DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 55 din 14 ianuarie 2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

Decizie neconstitutionalitate din 14-01-2009
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 55 din 14 ianuarie 2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006


Publicata in Monitorul Oficial nr. 46/2009 - M. Of. nr. 46 / 27 ian. 2009

In temeiul prevederilor art.146 lit.a) din Constitutie si al art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, la data de 24 octombrie 2008, Presedintele Romaniei a solicitat Curtii Constitutionale sa se pronunte asupra constitutionalitatii Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost inregistrata la Curtea Constitutionala sub nr.11.474 din 24 octombrie 2008 si constituie obiectul Dosarului nr.2.099A/2008.

In motivarea sesizarii de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006, potrivit carora, *In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Fundatia Nationala pentru Tineret, infiintata la data de 27 ianuarie 2007 prin actul constitutiv autentificat sub nr.183 din 29 ianuarie 2007 la Biroul Notarial CONFIDES, se va reorganiza potrivit prevederilor prezentei legi, schimbandu-si denumirea in Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret*, sunt contrare dispozitiilor constitutionale ale art.1 alin.(4) referitoare la separatia puterilor in stat. Apreciaza ca Parlamentul, ca unica putere legiuitoare a tarii, nu poate interveni in atributiile autoritatii judecatoresti, incalcand prin aceasta dispozitiile constitutionale ale art.124 alin.(1) privind infaptuirea justitiei si ale art.40 alin.(1) relative la dreptul de asociere. In acest sens, invoca Decizia nr.333/2002, prin care Curtea Constitutionala, facand referire la dreptul de asociere, a statuat ca, *fiind un drept fundamental al cetatenilor, de el nu pot beneficia agentii economici sau, ca in cauza, agentii imobiliari sau agentiile imobiliare. Asocierea agentilor economici in asociatii sau uniuni la nivel regional sau national este posibila insa pe baze contractuale*.

Totodata, se sustine ca prevederile art.14 alin.(2) din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006, potrivit carora *Patrimoniul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret este constituit din imobilele - constructii si terenuri - care au fost in posesia structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist […]*, contravin dispozitiilor constitutionale ale art.44 referitoare la garantarea proprietatii private, deoarece Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret devine proprietar asupra unor imobile care nu s-au aflat in proprietatea Uniunii Tineretului Comunist, ci doar in posesia acesteia.

In fine, se invoca si Decizia nr.600/2005, in care Curtea Constitutionala a retinut faptul ca un act normativ nu poate avea ca obiect de reglementare un interes personal, ci un interes general, statuand in acest sens ca, *in ipoteza in care, insa, reglementarea speciala, diferita de cea constitutiva de drept comun, are caracter individual, fiind adoptata intuitu personae, ea inceteaza de a mai avea legitimitate, dobandind caracter discriminatoriu si, prin aceasta, neconstitutional*.

In conformitate cu dispozitiile art.16 alin.(2) din Legea nr.47/1992, sesizarea a fost transmisa presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra sesizarii de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca sesizarea de neconstitutionalitate este intemeiata sub aspectul criticii aduse prevederilor art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 si neintemeiata sub aspectul criticii aduse prevederilor art.14 alin.(2) din aceeasi lege, pentru urmatoarele considerente:

Fundatia Nationala pentru Tineret, a carei reorganizare urmeaza a se realiza, potrivit prevederilor art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006, este o persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in temeiul Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, si este supusa regimului juridic reglementat de acest act normativ. In acest sens, arata ca, potrivit acestui din urma act normativ, dobandirea personalitatii juridice a asociatiei se realizeaza prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, iar reorganizarea, prin fuziune si divizare, cat si dizolvarea asociatiei sunt modalitati de incetare a existentei asociatiei, aflate in competenta exclusiva a adunarii generale a asociatilor. In aceste conditii, arata ca reorganizarea asociatiei in temeiul Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 nu constituie o reorganizare in sensul prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2000, fiind contrara acestor din urma reglementari speciale privind regimul persoanelor juridice de drept privat, precum si reglementarilor generale privind regimul persoanelor juridice, prevazute de

Decretul nr.31/1954. Avand in vedere toate acestea, considera ca prevederile criticate sunt neconstitutionale, fiind contrare atat dispozitiilor art.1 alin.(4) referitoare la separatia puterilor in stat, cat si dispozitiilor alin.(5) al aceluiasi articol privind principiul legalitatii. In acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr.333/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.95 din 17 februarie 2003, in care s-a retinut ca *Guvernul nu poate printr-o ordonanta sa modifice sau sa desfiinteze o hotarare judecatoreasca de constituire a unei asociatii, indiferent de natura ei, fara ca prin aceasta sa incalce principiul separatiei puterilor in stat. […] agentii imobiliari, persoane fizice sau societati comerciale, constituiti in Asociatia Romana a Agentiilor Imobiliare in temeiul unei hotarari judecatoresti, sunt obligati sa alcatuiasca o uniune unica, cu caracter de monopol, prin reorganizarea Asociatiei, si sa-si desfasoare activitatea potrivit acestor dispozitii, desi astfel de uniuni pot fi constituite in exclusivitate pe baze contractuale si nu prin acte de putere*.

Totodata, considera ca prevederile art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 care obliga reprezentantii fundatiilor judetene pentru tineret, constituite pe baza acordului asociatilor lor, sa faca parte din Fundatia Nationala pentru Tineret, care isi schimba denumirea in Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret, constituita la randul ei in baza acordului propriilor asociati, este neconstitutionala, fiind contrara principiului libertatii de asociere a membrilor acestor persoane juridice de drept privat, de vreme ce se impune prin lege apartenenta la o alta persoana juridica de drept privat.

In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art.14 alin.(2) din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006, arata ca acestea reiau, pe fond, continutul prevederilor in vigoare ale articolului mentionat si precizeaza ca acestea au mai facut obiectul controlului de constitutionalitate prin Decizia nr.272/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.332 din 25 aprilie 2008, Curtea Constitutionala constatand ca acestea sunt constitutionale. Apreciaza ca problema stabilirii titularului dreptului de proprietate asupra imobilelor, a valabilitatii titlurilor cu care aceste imobile – constructii si terenuri - au intrat in patrimoniul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret reprezinta o chestiune de fapt care este de competenta instantei de judecata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra sesizarii de neconstitutionalitate.

Fundatia Nationala pentru Tineret a depus la dosar un memoriu, inregistrat la Curtea Constitutionala sub nr.12.737 din 24 noiembrie 2008, prin care solicita sa se respinga sesizarea, deoarece legea criticata este constitutionala.


CURTEA,examinand sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.a) din Constitutie si celor ale art.1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate.

Obiectul sesizarii de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.648 din 27 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatorul continut:

*Art.I. - Legea tinerilor nr.350/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.648 din 27 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. La Capitolul III, titlul Sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:
«Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret»

2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
«Art.14. - (1) Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret este persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, a carei adunare generala este constituita din reprezentantii fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti. (2) Patrimoniul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret este constituit din imobilele – constructii si terenuri - care au fost in posesia structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, respectiv fondurile banesti si alte active care au apartinut acestora la data de 22 decembrie 1989, precum si din imobilele, fondurile materiale si financiare dobandite in timpul functionarii sale. (3) Sediul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret se afla in municipiul Bucuresti. (4) Modul de organizare si functionare, precum si alte prevederi privind Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare, in conformitate cu legislatia in vigoare.»

Art.II. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Fundatia Nationala pentru Tineret, infiintata la data de 27 ianuarie 2007 prin actul constitutiv autentificat sub nr.183 din 29 ianuarie 2007 la Biroul notarial CONFIDES, se va reorganiza potrivit prevederilor prezentei legi, schimbandu-si denumirea in Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art.77 alin.(2), cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.*


Critica de neconstitutionalitate consta, in esenta, in sustinerea ca redactarea textelor de lege criticate este neconforma cu urmatoarele dispozitii constitutionale:
 • Art.1 alin.(4) din Constitutie, conform caruia *Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale.*;
 • Art.40 alin.(1) din Constitutie, care prevede ca *Cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de asociere.*;
 • Art.44 din Constitutie, potrivit caruia *(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
  (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.
  (3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
  (4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
  (5) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
  (6) Despagubirile prevazute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.
  (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
  (8) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.
  (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.*;
 • Art.124 alin.(1) din Constitutie, care prevede ca *Justitia se infaptuieste in numele legii*.

  Examinand sesizarea, Curtea constata ca dispozitiile art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 sunt contrare prevederilor art.40 alin.(1) din Constitutie referitoare la dreptul de asociere.

  Potrivit art.14 alin.(1) din Legea tinerilor nr.350/2006, Fundatia Nationala pentru Tineret este persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ, a carei adunare generala este constituita din reprezentantii fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, care isi exprima adeziunea la scopul acesteia. Or, Curtea constata ca acest organism, Fundatia Nationala pentru Tineret, prin schimbarea denumirii in Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret, ce are ca scop domeniul tinerilor, respectiv stimularea participarii la viata comunitatii si realizarea protectiei sociale a acestora, nu are reprezentativitate la nivel national, deoarece si-au exprimat adeziunea la realizarea scopului sau doar o parte dintre fundatiile judetene pentru tineret.

  De altfel, obligarea fundatiilor judetene pentru tineret care si-au exprimat anterior adeziunea sa faca parte din Fundatia Nationala pentru Tineret este contrara principiului libertatii de asociere a membrilor acesteia, de vreme ce se impune, prin lege, apartenenta la o alta persoana juridica de drept privat, Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret.

  In ceea ce priveste critica potrivit careia dispozitiile art.14 alin.(2) din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 contravin prevederilor art.44 din Constitutie, Curtea retine ca si aceasta este intemeiata, intrucat se transfera in patrimoniul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret imobile care s-au aflat in posesia Uniunii Tineretului Comunist, imobile care, anterior anului 1990, au fost folosite pentru *instruirea practica a tineretului pentru apararea patriei*.

  In fine, Curtea retine ca modificarile propuse prin legea criticata sunt imprecise si inadecvate, intrucat sunt utilizate expresii a caror sfera de cuprindere nu poate fi determinata. De aceea, Curtea constata ca, in conditiile in care, prin legea criticata, sunt reglementate masuri insuficient elaborate, cu efect evident neconstitutional, este necesara inlaturarea acestora.

  Potrivit argumentelor expuse, Curtea considera ca prevederile Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 sunt neconstitutionale.
  DECIZIE


  Pentru considerentele aratate, in temeiul art.146 lit.a) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art.11 alin.(1) lit.A.a), al art.15 alin.(1) si al art.18 alin.(2) din Legea nr.47/1992, cu majoritate de voturi,


  CURTEA CONSTITUTIONALA
  In numele legii
  DECIDE:


  Constata ca dispozitiile Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 sunt neconstitutionale.

  Definitiva si general obligatorie.

  Decizia se comunica presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si primului-ministru si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Dezbaterea a avut loc la data de 14 ianuarie 2009 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lazaroiu, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán, Tudorel Toader si Augustin Zegrean, judecatori.


 • Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

  Termeni juridici, grupare tematica
  Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  53 useri online

  Useri autentificati: