DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 384 din 4 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

Decizie neconstitutionalitate din 04-05-2006
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 384 din 4 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare


Publicata in Monitorul Oficial nr. 451/2006 - M. Of. nr. 451 / 24 mai 2006

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, exceptie ridicata de Administratia Prezidentiala in Dosarul nr.34763/2/2005 (nr.vechi 3506/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezinta personal partea Alexandru Leordean si Ministerul Apararii Nationale, prin consilier juridic Gabriela Paunescu. Lipseste autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Cauza este in stare de judecata.

Alexandru Leordean solicita respingerea exceptiei ca neintemeiata, sens in care arata ca art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 este in acord cu prevederile art.45 din acelasi act normativ, care reglementeaza procedura de acordare a gradelor militare si de inaintare in grad. Astfel, gradele de general si amiral in activitate si in rezerva, in timp de pace si in timp de razboi, se acorda prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale, dupa consultarea colegiului ministerului, conditii pe care partea le considera a fi respectate de textul de lege criticat.

Ministerul Apararii Nationale solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, intrucat art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 nu este neconstitutional, ci doar susceptibil de interpretari ce cad insa in sarcina autoritatilor cu atributii in acest sens. Considera ca si in situatia indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de textul de lege amintit ramane la libera apreciere a autoritatilor publice competente posibilitatea acordarii unui nou grad. In sprijinul acestor sustineri invoca si prevederile art.45 alin.(1) din Legea nr.80/1995 in acord cu care trebuie interpretat textul de lege criticat. In acest sens depune note scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibila, considerand ca in cauza nu se ridica o problema de constitutionalitate, ci de aplicare a textului de lege criticat, aspect ce nu intra in competenta Curtii Constitutionale.


CURTEA,avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 1 februarie 2006, pronuntata in Dosarul nr.34763/2/2005 (nr.vechi 3506/2005), Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Exceptia a fost ridicata de Administratia Prezidentiala cu prilejul solutionarii unei actiuni in contencios administrativ avand ca obiect cererea formulata de Alexandru Leordean de a fi inaintat in gradul de general de brigada cu prilejul trecerii in rezerva.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 este neconstitutional, intrucat contine o norma imperativa ce impune inaintarea in grad a coloneilor si comandorilor in activitate cu prilejul trecerii acestora in rezerva sau in retragere, daca indeplinesc conditiile de vechime in grad si au calificativul prevazut de lege. Or, Administratia Prezidentiala invedereaza faptul ca, potrivit prevederilor art.94 lit.b) din Constitutie, acordarea gradelor de maresal, general si amiral reprezinta o atributie exclusiva a Presedintelui Romaniei, singurul in masura sa aprecieze in fiecare caz in parte daca acorda sau nu aceste grade. Astfel, Presedintele nu poate fi obligat printr-o dispozitie a legii sa acorde aceste grade fara ca prin aceasta sa nu fie incalcate prevederile constitutionale amintite.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia ridicata nu este intemeiata. In acest sens arata ca dispozitiile legale criticate prevad doar conditiile legale pentru acordarea gradului de general de brigada, fara a impune vreo obligatie in sarcina Presedintelui Romaniei.

In conformitate cu dispozitiile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 este constitutional. Astfel, acest text de lege nu impune Presedintelui Romaniei o obligatie suplimentara de a acorda gradul de general, ci stabileste doar conditiile in care va fi acordat acest grad, urmand ca apoi procedura sa se desfasoare potrivit dispozitiilor legale. In plus, apreciaza ca sustinerile autorului exceptiei privesc modul de interpretare si aplicare a textului de lege criticat, aspecte ce revin insa competentei instantelor de judecata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei, ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.155 din 20 iulie 1995, text introdus prin dispozitiile art.I pct.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ordonanta publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.349 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr.652/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.773 din 4 decembrie 2001.

Textul de lege criticat are urmatorul continut: *Coloneilor si comandorilor in activitate, care au o vechime in grad de minimum 5 ani si au fost incadrati in aceasta perioada cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad de general sau similare si care au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul «foarte bun», la trecerea in rezerva sau direct in retragere li se va acorda gradul de general de brigada, respectiv de general de flotila aeriana sau contraamiral de flotila, si vor fi trecuti in rezerva sau direct in retragere cu noul grad.*

In opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art.94 lit.b) din Constitutie, referitoare la atributiile Presedintelui Romaniei.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, potrivit acestor dispozitii constitutionale, Presedintele Romaniei, in exercitarea atributiilor sale de sef al statului si comandant al fortelor armate, „acorda gradele de maresal, de general si de amiral.” Aceasta atributie reprezinta un drept al Presedintelui, iar nu o obligatie, astfel ca seful statului are posibilitatea de a aprecia daca acorda sau nu aceste grade, fara a fi conditionat de lege, asa cum este in cazul atributiei privind numirile in functii publice. Or, Curtea constata ca textul de lege criticat prevede intr-o forma imperativa avansarea in grad a coloneilor si comandorilor in activitate la trecerea in rezerva sau direct in retragere, daca indeplinesc conditiile de vechime in grad si au calificativul prevazut de lege. Atributia Presedintelui Romaniei prevazuta de art.94 lit.b) din Constitutie apare in acest caz ca o interventie formala pentru indeplinirea unor prevederi legale, ceea ce lipseste aceasta autoritate de insasi substanta atributiei constitutionale.
DECIZIE


Pentru considerentele expuse, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A. d) si al art.29 din Legea nr.47/1992,


Curtea Constitutionala
In numele legii

DECIDEAdmite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Administratia Prezidentiala in Dosarul nr.34763/2/2005 (nr.vechi 3506/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile art.66 alin.3 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare contravin prevederilor art.94 lit.b) din Constitutie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 4 mai 2006.


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
91 useri online

Useri autentificati: