DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 185 din 12 februarie 2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.XIII din Legea nr.251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, referitoare la intrarea in vigoare la "1 ianuarie 2007 a prevederilor art.29 din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.251/2006

Decizie neconstitutionalitate din 12-02-2009
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 185 din 12 februarie 2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.XIII din Legea nr.251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, referitoare la intrarea in vigoare la "1 ianuarie 2007 a prevederilor art.29 din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.251/2006


Publicata in Monitorul Oficial nr. 187/2009 - M. Of. nr. 187 / 25 martie 2009

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.XIII din Legea nr.251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicata din oficiu de Tribunalul Prahova – Sectia comerciala si de contencios administrativ II in Dosarul nr.5.052/105/2008, cauza ce constituie obiectul Dosarului nr.1.915D/2008 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si in Dosarul nr.2.319D/2008 avand ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata din oficiu de aceeasi instanta de judecata in Dosarul nr.5.100/105/2008.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si in Dosarele nr.2.355D/2008 si nr.2.356D/2008, avand ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata din oficiu de Tribunalul Iasi – Sectia comerciala si contencios administrativ in Dosarele nr.3.761/99/2008 si, respectiv, nr.2.144/99/2008.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Curtea, vazand identitatea de obiect a cauzelor precedente, din oficiu, pune in discutie problema conexarii acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a cauzelor.

Curtea, in temeiul art.14 si al art.53 alin.(5) din Legea nr.47/1992, dispune conexarea Dosarelor nr.2.356D/2008, nr.2.355D/2008 si nr.2.319D/2008 la Dosarul nr.1.915D/2008, care a fost primul inregistrat.

Cauza se afla in stare de judecata.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece textul de lege criticat produce efecte juridice cu caracter retroactiv, ceea ce contravine prevederilor art.15 alin.(2) din Constitutie. Sustine, in acest sens, ca dispozitiile art.XIII din Legea nr.251/2006 dispun intrarea in vigoare, la data de 1 ianuarie 2007, a prevederilor art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in conditiile in care intrarea in vigoare a acelorasi norme legale era deja reglementata prin Legea nr.161/2003, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2004. Or, prin intrarea in vigoare a unor dispozitii legale care, fiind deja in vigoare, au produs efecte juridice, legiuitorul nu recunoaste existenta acestor efecte, ceea ce nu se poate realiza decat cu incalcarea principiului neretroactivitatii legii civile. In plus, aceasta modalitate de reglementare nu corespunde nici exigentelor de tehnica legislativa, prevazute de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.


CURTEA


avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

Prin incheierile din 16 septembrie 2008 si 28 octombrie 2008, pronuntate in Dosarele nr.5.052/105/2008 si nr.5.100/105/2008, Tribunalul Prahova – Sectia comerciala si de contencios administrativ II a sesizat din oficiu Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.XIII din Legea nr.251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Prin incheierile din 14 octombrie 2008 si 4 noiembrie 2008, pronuntate in Dosarele nr.3.761/99/2008 si nr.2.144/99/2008, Tribunalul Iasi – Sectia comerciala si contencios administrativ a sesizat din oficiu Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.XIII din Legea nr.251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Exceptiile de neconstitutionalitate au fost ridicate din oficiu in cauze de contencios administrativ prin care reclamantii, in calitate de functionari publici, au solicitat obligarea angajatorului la plata unor sume de bani reprezentand anumite sporuri prevazute de art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, suma solicitata si retroactiv, de la data nasterii dreptului si pana la data platii efective.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, avand un continut identic, se arata ca prevederile legale criticate contravin art.15 alin.(2) din Constitutie, deoarece acestea produc efecte retroactive. Sporurile solicitate de reclamantii in cauza au fost initial introduse prin dispozitiile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, acestea avand aplicabilitate incepand cu data de 1 ianuarie 2004; in perioada 26 noiembrie 2004 – 31 decembrie 2006, aplicarea prevederilor art.29 din Legea nr.188/1999 a fost suspendata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2004 si Ordonanta Guvernului nr.2/2006. Asadar, in aceasta perioada a fost suspendat doar exercitiul drepturilor la suplimentul postului si la cel corespunzator treptei de salarizare, drepturi a caror existenta insa a continuat. Or, dispozitiile art.XIII din Legea nr.251/2006, prin aceea ca dispun intrarea in vigoare la data de 1 ianuarie 2007 a prevederilor referitoare la aceste drepturi, denota ca, *in opinia legiuitorului, drepturile precizate nu au existat anterior acestei date*. Or, *inlaturarea existentei unor drepturi, care au produs efecte juridice in anul 2004 si care au fost ulterior suspendate nu se poate face decat prin retroactivitatea legii civile, cu incalcarea art.15 alin.(2) din Constitutie*. De altfel, mai sustin instantele de judecata, legiuitorul nu a fost consecvent, deoarece, dupa ce, prin art.XIII din Legea nr.251/2006, a prevazut ca art.29 din Legea nr.188/1999 intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2007, ulterior a dispus prin Legea nr.417/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006 ca aceleasi dispozitii se suspenda pana la data de 31 decembrie 2006.

Potrivit dispozitiilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile art.XIII din Legea nr.251/2006, referitor la intrarea in vigoare la data de 1 ianuarie 2007 a prevederilor art.29 din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.251/2006, sunt neconstitutionale. Se arata, in acest sens, ca prevederile art.29 alin.(1) lit.d) din Legea nr.188/1999 au fost modificate de art.I pct.30 din Legea nr.251/2006, restul dispozitiilor art.29 fiind cele stabilite prin art.XIII pct.21 din Legea nr.161/2003. Or, stabilirea prin dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate a unei noi date de intrare in vigoare pentru prevederile art.29 alin.(1) lit.a) – c), alin.(2) si (3) din Legea nr.188/1999, care deja intrasera in vigoare, este contrara principiului neretroactivitatii legii, deoarece modificarea datei de intrare in vigoare invalideaza efectele trecute ale situatiilor juridice nascute anterior.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.


CURTEA


examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutie, precum si ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie, potrivit dispozitivelor incheierilor de sesizare a Curtii Constitutionale, *dispozitiile art.XIII din Legea nr.251/2006 (privind intrarea in vigoare la 1 ianuarie 2007 a dispozitiilor art.29 din Legea nr.188/1999 modificata si completata), raportat la dispozitiile art.15 alin.(2) din Constitutia Romaniei*. Dispozitiile art.XIII din Legea nr.251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.574 din 4 iulie 2006, au urmatorul continut:

Art.XIII: *Prezenta lege intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art.29, 56, 57, 581 si ale art.601 alin.(1) lit.b) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.*

Asa cum rezulta din dosarele instantelor, critica de neconstitutionalitate vizeaza art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in forma republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.251 din 22 martie 2004, care, la alin.(1) lit.c) si d) reglementeaza suplimentul postului si suplimentul gradului (devenit, ulterior, suplimentul corespunzator treptei de salarizare), drepturi pretinse de reclamanti prin actiunea de chemare in judecata. Aceste dispozitii aveau urmatoarea redactare:

Art.29 : *(1)Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de baza;
b) sporul pentru vechime in munca;
c) suplimentul postului;
d) suplimentul gradului.
(2) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.
(3) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.*

Dispozitiile constitutionale invocate in argumentarea exceptiei de neconstitutionalitate sunt cele ale art.15 alin.(2), potrivit carora: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.*

Analizand critica de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca aceasta este intemeiata, exceptia urmand sa fie admisa, pentru urmatoarele considerente:

Dispozitiile art.XIII din Legea nr.251/2006 prevad intrarea in vigoare a legii la 15 zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.574 din 4 iulie 2006, instituind, in acelasi timp, o exceptie referitoare la prevederile art.29, 56, 57, 581 si ale art.601 alin.(1) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.251/2006, prevederi care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Curtea constata ca dispozitiile art.29 din Legea nr.188/1999 au fost modificate prin art.XIII pct.21 din cartea II titlul III al Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, act normativ care, potrivit art.78 din Constitutie, in redactarea anterioara revizuirii, a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.279 din 21 aprilie 2003.

Astfel, prevederile art.29 alin.(1) din Legea nr.188/1999, in redactarea care intereseaza in cauza, au fost reglementate initial de Legea nr.161/2003. Prin acelasi act normativ se dispune, la art.XXV, ca prevederile art.29 alin.(1) din Legea nr.188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, *se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004*.

Aplicarea aceluiasi text de lege a fost apoi suspendata prin articolul unic pct.7 din Legea nr.164/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, lege publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.446 din 19 mai 2004. Dispozitiile pct.7 din articolul unic al Legii nr.164/2004 prevad urmatoarele: *7. Dupa articolul 50 se introduce articolul 501 cu urmatorul cuprins:

«Art.501. - Pentru anul 2004, aplicarea dispozitiilor art.29 alin.(1) din Legea nr.188/1999, republicata, si ale art.46 din Hotararea Guvernului nr.1.209/2003 se suspenda.»*

Curtea constata ca, desi textul mentionat contine formularea *pentru anul 2004*, acesta nu poate intra in vigoare decat respectand prevederile art.15 alin.(2) din Constitutie, potrivit carora *Legea dispune numai pentru viitor (…)*, si ale art.78 din aceasta, care dispun ca *Legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei*. In atare situatie, suspendarea dispozitiilor art.29 alin.(1) din Legea nr.188/1999 urmeaza sa se aplice de la data intrarii in vigoare a Legii nr.164/2004, adica de la data de 22 mai 2004.

Coroborand dispozitiile art.XIII pct.21 si ale art.XXV din Legea nr.161/2003, cu cele ale articolului unic pct.7 din Legea nr.164/2004, rezulta ca dispozitiile art.29 alin.(1) din Legea nr.188/1999, fiind in vigoare incepand cu data de 21 aprilie 2003, au fost aplicabile in perioada 1 ianuarie 2004 - 22 mai 2004, aplicarea lor fiind apoi suspendata pana la 31 decembrie 2004.

Ulterior, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.091 din 23 noiembrie 2004, a prevazut, la art.44, ca *la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda aplicarea dispozitiilor art.29 (…) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare*. Curtea observa ca textul legal dispune suspendarea intregului art.29 din Legea nr.188/1999, desi acesta reglementeaza dreptul la salariu al functionarilor publici, impreuna cu componentele sale, precum si dreptul la prime si la alte drepturi salariale, in conditiile legii, ceea ce nu poate fi explicat decat printr-o eroare materiala de legiferare. In raport cu obiectivele urmarite de legiuitor – suspendarea acordarii unor sporuri functionarilor publici in perioada 2004-2006 – reglementarea trebuia circumscrisa doar la prevederile art.29 alin.(1) lit.c) si d).

Prin art.48 din Ordonanta Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.57 din 20 ianuarie 2006, a fost suspendata, la data intrarii in vigoare a ordonantei, *aplicarea dispozitiilor lit.c) si d) ale art.29 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la 31 decembrie 2006*. Avand in vedere ca, potrivit art.51, ordonanta a intrat in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, rezulta asadar ca in perioada 1 – 23 ianuarie 2006 dispozitiile art.29 au fost aplicabile, dupa aceasta data fiind suspendata, pentru restul anului 2006, doar aplicarea alin.(1) lit.c) si d) al acestui text. Totodata, Curtea observa ca de data aceasta legiuitorul a fost precis in exprimarea vointei sale, in sensul ca suspendarea vizeaza doar suplimentul postului si suplimentul gradului, ca si componente ale salariului functionarilor publici, marcandu-se totodata si perioada de suspendare.

Legea nr.251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici prevede, la art.I pct.30, modificarea alin.(1) lit.d) al art.29 din Legea nr.188/1999, in sensul ca *suplimentul gradului*, anterior reglementat, se inlocuieste cu *suplimentul corespunzator treptei de salarizare.* Curtea constata ca aceasta este singura modificare pe care legea criticata o opereaza asupra continutului art.29 din Legea nr.188/1999, celelalte dispozitii ale articolului pastrandu-si redactarea si solutiile juridice anterioare. Totodata, in temeiul art.III din acelasi act normativ, Legea nr.188/1999 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.365 din 29 mai 2007, astfel ca, in urma renumerotarii textelor, art.29 a devenit in prezent art.31, avand urmatorul continut:

Art.31: *(1) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de baza;
b) sporul pentru vechime in munca;
c) suplimentul postului;
d) suplimentul corespunzator treptei de salarizare.
(2) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.
(3) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.*

Avand in vedere cele aratate, Curtea constata ca referirea, prin art.XIII din Legea nr.251/2006, la intreg articolul 29 din Legea nr.188/1999, si nu doar la alin.(1) lit.d) al acestuia, care a fost modificat prin aceasta lege, in sensul intrarii lui in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, este neconstitutionala si nu corespunde exigentelor de tehnica legislativa. Legiuitorul nu poate reglementa prin doua acte normative, succesive, doua momente diferite de intrare in vigoare ale acelorasi dispozitii de lege, fara ca prin aceasta sa nu contravina normelor constitutionale ale art.78, potrivit carora “Legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei.* Or, in cazul de fata, aceleasi dispozitii de lege au intrat in vigoare prin efectul a doua acte normative diferite: mai intai, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr.161/2003 si apoi ca efect al art.XIII din Legea nr.251/2006. Totodata, stabilirea unei noi date de intrare in vigoare a textelor legale mentionate, care, asa cum s-a aratat, erau deja in vigoare si pentru o scurta perioada au fost aplicabile si au produs efecte juridice, incalca art.15 alin.(2) din Legea fundamentala privind principiul neretroactivitatii legii, deoarece noua data de intrare in vigoare afecteaza situatiile juridice nascute anterior.

In plus, Curtea observa ca, dupa ce in art.XIII din Legea nr.251/2006 se prevede *intrarea in vigoare la 1 ianuarie 2007 a dispozitiilor art.29 din Legea nr.188/1999*, printr-o lege ulterioara, respectiv Legea nr.417/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.951 din 24 noiembrie 2006, prin care este aprobata, cu modificari si completari, Ordonanta Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariate si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, legiuitorul a mentinut solutia de principiu continuta de art.48 din ordonanta, prevazandu-se, la articolul unic pct.17, urmatoarele: “La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se suspenda aplicarea dispozitiilor lit.c) si d) ale art.29 alin.(1) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2006.*

In final, Curtea observa ca, potrivit art.64 alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, *La expirarea duratei de suspendare actul normativ sau dispozitia afectata de suspendare reintra de drept in vigoare.* Ca atare, dupa incetarea suspendarii, actul juridic va continua sa produca efecte, fara a mai fi necesar sa se adopte o noua norma care sa prevada o noua data de intrare in vigoare a legii.
DECIZIE


Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) si al art.29 din Legea nr.47/1992,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii

DECIDE:


Admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca dispozitiile art.XIII din Legea nr.251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, referitoare la intrarea in vigoare *la 1 ianuarie 2007 a prevederilor art.29 din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.251/2006*, sunt neconstitutionale. Exceptia a fost ridicata din oficiu de Tribunalul Prahova – Sectia comerciala si de contencios administrativ II in Dosarele nr.5.052/105/2008 si nr.5.100/105/2008 si de Tribunalul Iasi – Sectia comerciala si contencios administrativ in Dosarele nr.3.761/99/2008 si nr.2.144/99/2008.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata in sedinta publica din data de 12 februarie 2009.


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
27 useri online

Useri autentificati: