DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   Responsabili resort
Consilier Av. Nicu Tiberius
Consilier Av. Emilia VasilescuIn aceasta perioada Consiliul a avut 54 de sedinte ordinare si 6 sedinte extraordinare, acestea din urma fiind destinate pregatirii examenului de definitivat si a celei de primire in profesie.
 • a fost organizata sedinta ordinara a Adunarii Generale a Baroului ce a avut loc in data de 11 martie 2006, sens in care a coordonat si verificat intocmirea materialelor ce au fost prezentate in sedinta, conform ordinii de zi;
 • a fost organizata adunarea generala electiva pentru desemnarea delegatilor la Congresul avocatilor din Romania din luna iunie;
 • a fost organizata si coordonata desfasurarea examenului de definitivat pentru avocatii stagiari din luna mai 2006;
 • a fost organizata si coordonata desfasurarea examenului de primire in profesie din luna noiembrie 2006;
 • a fost intocmit, dat publicitatii si comunicat celor in drept, Tabloul avocatilor – membri ai Baroului pe anul 2006;
 • au fost formulate plangeri penale impotriva persoanelor care practica avocatura in mod ilegal (inclusiv membrii asa zisului Barou Constitutional), oridecateori Consiliul a fost sesizat despre astfel de cazuri;
 • a fost coordonata informarea permanenta a institutiilor adiministratiei de stat despre orice modificari referitoare la avocati, organizarea si statutul acestora, care aveau legatura cu sfera de activitate a institutiilor respective. Consiliul Baroului a fost confruntat in aceasta perioada cu un numar impresionant de cereri, sesizari si memorii pe care a incercat sa le solutioneze in termenele stabilite de Legea si statutul profesiei. Cazurile in care aceste termene au fost depasite s-au datorat imposibilitatii de comunicare dintre Consiliul Baroului si avocati in sesizarile primite.

  In perioada supusa analizei s-a constatat inmultirea sesizarilor primite din partea instantelor de judecata impotriva avocatilor care nu s-au prezentat in cauzele in care erau alesi sau angajati din oficiu, precum si sesizarile din partea justitiabililor clienti, privitor la cuantumul onorariilor si la volumul de activitate desfasurat. Au existat circa 80 de sesizari adresate de justitiabili UNBR, Presedintelui Romaniei, Guvernului si Ministerului Justitiei care au fost transmise Consiliului Baroului spre solutionare.

  Toate sesizarile transmise de avocati Consiliului in care se semnalau incalcari ale legii de catre magistratii judecatori sau procurori, sau atitudinea necorespunzatoare a acestora fata de avocati au fost indreptate catre Consiliul Superior al Magistraturii.

  Consiliul Baroului a fost sesizat cu peste 40 de stari conflictuale intre avocati, pe care a incercat sa le solutioneze in spiritul cofraternitatii, astfel cum este definit in statutul profesiei. In cazurile nesolutionate, avocatii implicati nu au formulat cererea de arbitraj. Pe langa cele mentionate mai sus, activitatea curenta a resortului CANCELARIE s-a concretizat prin pregatirea si desfasurarea sedintelor saptamanale ale Consiliului, intocmirea proceselor verbale si repartizarea sarcinilor rezultate din hotararile si deciziile adoptate, precum si urmarirea indeplinirii lor.

  Aceasta activitate generala s-a concretizat in emiterea a:
 • 962 Decizii pentru infiintare de cabinete individuale;
 • 49 Decizii pentru infiintare Societati Civile Profesionale;
 • 881 Hotarari privind colaborarea cu cabinete individuale;
 • 5 Hotarari privind avocati salarizati in interiorul profesiei.

  In cursul anului 2006 s-au facut urmatoarele primiri sau reprimiri in profesie:
 • 129 avocati reprimiti prin ridicarea starii de incompatibilitate;
 • 683 avocati primiti cu examen de stagiari;
 • 198 avocati primiti din alte sectoare de activitate.


  RESORTUL ASISTENTA JUDICIARA


  Responsabili resort
  Prodecan Av. Mircea Petre Stanculescu
  Consilier Av. Ion Lazar
  Consilier Av. Irinel Mehedinteanu


  Serviciul de Asistenta Judiciara din cadrul Baroului Bucuresti a fost organizat cu incepere din luna ianuarie 1996 si a fost reorganizat de Consiliul Baroului Bucuresti in cursul anului 2003. In prezent, acest serviciu cuprinde mai multe compartimente in care se desfasoara activitati dupa cum urmeaza:

  1. Planificarea avocatilor pentru asigurarea asistentei judiciare din oficiu la instante si emiterea delegatiilor.

  In cadrul activitatii compartimentului se dispune repartizarea avocatilor in functie de necesitatile instantelor si cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Baroului din 26.05.2003.

  Planificarea are la baza optiunea depusa de fiecare avocat care doreste sa presteze asistenta judiciara din oficiu. In anexa 1 este prezentata situatia optiunilor depuse in perioada 01.01.2006- 31.12.2006.

  Cele mai multe optiuni au fost depuse in luna august – 706, iar cele mai putine in luna ianuarie 569. Media optiunilor depuse in perioada mai sus mentionata este de 638 fata de 432 cat se inregistra in aceeasi perioada a anului 2005.

  Activitatea de asistenta judiciara din oficiu acordata in fata instantelor de judecata a necesitat in aceasta perioada emiterea unui numar de 47.000 delegatii.

  2. Acordarea de asistenta judiciara din oficiu in faza de urmarire penala.

  Aceasta activitate se desfasoara tot in cadrul unui sistem organizat pe baza optiunilor depuse de fiecare avocat in parte. Media optiunilor depuse in perioada ianuarie-decembrie 2006 este de 393 fata de 294 in aceeasi perioada a anului 2005. Cele mai multe optiuni s-au inregistrat in luna iulie – 439 iar cele mai putine in luna august – 316. (Anexa 2).

  Numarul total de apeluri inregistrate din partea organelor de urmarire penala a fost de 4852 fata de 5504 inregistrate in perioada ianuarie-decembrie 2005 si s-au emis 9000 delegatii.

  De asemenea, s-a inregistrat si un numar de 425 solicitari noaptea fata de 565 solicitari inregistrate in 2005.

  3. Centralizarea referatelor de prestare a apararii din oficiu si a sumelor cuvenite avocatilor.

  Activitatea acestui compartiment consta in centralizarea referatelor depuse de avocatii care acorda asistenta judiciara din oficiu, referate ce reprezinta documentul justificativ pentru decontarea sumelor corespunzatoare activitatii prestate de acestia.

  Ca numar, in aceeasi perioada decembrie – ianuarie 2006 au fost centralizate 43999 referate fata de 43674 referate depuse in perioada similara a anului 2005 insumand 6.221.850 ei fata de 3.736.030 lei in decursul anului 2005 (anexa 3).

  4. Acordarea de asistenta judiciara gratuita.

  Pe parcursul anului 2006 au fost depuse prin registratura Baroului un numar de 141 de cereri de gratuitate din care au fost respinse 68 din diverse motive.

  Situatia delegatiilor de gratuitate emise in perioada ianuarie-decembrie 2006 se prezinta astfel:
 • 426 delegatii de gratuitate eliberate din care:
 • 246 delegatii au fost emise ca urmare a solicitarii instantelor (76 delegatii au fost emise pentru plangerile de refugiat);
 • 106 delegatii, cu acordul avocatului, aici fiind cuprinse si delegatiile de gratuitate in care petentul se afla in relatie de rudenie cu avocatul solicitat sa-l apere;
 • 35 delegatii emise ca urmare a solicitarilor facute de justitiabili prin registratura Baroului;
 • 22 delegatii pentru pensie intretinere (Conventia de la New York)
 • 1 delegatie pentru Baroul Bucuresti (av. Badulescu Mihai);
 • 16 delegatii au fost anulate.

  Atat domnul prodecan, coordonator al serviciului, cat si consilierii responsabili au urmarit modul de repartizare al cauzelor din oficiu, avand prioritate avocatii cu venituri mai mici.

  De asemenea, au avut loc discutii cu avocatii interesati care au facut propuneri privind rezolvarea unor probleme aflate in competenta S.A.J.

  5. Deficiente

  Dupa alegerea Consiliului Baroului Bucuresti, in Adunarea Generala din 2003, organizarea asistentei avocatiale din oficiu si gratuite a constituit una din preocuparile importante ale conducerii baroului. Ca urmare, s-a emis Hotararea Baroului Bucuresti din 26 mai 2003, obligatorie pentru toti avocatii din cadrul acestui barou.

  Desi aceasta hotarare, ce concretiza dispozitiile legale si atributiile baroului in organizarea si asigurarea apararii din oficiu si gratuite in fata instantelor de toate gradele si a organelor de urmarire penala, a fost comunicata imediat celor interesati, nu toti beneficiarii serviciilor legale asigurate prin avocati de catre Baroul Bucuresti au inteles sa respecte si sa aplice hotararea Consiliului, singurul organ cu atributii legale in organizarea asistentei juridice la care ne referim. Prin urmare va supunem atentiei urmatoarele:
  Un aspect il constituie faptul ca unele instante – cu referire speciala la sectiile penale ale Tribunalului Bucuresti - emit adresele in ziua termenului de sedinta si chiar dupa expirarea acestuia. In aceasta situatie, avocatii sunt in imposibilitate de a studia din timp dosarul si de a asigura o aparare corespunzatoare pe de o parte, iar pe de alta parte, exista riscul ca, prin aplicarea Hotararii Consiliului Baroului, sa nu li se onoreze prestatia.

  De asemenea, de multe ori se emit adrese fara sa se tina seama ca in unele dosare exista delegatie de avocat ales sau delegatie de avocat din oficiu de la un termen anterior. Acest procedeu duce la o repartizare neechitabila a dosarelor pe fiecare avocat in parte.

  O alta problema o reprezinta retragerea sau renuntarea de catre un apelant sau recurent la calea de atac exercitata. Practica instantelor nu este unitara sub aspectul acordarii onorariului aparatorului din oficiu. In aceasta situatie, avocatul din oficiu studiaza dosarul, se prezinta in fata instantei, uneori la mai multe termene, pune concluzii dar nu se acorda nici macar jumatate din onorariul cuvenit. In ceea ce priveste comunicarea din timp a planificarii sedintelor de judecata, Sectia a II-a Penala a Tribunalului Bucuresti ingreuneaza procesul de desemnare a aparatorilor din oficiu pentru cauzele aflate pe rolul acestei instante, prin comunicarea cu mare intarziere a planificarii (cu doua – trei zile inainte de inceputul lunii urmatoare). Astfel ne aflam in situatia de a nu putea respecta termenul de afisare a planificarii asa cum este prevazut in continutul Optiunii – " afisarea datelor planificate se face in jurul datei de 20 a fiecarei luni".

  De asemenea, nici o judecatorie nu a comunicat vreodata planificarea sedintelor de judecata. Desemnarea avocatilor din oficiu in acest caz s-a facut urmand practica anilor anteriori sau, in situatii exceptionale, cum ar fi perioada vacantei judecatoresti cand zilele de sedinta sunt mai putine ca numar fata de o luna normala, am apelat la colegii avocati, rugandu-i sa se intereseze la grefieri cum sunt repartizate sedintele de judecata in aceasta perioada. Un caz aparte il reprezinta Judecatoria Sectorului 1, singura instanta ce trimite adresele pentru desemnarea unui aparator din oficiu pentru cauzele penale si civile prin posta, fapt pentru care, de cele mai multe ori, acestea sosesc dupa expirarea termenului de judecata.

  Mentionam faptul ca aceasta situatie continua in dispretul corespondentei adresata de conducerea Serviciului de Asistenta Juridica presedintelui Judecatoriei Sectorului 1.

  O problema cu totul aparte o reprezinta Serviciul de Asistenta Juridica de la Buftea. Accesul la Judecatoria Buftea si la Parcheul de pe langa Judecatoria Buftea este monopolizat de un numar de 11 avocati. In situatia in care un avocat a fost trimis sa asigure asistenta juridica din oficiu la un post de politie de pe raza judetului Ilfov, biroul de oficii Buftea refuza eliberarea delegatiei. Mai mult, avocatii nu cunosc programul de functionare al acestui birou, de multe ori negasind pe nimeni la sediu. In aceasta situatie sunt nevoiti sa se deplaseze la Bucuresti pentru eliberarea delegatiei. Atasam copie xerox dupa borderoul de la Buftea. In ceea ce priveste asistenta juridica pe timpul noptii, nu se comunica evidenta solicitarilor organelor de urmarire penala, avand in vedere ca preluarea apelurilor si repartizarea avocatilor se face de catre portari. Procedand la o verificare am constatat ca solicitarea pentru care i s-a emis delegatie unui avocat care a acordat asistenta juridica pe timp de noapte nu fusese inregistrata la Barou, prin urmare avocatul fusese sunat direct de organul de urmarire penala.

  O mare problema cu care se confrunta Serviciul de Asistenta Judiciara inca de la infiintare este lipsa unei arhive electronice. Lipsa acesteia face imposibila orice verificare privind dosarul, termenul, instanta si avocatul desemnat sa acorde asistenta juridica din oficiu.

  6. Propuneri pentru imbunatatirea activitatii de asistenta juridica din oficiu

  Pentru situatia in care instantele de judecata solicita Baroului asistenta juridica gratuita in procesele civile, solicitam instantelor o copie dupa incheierea de sedinta prin care instanta incuviinteaza acordarea asistentei juridice gratuita. Solicitam sprijinul conducerii Baroului in vederea solutionarii problemelor legate de relatia defectuoasa cu instantele de judecata la care am facut referire mai sus (pct. 5)

  Sa se reglementeze in conformitate cu prevederile legale infiintarea birourilor de asistenta juridica de pe langa judecatoria Buftea si judecatoria Cornetu. Infiintarea arhivei electronice.

  Gasirea unei solutii pentru functionarea legala a serviciului de preluare si repartizare a apelurilor organelor de urmarire penala pe timp de noapte. Solicitam sprijinul conducerii Baroului in gasirea modului optim pentru realizarea unei repartizari echitabile a celor aproximativ 700 de avocati inscrisi pentru acordarea asistentei juridice din oficiu, astfel incat sa evitam nemultumirile si suspiciunile acestora legate de planificare si a solutiei pentru o planificare optima in care sa existe echilibru intre numarul crescand al avocatilor ce vor sa asigure asistenta juridica din oficiu si numarul constant al sedintelor de judecata.

  Afisarea pe internet a listelor cu planificare avocatilor care asigura asistenta juridica din oficiu la instante.


  ANEXA 1 - SITUATIA OPTIUNILOR DEPUSE PENTRU INSTANTE IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2006

  Nr crt. LUNA NR. OPTIUNI
  1 Ianuarie 569
  2 Februarie 572
  3 Martie 609
  4 Aprilie 638
  5 Mai 665
  6 Iunie 674
  7 Iulie 688
  8 August 706
  9 Septembrie 620
  10 Octombrie 651
  11 Noiembrie 649
  12 Decembrie 612
  13 Media/luna 638


  ANEXA 2 - SITUATIA OPTIUNILOR DEPUSE LA URMARIRE PENALA IN PERIOADA IANUARIE – DECEMBRIE 2006

  NR. CRT. LUNA NUMAR OPTIUNI DEPUSE
  1 IANUARIE 360
  2 FEBRUARIE 361
  3 MARTIE 376
  4 APRILIE 400
  5 MAI 420
  6 IUNIE 429
  7 IULIE 439
  8 AUGUST 316
  9 SEPTEMBRIE 394
  10 OCTOMBRIE 408
  11 NOIEMBRIE 421
  12 DECEMBRIE 392
  13 Media/luna 393


  ANEXA 3 - SITUATIA REFERATELOR DEPUSE IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2006

  Nr. Crt. LUNA Nr. av. Nr. ref. VALOARE
  1. Ianuarie 548 4354 631.855
  2. Februarie 518 3941 560.415
  3. Martie 546 4000 585.840
  4. Aprilie 556 3633 497.800
  5. Mai 591 4291 570.610
  6. Iunie 581 3891 599.885
  7. Iulie 416 2734 409.420
  8. August 452 3182 452.920
  9. Septembrie 541 3801 561.920
  10. Octombrie 539 3958 532.815
  11. Noiembrie 503 3536 478.700
  12. Decembrie 482 3410 455.545
  13. Total 6273 44.731 6.337.725
  14. MEDIA 522,75 3.727,58 528.143,75


  RESORTUL PROTECTIE, SECURITATE SOCIALA, ASIGURAREA RASPUNDERII PROFESIONALE


  Responsabil Consilier Av. Mihai Atanase Badulescu

  In perioada 01.01.2005, pana la data de 31.12.2005 s-au inregistrat la Baroul Bucuresti un numar de 381 de sesizari facute de clienti impotriva avocatilor. Toate sesizarile se refera la modul defectuos de exercitare a profesiei de avocat. Din aceasta s-au solutionat 350 de sesizari, restul fiind in curs de solutionare. Dintre cele 350 de sesizari solutionate un numar de 22 sesizari au fost admise, dispunandu-se restituirea partiala sau totala a onorariilor, restul fiind respinse.


  RESORTUL DISCIPLINAR


  Responsabil Consilier Av. Alexandru Herbay

  Au fost inregistrate in vederea cercetarii disciplinare un numar de 52 de cauze, reprezentand reclamatii formulate de justitiabili impotriva unor avocati, membri ai Baroului Bucuresti.

  Pentru 15 avocati Consiliul Baroului a hotarat, in baza cercetarii efectuate, pornirea actiunii disciplinare, fiind sesizata Comisia de disciplina a Baroului Bucuresti. Avocatii cu privire la care a fost sesizata Comisia de disciplina sunt urmatorii:
  1. Bavei Ioan
  2. Papacostea Lucian Mariua
  3. Raducan Marius
  4. Candea Cristina
  5. Alexe Laurentiu Constantin
  6. Ceatlos Iosif
  7. Cuculis Sana
  8. Muntean Rosita Cornelia
  9. Trandafirescu Calangiu Ilie
  10. Dumitrascu Diana
  11. Dinca Carmen
  12. Ciulei Ileana Gabriela
  13. Cornea Marian
  14. Onuta Igor
  15. Cighir Geanina Liliana

  Pentru trei avocati s-a dispus restituirea onorariilor. In 34 de cauze reclamatiile au fost respinse.


  RESORTUL FINANCIAR


  Responsabil Prodecan Av. Viorel Pascu

  Analizand situatia financiara a Baroului Bucuresti pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006 rezulta:

  La capitolul "VENITURI" s-a realizat suma de 6.152.124 lei, dupa cum urmeaza:
  Venituri din cotizatiile membrilor + taxe 4.882.413 lei
  Venituri din dobanzi bancare 244.441 lei
  Alte venituri din activitati fara scop patrimonial 8.014 lei
  Venituri din activitati economice (in principal taxe examene) 1.017.256 lei

  La capitolul "CHELTUIELI" s-a inregistrat suma de 4.012.446 lei.

  Tinand seama de diferenta dintre veniturile realizate si cheltuielile efectuate rezulta ca in aceasta perioada s-a cheltuit cu 2.139.678 lei mai putin, ceea ce reprezinta rezultatul net al exercitiului.

  La 31 decembrie 2006, Baroul Bucuresti mai dispune, din exercitiile financiare anterioare, de suma de 5.059.216 lei. Sumele excedentare ale Baroului Bucuresti au fost plasate numai in depozite bancare, reusind sa se obtina unele venituri suplimentare.

  Avand in vedere propunerea facuta in cadrul Adunarii Generale din 11.03.2006, s-a hotarat auditarea situatiilor financiare pe perioada 2003 – 2006 de catre un auditor independent. In acest scop a fost organizata o licitatie in cursul lunii noiembrie 2006 pentru desemnarea auditorului. La licitatie au participat cinci societati de audit financiar, iar cu castigatorul licitatiei s-a incheiat contractul de audit financiar in data de 04.12.2006. Auditarea s-a finalizat prin intocmirea si predarea Raportului de audit financiar in data de 15.02.2007, opinia auditorului fiind ca "situatiile financiare la 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006 sau intocmit pe baza balantelor de verificare a conturilor sintetice si ofera o imagine fidela sub toate aspectele semnificative situatia financiara a Baroului Bucuresti si rezultatele financiare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie ale fiecarui an, in conformitate cu Normele de Audit financiar"


  RESORTUL INTERNATIONAL


  Responsabil Consilier Av. Mihai Tanasescu

  In perioada martie 2006 – februarie 2007 activitatea internationala a Baroului Bucuresti a continuat sa fie foarte intensa. S-au creat contactele si structurile necesare bunei organizari a Congresului Uniunii Internationale a Avocatilor care va avea loc la Bucuresti la sfarsitul lunii octombrie 2008. Importanta acestui Congres nu mai trebuie subliniata: este pentru prima data de la crearea sa, in 1927, cand UIA alege Bucurestiul drept loc al organizarii Congresului sau anual. Este, fara indoiala, unul dintre cele mai importante evenimente mondiale ale profesiei de avocat care s-au organizat vreodata in Europa Centrala si de Est.

  In acelasi timp, Congresul este o ocazie pentru o intreaga generatie de avocati romani de a participa la organizarea si desfasurarea unui eveniment care, prin unicitatea sa, poate sa influenteze dezvoltarea viitoare a profesiei de avocat si implicarea avocatilor romani in activitati profesionale internationale. In toamna acestui an, in luna septembrie, in pregatirea Congresului de anul viitor, UIA organizeaza un Seminar la Bucuresti, impreuna cu AIJA (Asociatia Internationala a Tinerilor Avocati), DAV (Asociatia Avocatilor Germani) si Baroul Bucuresti. Pregatirile pentru seminar sunt aproape incheiate, organizatorii urmand sa tipareasca documentele specifice pentru acest seminar in cursul lunii aprilie.

  Activitatea internationala a Baroului Bucuresti a evoluat pe aceleasi directii ca si in anii anteriori, respectiv :
 • implicarea in activitatea internationala a forurilor mondiale ale profesiei de avocat – U.I.A. si International Bar Association;
 • consolidarea relatiilor cu American Bar Association;
 • imbunatatirea relatiilor zonale in cadrul Black Sea Countries Bar Association;
 • dezvoltarea relatiilor bilaterale intre Baroul Bucuresti si alte barouri, atat din zona Marii Negre, cat si din alte zone ale Europei si ale lumii;
 • participarea avocatilor romani la cat mai multe burse internationale. Pe scurt, evenimentele internationale la care au fost prezenti avocati din Baroul Bucuresti au fost:

  In data de 5 aprilie 2006, delegatii de avocati din Baroul Bucuresti au fost invitate la Zilele avocatului turc si au participat la reuniunile de la Ankara si, respectiv, Istanbul.

  In zilele de 6 si 7 aprilie o delegatie de zece reprezentanti ai profesiilor juridice (avocati, judecatori si procurori) au participat la Ankara la seminarul international «Accesul la justitie». Seminarul a fost organizat in cadrul proiectului organizat de Uniunea Europeana la initiativa Fundatiei Naumann. Seminarul, organizat impreuna cu Barourile din Ankara, Sofia si Bucuresti, s-a desfasurat in anul 2006 sub forma a trei reuniuni, cate una in fiecare dintre orasele sus-mentionate.

  In zilele de 14 si 15 mai o delegatie a Baroului Bucuresti a participat la sedintele Comitetului de Directie si ale Consiliului Presedintiei UIA, care au avut loc la Varsovia. Cu 2 zile inainte, avocatii romani au participat, in acelasi oras, la seminarul UIA «Dezvoltari actuale in vanzarile internationale si in distribuirea bunurilor».

  In perioada 24 – 27 mai a avut loc Conferinta Conducatorilor de Barouri din International Bar Association . Baroul Bucuresti este membru IBA din anul 1992. Consideram ca, daca in prezent activitatea in cadrul UIA este in crestere, nu acelasi lucru se poate spune si despre activitatea in cadrul IBA, unde apreciem ca este necesara o mai mare implicare a avocatilor din Baroul Bucuresti. Intre 4 si 6 iunie Ministerul Afacerilor Externe a organizat un Summit al tarilor din Zona Economica a Marii Negre, la care am avut onoarea sa participam, in calitate de reprezentanti ai Black Sea Countries Bar Association (BCBA), alaturi de sefi de stat, ministri de externe, alti oameni politici, atat din Zona Marii Negre, cat si din alte tari membre UE si NATO.

  In perioada 13 – 15 iunie o delegatie a Baroului Bucuresti a fost prezenta la Belgrad, unde a participat la Ziua Avocatului Sarb. In zilele de 16 si 17 iunie reprezentanti ai Baroului Bucuresti au fost prezenti la intalnirile Comitetului de Directie si al Consiliului Presedintiei UIA, care au avut loc la Dublin. Cu aceasta ocazie Comitetul de Directie si Consiliul Presedintiei UIA au acceptat solicitarea Baroului Bucuresti, aceea de a deveni, sub egida UIA, un centru zonal pentru mediere si arbitraj. Aceasta decizie a fost insusita, o saptamana mai tarziu, la Bucuresti, de adunarea generala a BCBA, care a admis in unanimitate propunerea Baroului Bucuresti, aceea ca Bucurestiul sa devina Centru Zonal BCBA pentru pregatirea mediatorilor si a arbitrilor, pregatire care urmeaza sa se faca in cadrul Centrului de Mediere si Arbitraj Bucuresti, sub egida UIA si a Forumului Mondial UIA pentru Centrele de Mediere si Arbitraj (asa cum stiti, o prima saptamana de pregatire a viitorilor mediatori a avut loc in ultima parte a lunii ianuarie la Bucuresti).

  In aceeasi saptamana, mai precis in zilele de 21 si 22 iunie, respectiv 24 iunie, au avut loc, in afara adunarii generale a BCBA si alte reuniuni internationale importante.

  Astfel, in zilele de 21 si 22 iunie a avul loc a doua parte a Seminarului organizat de Uniunea Europeana la intitiativa Fundatiei Naumann, seminar cu tema «Colaborarea dintre avocati, judecatori si procurori – cheia in imbunatatirea managementului procesului si a cresterii consistentei actului de justitie». In 24 iunie a avut loc a doua reuniune a Presedintilor de Barouri din Capitalele Tarilor din Europa Centrala si de Est, intalnire ce a dezbatut tema «Secretul profesional – rol si limitari». Au fost prezenti conducatori de barouri din Bulgaria, Cehia, Georgia, Macedonia, Moldova, Slovacia, Turcia, Ungaria, precum si reprezentanti de seama ai Uniunii Internationale a Avocatilor, inclusiv a domnului Paul NEMO, fost Presedinte al UIA.

  In data de 15 iulie o delegatie a Baroului Bucuresti a participat la Ankara, la adunarea generala extraordinara a BCBA. Adunarea generala a decis, avand in vedere buna cooperare din cadrul asociatiei, precum si bunele relatii bilaterale dintre Barourile Bucuresti si Sofia in procesul integrarii europene, ca decanii celor doua barouri sa detina in comun Presedintia BCBA. Este pentru prima data in istoria BCBA cand avem doi copresedinti ai asociatiei si putem spune ca – asa cum, de altfel, ne asteptam - cooperarea dintre cei doi conducatori de barouri functioneaza foarte bine.

  Intre 3 si 9 august o delegatie a Baroului Bucuresti a participat la intalnirea anuala a American Bar Association . Cu aceasta ocazie au avut loc discutii preliminare cu privire la disponibilitatea reprezentantilor ABA de a participa la Bucuresti in luna septembrie la o masa rotunda, avand drept subiect reorganizarea profesiilor juridice din Romania.

  In zilele de 8, 9 si 10 septembrie o delegatie a Baroului Bucuresti a participat la intalnirea anuala a Forumului Mondial UIA pentru Centrele de Mediere si Arbitraj, care a avut loc la Dublin. Cu acest prilej a fost adusa la cunostinta organizatorilor reuniunii decizia adunarii generale a BCBA de a crea Centrul Zonal BCBA de Mediere si Arbitraj la Bucuresti, sub autoritatea si cu sprijinul Forumului.

  In aceeasi perioada a avut loc la Roma sedinta Comitetului de Directie al UIA, unde reprezentantul roman a informat cu privire la decizia BCBA privind crearea centrului zonal de mediere si arbitraj. In data de 11 septembrie a avut loc la Bucuresti Masa Rotunda avand drept tema de dezbatere reorganizarea profesiilor juridice din Romania. La intalnire au participat reprezentanti ai Ministerului de Justitie, ai Consiliului Superior al Magistraturii, Presedintele Curtii de Apel Bucuresti, reprezentantul Procurorului General, Presedintele Asociatiei Magistratilor din Romania, Presedintele Uniunii Consilierilor Juridici din Romania, Presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, reprezentanti ai Presedintiei Romaniei, parlamentari. La reuniune a participat si o importanta delegatie a American Bar Association, condusa de domnul Robert GREY jr., fost Presedinte al ABA.

  In perioada 21 – 24 septembrie Baroului Bucuresti a fost prezent la Seminarul International organizat de Baroul Sofia, seminar ce a dezbatut teme actuale in profesia de avocat, cum ar fi «Codul deontologic al avocatului» si «Avocatul si directiva UE privind spalarea banilor». Cei prezenti au adoptat o declaratie prin care isi afirma sprijinul fata de Declaratia privind problemele de principiu ale profesiei de avocat, adoptata de Asociatia Presedintilor de Barouri in noiembrie 2005, declaratie adoptata ulterior - in februarie 2006 - si de Camera Delegatilor ABA.

  In a doua parte a lunii octombrie a avut loc la Sofia ultimul seminar din seria celor organizate de Uniunea Europeana prin intermediul fundatiei Naumann. Concluziile organizatorilor, precum si a reprezentantilor celor trei barouri participante - Ankara, Bucuresti si Sofia - au fost acelea ca seminarul a reprezentat, atat prin formatul sau, cat si prin temele abordate si reprezentantii profesiilor judiciare care au participat la Seminar, un adevarat succes. In zilele de 17 si 18 noiembrie Baroul Bucuresti si Asociatia Tinerilor Avocati au organizat, la Palatul Parlamentului, Seminarul cu tema Camata – un fenomen antisocial complex. Succesul seminarului a fost asigurat si datorita contributiei celorlalti participanti, respectiv Transparency International Romania, Centrul UNESCO pentru Studii si organismul italian de lupta impotriva cametei - Consulta Nationale Antiusura.

  In perioada 20 – 25 noiembrie Baroul Paris a organizat intalnirea sa anuala. Cu acest prilej a avut loc conferinta internationala cu tema "Increderea in caile alternative de solutionare a litigiilor".

  In data de 25 noiembrie a avut loc, la Paris, intalnirea Presedintilor de Barouri. Cu aceasta ocazie s-au reamintit problemele cu care se confrunta in prezent profesia de avocat la nivel international si s-a reiterat in mod unanim adeziunea la principiile privind apararea secretului profesional. Acest mesaj a fost transmis, ulterior, tuturor barourilor membre BCBA, care, asa cum am aratat, isi exprimasera adeziunea la aceste principii inca din luna septembrie. Preocuparea pentru mediere a impulsionat demersurile Centrului de Mediere si de Arbitraj Bucuresti pentru organizarea unor cursuri de formare de mediatori. Asa cum am aratat deja, un prim curs a fost realizat de catre Presedintele Forumului Mondial UIA al Centrelor de Mediere si Arbitraj, domnul Thierry GARBY, in perioada 22 – 26 ianuarie.

  La sfarsitul lunii ianuarie au avut loc la New York lucrarile Comitetului de Directie si Consiliului Presedintiei UIA. Cu aceasta ocazie reprezentantii Baroului Bucuresti au prezentat informari privind stadiul organizarii Seminarului UIA din septembrie 2007 si a Congresului UIA de la sfarsitul lunii octombrie 2008. In concluzie, se poate afirma ca si in anul 2006 activitatea internationala a fost extrem de sustinuta, continuandu-se strategia de afirmare a Baroului Bucuresti ca unul dintre cele mai importante barouri in zona si ca un participant activ in activitatea profesionala europeana si mondiala.


  RESORTUL BIBLIOTECA


  Responsabil Consilier Av. Irinel Mehedinteanu

  In anul 2006 activitatea acestui departament a continuat sa se dezvolte ca urmare a cresterii numarului de avocati intrati in Baroul Bucuresti si implicit a numarului de utilizatori ai Bibliotecii.

  In anul 2006 au frecventat biblioteca un numar de cca. 250 de avocati zilnic. S-a procedat la solicitarea de planuri editoriale de la editurile reprezentative in domeniul cartii juridice (Watters Kluwer, C.H. Beck, Lumina Lex, Themis Cart, Global Lex, Universul Juridic, Hamangiu etc.), s-a efectuat o selectie amanuntita a materialelor, s-a solicitat avizul conducerii Baroului si apoi s-a trecut la achizitionarea propriu-zisa, negociindu-se in prealabil pretul in functie de numarul si de valoarea publicatiilor achizitionate. In acest fel s-a continuat cu succes politica de achizitii inaugurata in anul precedent. La negocieri s-au obtinut, de la edituri reduceri cuprinse intre 20-30%. S-a contactat si cel mai mare depozit de carte din Bucuresti, Roll Cris, de unde s-au facut achizitii de carte sub pretul pietei.

  In anul 2006 s-a achizitionat un numar de 512 publicatii dintre care amintim: Curti de Apel din Iasi, Cluj, Timisoara, Brasov, Mures, Constanta, practica judiciara civila, comerciala si penala, Florea Gheorghe - Apararea in procesul civil (2006), St. D. Carpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea – Legea societatilor comerciale, ed . 3 (2006), Ioan Popa – Contractul de vanzare-cumparare (2006), Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia Dumitrache, Cristina Codruta Hageanu – Dreptul familiei, editia 5 (2006), Ioan Adam, Codrut Nicolae Savu – Legea procedurii insolventei (2006), Roxana Trif – Exceptia de necompetenta in procesul civil (2006), Costica Voicu, Alexandru Boroi - Dreptul penal al afacerilor (2006), Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar (2006), Corneliu Barsan – Conventia europeana a drepturilor omului – comentariu pe articole, vol. II etc.

  S-a continuat activitatea de actualizare zilnica a informatiilor legislative, utilizandu-se calculatoarele din dotare, conform programului Legis si s-a efectuat de asemenea in paralel actualizarea zilnica a informatiilor pe suport traditional. La cererea avocatilor, colectivul Bibliotecii a intocmit bibliografii selective, a recuperat o parte din restantele de la utilizatorii care au imprumutat la domiciliu, acest lucru realizandu-se prin contactare telefonica sau postala.

  S-a continuat activitatea de fotocopiere la cerere a unor documente juridice (6 pagini gratuite si pana la limita a 30 de pagini cu hartia solicitantului). Tot in aceasta perioada s-au refacut si reactualizat fisierele clasice de jurisprudenta (spete, articole) pe suport de hartie.

  S-au obtinut de asemenea copii ale hotararilor Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, care sunt indosariate si puse la dispozitia solicitantilor. In anul 2006 s-au facut abonamente la colectii de legi, hotarari, periodice, ziare etc. necesare Bibliotecii, in valoare de 14.600 RON. S-au achizitionat colectiile de legi, 4 volume si de hotarari, 12 volume care cuprind toate actele normative publicate in partea I a Monitorului Oficial pe anul 2006. Aceste colectii au fost cumparate in 2 exemplare. S-au facut abonamente la revistele "Dreptul", "Curierul judiciar", "Pandectele Romane", "Revista de drept comercial", "Revista de drept al afacerilor", "Revista de drept penal", "Revista de dreptul muncii", "Revista de drept comunitar", "Revista de drept public", "Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale", "Noua revista a drepturilor omului". Am avut abonamente la ziarele: Romania Libera, Adevarul, Ziua, Jurnalul National, Evenimentul Zilei.

  Pentru anul 2007 valoarea abonamentelor se ridica la suma de 19.381 RON. Fondul de carte juridica s-a marit cu ultimele noutati in domeniul jurisprudentei civile, penale, comerciale, a dreptului civil, penal, comercial.

  In luna noiembrie 2006 s-a trecut la mutarea fondului de biblioteca din sediul Baroului Bucuresti in incinta Palatului de Justitie. Aceasta mutare a survenit ca urmare a finalizarii renovarii spatiului destinat Bibliotecii din Palatul de Justitie, et. I.

  Mutarea fondului de aproximativ 62.000 unitati de biblioteca s-a facut intrun interval de 3 luni (noiembrie 2006 – ianuarie 2007), intr-un timp foarte scurt si a solicitat la maximum atat pe angajatii acestui departament, personalul din alte compartimente, cat si intreaga conducere a Baroului Bucuresti.

  Mentionam ca este a doua mutare a fondului bibliotecii, survenita intr-un interval de 4 ani (2003 – 2007).

  Avand in vedere aderarea Romaniei la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007, solicitam sprijinul conducerii si al Consiliului Baroului Bucuresti in vederea achizitionarii de lucrari juridice provenind din tarile membre UE pentru a le putea pune din timp la dispozitia cititorilor Bibliotecii.


  RESORTUL STAGIARI SI PREGATIRE PROFESIONALA


  Responsabil Av. Lucian Belcea

  Acest resort a desfasurat in perioada ultimilor patru ani o activitate rodnica, mult superioara celor desfasurate in anii anteriori. Motivat de faptul ca Baroul nu avea capacitatea unei sali care sa permita organizarea conferintelor de stagiu pentru numarul mare de stagiari, s-a apelat la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti. In acest scop ni s-a pus la dispozitie Aula Magna, cu o capacitate de 800 de locuri. Buna colaborare intre Barou si Universitate s-a dovedit si prin aceea ca lectorii au fost cu totii atat avocati, cat si cadre didactice.

  Asa fiind, calitatea conferintelor s-a dovedit de un nivel ridicat, iar stagiarii au putut beneficia de o pregatire corespunzatoare. Principala deficienta a constituit-o faptul ca participarea la conferinte nu a fost satisfacatoare, culpa revenind in principal unor indrumatori care nu au trimis stagiarii la cursuri.

  Anul scolar 2006-2007 a adus si sub acest aspect o schimbare in mai bine. Relatiile conducerii Baroului cu conducerea Curtii de Apel au facut posibila tinerea conferintelor intr-o sala incapatoare, la parter, sala V. Papadopol. Conferintele se tin ca si in anul precedent de doua ori pe saptamana, in zilele de marti pentru stagiarii de anul II, iar joi pentru stagiarii de anul I. Sunt de asemenea de mentionat si unele manifestari deosebite cum ar fi lansarea cartii "Practica Curtii Europene" de Corneliu Birsan, sau constituirea Centrului de Mediere si Arbitraj.

  In aceasta situatie consideram ca viitoarea conducere a Baroului Bucuresti va beneficia de o activitate aflata in curs de desfasurare si bine organizata.

  Decan
  Av. Cristian Iordanescu  Comunitate
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  26 useri online

  Useri autentificati: