitiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la dispozitiile art.77^1 si art.77^2 din Legea nr.571/2003, sunt constitutionale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 2 noiembrie 2005.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: