DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 666 din 16 iulie 2007 referitoare la constitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic

Decizie neconstitutionalitate din 16-07-2007
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 666 din 16 iulie 2007 referitoare la constitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic


Publicata in Monitorul Oficial nr. 514/2007 - M. Of. nr. 514 / 31 iul. 2007

Cu Adresa nr.5/3.732/C.P.T. din 5 iulie 2007, Guvernul Romaniei a sesizat Curtea Constitutionala cu obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Sesizarea a fost formulata in temeiul art.146 lit.a) din Constitutie si al art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost inregistrata la Curtea Constitutionala sub nr.6.943 din 6 iulie 2007 si constituie obiectul Dosarului nr.1.098A/2007.

In motivarea sesizarii, se arata ca legea criticata a fost adoptata cu incalcarea prevederilor constitutionale ale art.138 alin.(5), potrivit carora „Nicio cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fara stabilirea sursei de finantare*. In acest sens, se invoca punctul de vedere al Guvernului, transmis Camerei Deputatilor cu Adresa nr.2.973/DRP/2007, care precizeaza ca „propunerea legislativa are un impact financiar suplimentar estimat la nivelul unui an bugetar de circa 1.010 milioane lei, intrucat conduce la majorarea numarului de norme didactice din invatamantul preuniversitar de stat cu circa 35.200*, precum si ca aceasta a „fost promovata fara a se prezenta in Expunerea de motive care o insoteste corelatiile dintre indicatorii macroeconomici care ar fi afectati odata cu punerea in aplicare a prevederilor legii*. In continuare, se considera ca la promovarea legii criticate trebuia sa se aiba in vedere: conditia rezultata din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, potrivit careia deficitul bugetar pentru anul 2007 si urmatorii trebuie stabilit la un nivel de sub 3% din PIB; o rata a inflatiei descrescatoare care favorizeaza intreaga populatie a Romaniei, fara discriminari socio-profesionale, rata care trebuie sa tinda catre un nivel cat mai scazut, avand in vedere si tinta de integrare in zona euro a Uniunii Europene; cresterea economica ce are ca punct de sustinere dezvoltarea investitiilor care in mod direct va imbunatati nivelul de trai al populatiei, fapt pentru care an de an Guvernul a directionat cu prioritate fondurile publice spre aceasta zona. In plus, se considera ca influenta suplimentara de 1.010 milioane lei reprezinta 14% din cheltuielile de personal aprobate in anul 2007 pentru invatamantul preuniversitar de stat, precum si ca aplicarea prevederilor legii incepand cu luna septembrie 2007 are un impact suplimentar de circa 337 milioane lei, pentru care nu pot fi identificate surse suplimentare pentru acoperirea acestuia, astfel incat sa nu fie afectat deficitul bugetar aprobat pe anul 2007. In final, se arata ca „in politica actualului Guvern invatamantul constituie o prioritate nationala, motiv pentru care, anual, prin legile bugetare se aloca sume importante pentru finantarea acestuia, astfel incat in anul 2007 cheltuielile aferente acestui domeniu reprezinta 5,2% din PIB*.

In conformitate cu dispozitiile art.16 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.643 din 16 iulie 2004, sesizarea a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatului Poporului pentru a prezenta punctele lor de vedere.

Presedintele Camerei Deputatilor, cu Adresa nr.51/3.128 din 11 iulie 2007, a transmis Curtii Constitutionale punctul sau de vedere, prin care apreciaza ca sesizarea de neconstitutionalitate este intemeiata. In acest sens, arata ca autorul obiectiei de neconstitutionalitate invoca incalcarea prevederilor art.138 alin.(5) din Constitutie, intrucat „initiatorii propunerii legislative adoptate de Parlament nu au mentionat sursele de finantare a masurilor necesare punerii in aplicare a dispozitiilor cuprinse in actul normativ respectiv*. Invoca, de asemenea, Adresa nr.2.973/DRP/2007 prin care Guvernul „a notificat initiatorilor propunerii legislative de modificare si completare a Legii nr.128/1997 ca aceasta are un impact financiar suplimentar estimat la nivelul unui an bugetar de aproximativ 1.010 milioane lei, motiv pentru care, de altfel, Guvernul nu a sustinut adoptarea acestei initiative legislative*. Mentioneaza ca in acelasi sens este si avizul de specialitate transmis Camerei Deputatilor de catre Consiliul Legislativ, precum si avizul negativ al Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a Senatului. Face precizarea ca propunerea legislativa criticata a fost adoptata, potrivit art.75 alin.(2) teza finala din Constitutie, de Camera Deputatilor, ca prima Camera sesizata.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere cu privire la obiectia de neconstitutionalitate formulata, pana la pronuntarea prezentei decizii, iar punctul de vedere al Avocatului Poporului a fost inregistrat la Curtea Constitutionala dupa pronuntarea deciziei, in ziua de 16 iulie 2007.


CURTEA,examinand sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, raportul judecatorului-raportor, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportata la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine urmatoarele:

Curtea a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.a) din Constitutie, precum si celor ale art.1, 10, 15 si 18 din Legea nr.47/1992, sa se pronunte asupra constitutionalitatii prevederilor legale criticate.

Obiectul controlului de constitutionalitate il constituie Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, potrivit careia:

„Art.I. – Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Literele a), b) si f) ale articolului 43 vor avea urmatorul cuprins:

„a) un post de educatoare/institutoare pentru fiecare grupa de prescolari sau pentru grupe combinate, in unitatile in care nu se pot constitui grupe separate; la gradinitele cu program prelungit si la cele cu program saptamanal, posturile se normeaza pe ture; un post se asimileaza cu 18 ore norma didactica de predare pe saptamana;

b) un post de invatator/institutor pentru fiecare clasa din invatamantul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate; un post se asimileaza cu 18 ore norma didactica de predare pe saptamana;

………………………………

f) pentru personalul didactic din invatamantul special si din casele de copii, norma didactica se stabileste astfel: profesori, invatatori, invatatori-educatori, institutori-educatori, profesori- educatori si profesori pentru activitati specifice – terapia tulburarilor de limbaj, educatia auditiv- perceptiva compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea, mobilitatea si educatia senzoriala, educatia vizual-perceptiva compensatorie, psihodiagnoza, orientarea scolara si profesionala, psihoterapia si consilierea, cultura fizica medicala, kinetoterapia, educatia psihomotrica si altele de acest tip – 16 ore norma didactica de predare pe saptamana; maistru-instructor – 20 de ore pe saptamana;*.

2. Dupa alineatul (5) al articolului 44 se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

„(6) In invatamantul primar, orele de religie, educatie fizica si educatie muzicala prevazute in planurile de invatamant pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fara a afecta norma didactica de predare a invatatorului sau institutorului.

(7) Orele de educatie fizica si educatie muzicala din invatamantul primar pot fi predate in conditiile alin.(6) si de invatatorii ori institutorii de la clasa respectiva, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii sau fac dovada continuarii si finalizarii studiilor in domeniile respective, in termen de 5 ani.*

3. Alineatul (4) al articolului 49 va avea urmatorul cuprins:

„(4) Personalul didactic prevazut la art.44 alin.(4) si (7) este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin.(1) si ale art.43.*

4. Alineatul (4) al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:

„(4) Personalul didactic de predare care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, invatatorii-educatori, institutorii-educatori, profesorii-educatori si educatoarele primesc o indemnizatie de 10% din salariul de baza, cu exceptia situatiilor prevazute la art.45 alin.(2) si (3). Aceste indemnizatii se includ in salariul de baza.*

Art.II. – Prevederile prezentei legi se aplica incepand cu anul scolar 2007 – 2008.*

In opinia autorului sesizarii, legea criticata incalca prevederile constitutionale ale art.138 alin.(5), potrivit carora „Nicio cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fara stabilirea sursei de finantare*, prin aceea ca a fost adoptata “fara sa precizeze sursele de finantare a masurilor stabilite prin aceasta*.

Examinand obiectia de neconstitutionalitate formulata, prevederile legii criticate, prin raportare la dispozitiile din Constitutie incidente, Curtea Constitutionala constata ca sesizarea de neconstitutionalitate este intemeiata si urmeaza a fi admisa, pentru urmatoarele considerente:

In cadrul raporturilor constitutionale dintre Guvern si Parlament, problemele referitoare la structura si executia bugetului de stat au semnificatii deosebite in procesul legislativ, in ceea ce priveste fundamentarea si sustinerea unor reglementari in diferite domenii de activitate, cu implicatii financiare profunde. Din acest punct de vedere, potrivit art.111 alin.(1) teza a doua din Constitutie, in cazul in care o initiativa legislativa implica modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurarilor sociale de stat, solicitarea informarii este obligatorie. Solicitarea informarii are o deosebita importanta, in special, in cadrul procedurii legislative, pentru analiza si fundamentarea diferitelor solutii. Aceasta obligatie constitutionala a fost respectata de catre Camera Deputatilor, care, in calitate de prima Camera sesizata, prin adresa nr.PL.131 din 19 martie 2007, a solicitat Guvernului, in conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) din Constitutia Romaniei si ale Legii nr.314/2003 pentru modificarea art.15 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, sa-i comunice punctul de vedere asupra implicatiilor bugetare generate de propunerea legislativa criticata. Dand curs acestei solicitari, la data de 27 aprilie 2007, Guvernul a transmis Camerei Deputatilor punctul sau de vedere, in care a concluzionat ca, „avand in vedere efectele propunerii legislative de crestere a numarului de norme didactice cu peste 35.200 (13,55% din totalul de norme didactice) si implicit a cresterii cheltuielilor bugetare pentru finantarea acestor posturi, precum si pentru plata orelor suplimentare si a indemnizatiilor propuse, ce reprezinta cheltuieli de personal in valoare estimata de 1.010.000.000 lei anual, Guvernul nu sustine adoptarea acestei initiative*.

Curtea retine ca propunerea legislativa a fost adoptata la Camera Deputatilor in conditiile art.75 alin.(2) teza a doua din Constitutie – procedura tacita – si a fost remisa Senatului pentru a decide definitiv, in conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constitutie. In sedinta din 28 iunie 2007, Senatul a adoptat proiectul de lege cu 69 voturi pentru, 5 voturi impotriva si o abtinere.

Examinand Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, Curtea constata ca nici expunerea de motive la aceasta si nici legea ce face obiectul controlului de constitutionalitate nu precizeaza sursa de finantare a cheltuielilor pe care le genereaza. Or, potrivit prevederilor art.138 alin.(5) din Constitutie, „Nicio cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fara stabilirea sursei de finantare*. In acest sens a statuat si Curtea Constitutionala, de exemplu, prin Decizia nr. 36 din 2 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.75 din 11 aprilie 1996, cu prilejul solutionarii unei sesizari de neconstitutionalitate prin care, alaturi de alte critici, se invoca si lipsa prevederilor referitoare la sursa de finantare. Sub acest aspect, prin decizia mentionata s-a retinut ca cerinta constitutionala prevazuta de art.138 alin.(5) „impune stabilirea concomitenta atat a alocatiei bugetare, ce are semnificatia unei cheltuieli, cat si a sursei de finantare, ce are semnificatia venitului necesar pentru suportarea ei, spre a evita consecintele profund negative, pe plan economic si social, a stabilirii unei cheltuieli bugetare fara acoperire*.

De altfel, si potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.777 din 25 august 2004, „Actele normative se initiaza, se elaboreaza, se adopta si se aplica in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, republicata, cu dispozitiile prezentei legi, precum si cu principiile ordinii de drept*, iar potrivit art.3 alin.(1) din aceeasi lege, „Normele de tehnica legislativa sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de catre Guvern si a propunerilor legislative apartinand deputatilor, senatorilor sau cetatenilor, in cadrul exercitarii dreptului de initiativa legislativa [...]*. Sub aspectul continutului si fundamentarii solutiilor legislative, art.6 alin.(1) din legea mentionata prevede ca solutiile cuprinse in actul normativ „[...] trebuie sa fie temeinic fundamentate, luandu-se in considerare interesul social, politica legislativa a statului roman si cerintele corelarii cu ansamblul reglementarilor interne, precum si ale armonizarii legislatiei nationale cu legislatia comunitara si cu tratatele internationale la care Romania este parte*, iar alin.(3) al aceluiasi articol, in redactarea in vigoare la data prezentei initiative legislative, stabilea ca „Proiectele de acte normative se supun spre adoptare insotite de o expunere de motive, o nota de fundamentare sau un referat de aprobare*. In coroborare cu aceste din urma dispozitii, art.15 alin.(2) si (3) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.314/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.506 din 14 iulie 2003, intitulat „Limite privind micsorarea veniturilor si majorarea cheltuielilor bugetare*, prevad ca, „(2) In cazul propunerilor legislative, Guvernul va transmite Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, fisa financiara prevazuta la alin.(1), in termen de 45 de zile de la data primirii solicitarii* si, „(3) Dupa depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament, pot fi aprobate acte normative numai in conditiile prevederilor alin.(1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare, aferente exercitiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul*. Obligativitatea respectarii acestor dispozitii legale rezulta si din prevederile art.1 alin.(5) din Constitutie, potrivit carora, „In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie*.

Asadar, fata de cele aratate, Curtea constata ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic este neconstitutionala.
DECIZIE
In temeiul dispozitiilor art.146 lit.a) si al art.147 alin.(2) si (4) din Constitutie, precum si al prevederilor art.11 alin.(1) lit.A.a), al art.15 si al art.18 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu majoritate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii

DECIDEConstata ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic este neconstitutionala.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si primului-ministru si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
48 useri online

Useri autentificati: