DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 513 din 20 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.161 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Decizie neconstitutionalitate din 20-06-2006
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 513 din 20 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.161 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat


Publicata in Monitorul Oficial nr. 598/2006 - M. Of. nr. 598 / 11 iul. 2006

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.161 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Lina Nistor in Dosarul nr.7058/2005 al Curtii de Apel Bacau Sectia comerciala si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca este de competenta legiuitorului stabilirea conditiilor de acces in profesia de avocat. Totodata, apreciaza ca textul legal criticat nu instituie un criteriu de varsta in ceea ce priveste primirea in profesie. In consecinta, considera ca dispozitiile art.16^1 din Legea nr.51/1995 nu incalca prevederile art.16 alin.(1), ale art.41 alin.(1) si ale art.53 din Constitutie.


CURTEA,avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 20 februarie 2006, pronuntata in Dosarul nr.7058/2005, Curtea de Apel Bacau Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.161 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Lina Nistor intr-un litigiu avand ca obiect anularea unei decizii emise de Baroul Galati prin care a fost respinsa cererea sa de primire in profesia de avocat pentru nerespectarea prevederilor art.16^1 din Legea nr.51/1995.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca art.161 din Legea nr.51/1995 contravine dispozitiilor constitutionale ale art.16 alin.(1), ale art.41 alin.(1) si ale art.53. Se arata ca prevederile legale criticate reprezinta o ingradire a dreptului la munca, pe criteriul varstei, ceea ce este o discriminare de natura a incalca art.16 alin.(1) din Constitutie. Totodata, autorul exceptiei apreciaza ca art.16^1 din Legea nr.51/1995 limiteaza accesul la profesia liberala a avocaturii, fara a avea la baza nici un motiv special, ceea ce incalca art.16 alin.(1), art.41 alin.(1) si art.53 din Constitutie.

Autorul exceptiei invoca in sustinerea acesteia si Decizia Curtii Constitutionale nr.45 din 2 mai 1995, prin care Curtea a constatat ca stabilirea unei incompatibilitati intre exercitarea profesiei de avocat si calitatea de pensionar pentru limita de varsta incalca art.16 din Constitutie, fiind o discriminare in defavoarea pensionarului pentru limita de varsta.

Curtea de Apel Bacau Sectia comerciala si de contencios administrativ apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este intemeiata, intrucat criteriul de varsta prevazut de lege este discriminatoriu si incalca art.16 alin.(1) din Constitutie. Totodata, arata ca sunt incalcate si prevederile art.41 alin.(1) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens, arata ca textul de lege nu incalca art.16 din Constitutie, iar cu privire la impunerea unei conditii de varsta pentru exercitarea unei profesii, apreciaza ca aceasta conditie, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, nu se regaseste printre criteriile de discriminare prin care se incalca egalitatea intre cetateni. Totodata, arata ca dispozitiile criticate nu incalca art.41 alin.(1) din Constitutie, intrucat libertatea in alegerea profesiei si a meseriei poate fi limitata de unele criterii justificate constitutional, ce sunt determinate de specificul profesiei, meseriei ori al locului de munca.

Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In argumentarea acestui punct de vedere, Avocatul Poporului considera ca instituirea unor conditii pentru primirea in profesia de avocat reprezinta optiunea legiuitorului si nu aduce atingere principiului egalitatii cetatenilor in fata legii, nu ingradeste dreptul la munca si nici libertatea de alegere a profesiei sau a locului de munca. Mai arata ca prevederile legale criticate se aplica tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei juridice, fara a institui privilegii sau discriminari pe considerente arbitrare.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


CURTEA,examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutie, precum si ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art.161 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.113 din 6 martie 2001, text introdus prin Legea nr.255/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.559 din 23 iunie 2004.

Textul legal criticat are urmatorul cuprins: Persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi primita in profesia de avocat poate solicita aceasta cu cel putin 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare in sistemul de pensii si asigurari sociale din care face parte.

Textele constitutionale invocate in sustinerea exceptiei sunt cele ale art.16 alin.(1) privind egalitatea in drepturi, ale art.41 alin.(1) privind dreptul la munca si ale art.53 privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine urmatoarele:

Critica de neconstitutionalitate consta, in esenta, in sustinerea ca prin instituirea unui criteriu de varsta pana la care poate fi introdusa cererea de primire in profesia de avocat se incalca dispozitiile art.16 alin.(1), ale art.41 alin.(1) si ale art.53 din Constitutie.

Curtea constata, astfel cum a stabilit in jurisprudenta sa, in acord cu cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, ca principiul egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite, iar un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie sa se justifice in mod rational si obiectiv.

Curtea retine ca dispozitiile art.16^1 din Legea nr.51/1995 instituie o conditie suplimentara pentru primirea in profesia de avocat, profesie liberala, a persoanelor care au atins o anumita varsta si care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi primite in profesia de avocat, si anume de a solicita aceasta cu cel putin 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare in sistemul de pensii si asigurari sociale din care fac parte.

Curtea constata ca aceasta conditie suplimentara are in vedere, in mod exclusiv, un criteriu de varsta, criteriu care, in cazul de fata, nu poate constitui o justificare obiectiva si rationala cu privire la diferenta de tratament juridic la care este supusa o anumita categorie de persoane. In acest context, aplicarea unui astfel de criteriu incalca principiul egalitatii consacrat de textul art.16 alin.(1) din Constitutie, chiar daca art.4 alin.(2) din Constitutie nu include, in mod expres, varsta in cadrul principiilor de nediscriminare.

De altfel, enumerarea cuprinsa in art.4 alin.(2) din Constitutie are un caracter enuntiativ si nicidecum unul limitativ, avand in vedere dispozitiile art.20 alin.(1) din Constitutie raportate la art.14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ale art.2 pct.1 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, potrivit carora exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute sa fie asigurata fara nici o discriminare ce ar putea rezulta din orice alta situatie pe langa criteriile de nediscriminare expres enumerate.

Curtea constata ca, desi instituirea unor conditii pentru primirea in profesia de avocat reprezinta optiunea legiuitorului, astfel de conditii nu pot fi impuse cu scopul de a discrimina o anumita categorie de persoane a persoanelor deja pensionate pentru limita de varsta sau a celor care au mai putin de 5 ani pana la implinirea varstei de pensionare - in raport cu celelalte categorii de persoane, fara a exista vreo justificare rationala si obiectiva. De altfel, in sensul celor de mai sus, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene, prin Hotararea din 22 noiembrie 2005, pronuntata in cauza W. Mangold contra R. Helm, referitor la stabilirea unui criteriu de varsta in materia incheierii contractelor de munca, a statuat ca o [...] legislatie, care retine varsta muncitorului ca unic criteriu de aplicare a unui contract de munca cu durata determinata, fara sa se fi demonstrat ca fixarea unui prag de varsta [...] este in mod obiectiv necesara pentru atingerea unui obiectiv de insertie profesionala [...], trebuie sa fie considerata ca depasind cadrul potrivit si necesar pentru a atinge obiectivul urmarit.

Curtea constata ca sustinerea autorului exceptiei in sensul ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile art.41 alin.(1) din Constitutie nu este intemeiata, intrucat dreptul la munca, alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca vizeaza posibilitatea oricarei persoane de a exercita profesia sau meseria pe care o doreste, in anumite conditii stabilite de legiuitor, si nu vizeaza obligatia statului de a garanta accesul tuturor persoanelor la toate profesiile. In consecinta, neexistand nici o incalcare a dreptului constitutional la munca, art.53 din Constitutie, invocat in sustinerile autorului exceptiei, nu are incidenta in cauza.
DECIZIE


Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) si al art.29 din Legea nr.47/1992, cu majoritate de voturi,


Curtea Constitutionala
In numele legii

DECIDEAdmite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Lina Nistor in Dosarul nr.7058/2005 al Curtii de Apel Bacau Sectia comerciala si de contencios administrativ si constata ca dispozitiile art.16^1 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat sunt neconstitutionale.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 20 iunie 2006.


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: