DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea nr. 423/2008 a Consiliului U.N.B.R.
Examenul de primire in profesia de avocat, tematica, bibliografie, subiecteUNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA * Sursa oficiala, pe care o recomandam: www.unbr.ro
Art. 1 - In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si art. 33 – 36 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, art. 14 alin. (2) din Regulamentul–cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, publicat pe website-ul www.unbr.ro,
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, hotaraste:


Art. 1
(1) Examenul de primire in profesia de avocat Sesiunea Decembrie 2008 se va desfasura incepand cu data de 2 decembrie 2008 la urmatoarele cinci materii de examen:
 • organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
 • drept civil;
 • drept procesual civil;
 • drept penal;
 • drept procesual penal.

  Art. 2
  Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unor probe orale si a cel putin trei probe scrise.

  Art. 3
  Tematica examenului si bibliografia sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

  Art. 4
  Subiectele de examen sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

  Art. 5
  In aplicarea Regulamentului–cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, Comisiile de elaborare a subiectelor de examen vor grupa subiectele fiecarei materii de examen in bilete de examen in raport de criteriile metodologice stabilite de comisiile de examen.
  La probele scrise vor fi elaborate baremurile de evaluare si de notare exclusiv pentru subiectele de examen incluse in biletul de examen ales pentru sustinerea fiecarei probe.

  Art. 6
  Modelul cererii de inscriere la examen prevazut la art. 4 alin. (4) din Regulamentul–cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, este prevazut in anexa nr. 3.

  Art. 7
  Prezenta hotarare si anexele acesteia se publica pe website-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si se comunica barourilor.

  Art. 8
  Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania in sedinta din 27 septembrie 2008.


  ANEXA NR. 1 - TEMATICA DE EXAMEN SI BIBLIOGRAFIA  I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

  1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat.
  2. Primirea in profesia de avocat.
  3. Incompatibilitati, interdictii si nedemnitati privind profesia de avocat.
  4. Activitatea profesionala a avocatului.
  5. Asistenta judiciara.
  6. Relatiile dintre avocat si client.
  7. Relatiile dintre avocati.
  8. Solutionarea litigiilor dintre avocati.
  9. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
  10. Modalitatile de exercitare a profesiei de avocat.
  11. Drepturile si indatoririle avocatilor.
  12. Regulile de deontologie profesionala ale exercitarii profesiei de avocat.
  13. Tabloul anual al avocatilor.
  14. Transferul, suspendarea si incetarea calitatii de avocat.
  15. Raspunderea disciplinara a avocatilor.
  16. Pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatilor.
  17. Sistemul de asigurari sociale al avocatilor.
  18. Exercitarea profesiei de avocat in Romania de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.
  19. Organele profesiei de avocat.

  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, modificat si completat prin Hotararea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 10/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007;
  3. Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeana (CCBE) in Sesiunea Plenara din 28 octombrie 1998 si modificat in Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 si 6 decembrie 2002, publicat pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro), aplicat in Romania ca fiind Codul deontologic al avocatilor din Romania conform Hotararii Congresului avocatilor din 19–20 iunie 1999.


  II. DREPT CIVIL


  A. TEORIA GENERALA
  1. Raportul juridic civil. Definitie. Caractere. Elemente (subiecte, continut, obiect).
  2. Actul juridic civil. Notiune si clasificare. Capacitatea de a incheia actul juridic civil. Consimtamantul. Obiectul actului juridic civil. Cauza (scopul) actului juridic. Forma actului juridic civil. Modalitatile actului juridic civil (termenul, conditia, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil.
  3. Prescriptia extinctiva. Definitie, reglementare, natura juridica si delimitare fata de alte institutii. Efectul prescriptiei extinctive. Domeniul prescriptiei extinctive. Termenele de prescriptie extinctiva. Cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen).

  B. PERSOANELE
  1. Identificarea persoanei fizice. Notiune si natura juridica a atributelor de identificare. Numele. Domiciliul si resedinta. Starea civila.
  2. Capacitatea civila a persoanei fizice. Notiune. Capacitatea civila de folosinta. Capacitatea civila de exercitiu.
  3. Persoana juridica. Notiune, enumerare si clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civila a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Infiintarea, reorganizarea si incetarea persoanelor juridice.

  C. TEORIA DREPTURILOR REALE
  1. Teoria generala a proprietatii. Definitia si caracterele dreptului de proprietate; proprietatea publica si proprietatea privata. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
  2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri si constructii) proprietate privata.
  3. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate.
  4. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale.
  5. Posesia si efectele sale.
  6. Dezmembramintele dreptului de proprietate.
  7. Accesiunea (incorporatiunea) si uzucapiunea (prescriptia achizitiva) – moduri de dobandire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale.
  8. Publicitatea imobiliara.

  D. TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR
  1. Notiunea, elementele si clasificarea obligatiilor
  2. Contractul – izvor al obligatiilor. Notiune si clasificare. Incheiere. Efectele contractului. Efecte specifice (speciale) ale contractelor sinalagmatice.
  3. Gestiunea de afaceri (Gestiunea intereselor altei persoane). Plata lucrului nedatorat. Imbogatirea fara justa cauza.
  4. Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii, izvor al obligatiilor (Raspunderea civila delictuala). Notiune, principii si functii. Delimitarea raspunderii civile delictuale de alte forme de raspundere juridica. Raspunderea pentru fapta proprie. Raspunderea pentru fapta altei persoane. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Raspunderea pentru ruina edificiului. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general.
  5. Efectele obligatiilor. Executarea directa (in natura) a obligatiilor. Executarea indirecta a obligatiilor (executarea prin echivalent).
  6. Actiunea oblica (indirecta sau subrogatorie). Actiunea revocatorie (pauliana).
  7. Transmisiunea si transformarea obligatiilor. Cesiunea de creanta. Subrogatia in drepturile creditorului. Novatia. Delegatia.
  8. Stingerea obligatiilor. Compensatia. Remiterea de datorie.
  9. Obligatii plurale.
  10. Garantarea obligatiilor. Fidejusiunea. Dreptul de retentie. Garantiile reale mobiliare. Ipoteca. Privilegiile speciale imobiliare.

  E. CONTRACTE SPECIALE
  1. Contractul de vanzare-cumparare.
  2. Contractul de donatie.
  3. Contractul de locatiune.
  4. Contractul de arendare.
  5. Contractul de antrepriza.
  6. Contractul de mandat.
  7. Contractul de depozit.
  8. Contractul de societate civila.
  9. Contractul de renta viagera.
  10. Contractul de intretinere.
  11. Contractul de tranzactie.
  12. Imprumutul de folosinta si imprumutul de consumatie.
  13. Contractul de asigurare.

  F. SUCCESIUNI
  1. Reguli generale privitoare la mostenire. Caracterele generale ale transmiterii mostenirii. Deschiderea mostenirii. Conditiile generale ale dreptului la mostenire.
  2. Mostenirea legala. Conditiile dreptului de mostenire legala. Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii si exceptiile de la aceste principii. Dreptul de mostenire al rudelor defunctului. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.
  3. Mostenirea testamentara. Notiunea de testament. Conditii de validitate. Testamentul autentic. Legatul. Limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii.
  4. Transmisiunea mostenirii (inclusiv imparteala de ascendent).


  III. DREPT PROCESUAL CIVIL

  1. Competenta. Competenta generala a instantelor judecatoresti (delimitarea fata de atributiile altor instante sau autoritati – in materia controlului de constitutionalitate, in materie electorala, in materia contenciosului administrativ, in materia litigiilor de munca, in materia exercitarii drepturilor si indatoririlor parintesti, in materia publicitatii imobiliare, in materia inregistrarilor actelor de stare civila). Competenta materiala. Competenta teritoriala. Prorogarea competentei. Delegarea instantei. Stramutarea. Exceptia de necompetenta. Conflictele de competenta.
  2. Capacitatea procesuala, calitatea procesuala si interesul - conditii de exercitare a actiunii civile.
  3. Clasificarea actiunilor civile.
  4. Participantii la procesul civil. Rolul si pozitia instantei in procesul civil (art. 128-129 C. proc. civ.). Compunerea si constituirea instantei. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea. Coparticiparea procesuala. Interventia voluntara si fortata a tertilor in procesul civil. Apararea in procesul civil. Reprezentarea judiciara (conventionala) a persoanelor fizice in procesul civil. Formele de participare a procurorului la procesul civil.
  5. Nulitatea actelor de procedura.
  6. Termenele procedurale. Notiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decaderea. Repunerea in termen.
  7. Cererea de chemare in judecata. Cuprins. Timbrare. Introducerea cererii si constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare in judecata.
  8. Intampinarea si cererea reconventionala.
  9. Masurile asiguratorii. Sechestrul asigurator. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
  10. Citarea si comunicarea actelor de procedura.
  11. Sedinta de judecata. Prima zi de infatisare. Incheierile. Exceptiile procesuale (fara exceptia de neconstitutionalitate). Probele (subiectul, obiectul si sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea si administrarea probelor. Administrarea probelor de catre avocati. Asigurarea probelor. Proba prin inscrisuri. Proba prin declaratiile martorilor. Marturisirea. Expertiza. Prezumtiile). Suspendarea judecatii. Perimarea. Actele de dispozitie ale partilor (renuntarea, achiesarea, tranzactia). Cercetarea procesului in cazul administrarii probelor de catre avocati.
  12. Hotararea judecatoreasca. Deliberarea si pronuntarea. Clasificarea hotararilor. Redactarea, semnarea si comunicarea hotararii. Termenul de gratie. Cheltuielile de judecata. Efectele hotararii. Executia vremelnica. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii. Investirea cu formula executorie.
  13. Caile de atac. Apelul. Recursul. Contestatia in anulare. Revizuirea.
  14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasa. Ordonanta presedintiala. Oferta de plata (oferta reala). Procedura divortului. Actiunile posesorii. Procedura impartelii judiciare (partajul judiciar).
  15. Executarea silita. Scopul si obiectul executarii silite (art. 3711 – 3718 C. proc. civ.). Modalitatile executarii silite. Competenta si desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti. Sesizarea organului de executare (cererea de executare, caracterul creantelor puse in executare, titlurile executorii, cerintele pentru ca hotararea judecatoreasca sa constituie titlu executoriu). Instiintarea prealabila a debitorului. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Incidente care temporizeaza sau sting executarea silita (suspendarea, perimarea, existenta proprietatii comune asupra bunului urmarit, beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune). Contestatia la executare. Intoarcerea executarii silite. Urmarirea silita mobiliara. Poprirea. Urmarirea silita imobiliara. Predarea silita a bunurilor si executarea altor obligatii de a face sau de a nu face.


  IV. DREPT PENAL


  A. PARTEA GENERALA
  1. Aplicarea legii penale in spatiu si timp;
  2. Notiunea, trasaturile esentiale si continutul constitutiv al infractiunii;
  3. Actele preparatorii, tentativa, infractiunea consumata si infractiunea epuizata;
  4. Unitatea naturala de infractiune, unitatea legala de infractiune, concursul de infractiuni, recidiva si pluralitatea intermediara;
  5. Participatia penala;
  6. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei: aspecte generale, lipsa pericolului social, legitima aparare, starea de necesitate, constrangerea morala, constrangerea fizica, cazul fortuit, iresponsabilitatea, betia, minoritatea faptuitorului si eroarea de fapt;
  7. Raspunderea penala a persoanei juridice: recidiva in cazul persoanei juridice, concursul de infractiuni savarsite de persoana juridica si pedepsele aplicabile persoanei juridice;
  8. Pedepsele principale, pedepsele complementare si pedepsele accesorii;
  9. Individualizarea pedepsei: circumstantele, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei la locul de munca;
  10. Raspunderea penala a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor si masurile educative;
  11. Masurile de siguranta;
  12. Cauzele care inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii: amnistia, gratierea, prescriptia, lipsa plangerii prealabile, retragerea plangerii prealabile, impacarea partilor si reabilitarea.

  B. PARTEA SPECIALA
  1. Infractiuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, uciderea din culpa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala grava, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte, vatamarea corporala din culpa, lipsirea de libertate in mod ilegal, violarea de domiciliu si santajul).
  2. Infractiuni privitoare la viata sexuala (violul, incestul si actul sexual cu un minor).
  3. Infractiuni contra patrimoniului [furtul, furtul calificat, furtul prevazut de art. 210 C. pen., talharia, abuzul de incredere, inselaciunea, delapidarea, gestiunea frauduloasa, distrugerea, tulburarea de posesie si tainuirea].
  4. Infractiuni contra autoritatii (ultrajul, sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, sustragerea sub sechestru).
  5. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul (abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi, abuzul in serviciu contra intereselor publice, neglijenta in serviciu, purtarea abuziva, luarea de mita si darea de mita, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenta).
  6. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei (denuntarea calomnioasa, marturia mincinoasa, omisiunea sesizarii organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotararilor judecatoresti, evadarea, retinerea sau distrugerea de inscrisuri, arestarea nelegala si cercetarea abuziva, supunerea la rele tratamente).
  7. Infractiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, falsul material in inscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul de inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals, falsul in declaratii si falsul privind identitatea).
  8. Infractiuni prevazute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;
  9. Infractiuni prevazute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;
  10. Infractiuni prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.
  11. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala (abandonul de familie, relele tratamente aplicate minorului, nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului).


  V. DREPT PROCESUAL PENAL

  1. Principii fundamentale care stau la baza procesului penal in Romania;
  2. Participantii la procesul penal;
  3. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal;
  4. Competenta in materie penala; incompatibilitatea si stramutarea;
  5. Probele si mijloacele de proba in procesul penal (notiune si clasificare, obiectul probatiunii, sarcina probatiunii, aprecierea probelor si mijloacele de proba);
  6. Masurile procesuale (masurile preventive, masurile de ocrotire, masurile de siguranta si masurile asiguratorii)
  7. Actele procesuale si procedurale comune (actele procesuale si actele procedurale, termenele in procesul penal, sanctiunile procedurale penale, cheltuielile judiciare si amenda judiciara);
  8. Urmarirea penala. Obiect, limite, trasaturi caracteristice, dispozitii generale privind urmarirea penala. Competenta organelor de urmarire penala. Supravegherea exercitata de procuror. Sesizarea organelor de urmarire penala. Desfasurarea urmaririi penale. Suspendarea urmaririi penale. Solutiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale. Procedura prezentarii materialului de urmarire penala. Terminarea urmaririi penale. Trimiterea in judecata. Reluarea urmaririi penale;
  9. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala;
  10. Procedura plangerii prealabile;
  11. Judecata in prima instanta. Principii specifice. Reglementari generale. Judecata in prima instanta: etapele procesuale ale judecatii in prima instanta, structura si continutul hotararii judecatoresti;
  12. Apelul: hotarari supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea in termen si apelul peste termen, efectele apelului;
  13. Recursul: hotarari supuse recursului, efectele recursului;
  14. Contestatia in anulare si revizuirea; repararea pagubei in cazul condamnarii sau luarii unor masuri preventive pe nedrept;
  15. Proceduri speciale (procedura in cauzele cu infractori minori, procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice, urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante, procedura reabilitarii judecatoresti);
  16. Executarea hotararilor penale (amanarea si intreruperea executarii pedepsei, inlaturarea sau modificarea pedepsei, contestatia la executare)

  ***

  In vederea pregatirii la examen, pentru materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii si orice alta documentatie in care se trateaza tematica mentionata la fiecare materie.
  Lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, consultate in vederea pregatirii la examen, se vor aduce la zi, in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la 1 septembrie 2008.


  ANEXA NR. 2 - SUBIECTELE DE EXAMEN  SUBIECTE la PROBA: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat


  Activitatea avocatului. Activitati fiduciare.
  Adunarea Generala a baroului. Componenta. Competente. Conditii de intrunire.
  Asistenta judiciara.
  Aspecte procedurale privind modalitatile de primire in profesia de avocat.
  Atributiile Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
  Atributiile Presedintelui Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
  Cabinetele individuale de avocat asociate si grupate. Diferentieri.
  Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Componenta si atributii.
  Competentele organelor profesiei in ceea ce priveste anchetarea abaterilor disciplinare si exercitarea actiunii disciplinare.
  Conditiile dobandirii calitatii de avocat definitiv.
  Conditiile generale de inscriere in avocatura .
  Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict.
  Congresul avocatilor.
  Consiliul baroului. Componenta si atributii.
  Contractul de asistenta juridica. Efecte. Incetare
  Contractul de formare profesionala initiala
  Decanul baroului. Alegerea si competentele decanului. Actele emise de decan in exercitarea atributiilor sale.
  Deontologia relatiilor avocatilor cu clientii. Initierea si incetarea relatiilor cu clientul. Conflictul de interese
  Deontologia relatiilor dintre avocati. Cooperarea dintre avocatii din State-membre diferite. Corespondenta intre avocati din State membre ale Uniunii Europene diferite
  Exercitarea dreptului de a pune concluzii in instanta de judecata. Conditii generale si speciale.
  Exercitarea profesiei de avocat in Romania de catre membrul unui barou din alta tara.
  Formele de exercitare a profesiei de avocat.
  Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat
  Independenta, autonomia si libertatea avocatului.
  Interdictii privind exercitarea profesiei de avocat.
  Incetarea calitatii de avocat. Cazurile de incetare. Aspecte procedurale. Posibilitatea continuarii exercitarii profesiei.
  Indatoririle avocatilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenta profesionala neloiala
  Judecarea actiunii disciplinare. Cai de atac.
  Libertatea contractuala a avocatului. Stabilirea relatiilor de colaborare cu alti profesionisti.
  Modalitati de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator si avocatul salarizat in interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil.
  Modalitati de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual si avocatul asociat.
  Modalitati de primire in profesia de avocat. Dreptul de a solicita primirea in profesia de avocat prin prisma varstei persoanei solicitante.
  Modalitati de realizare a activitatii avocatului.
  Modalitati de rezolvare a neintelegerilor dintre avocati. Arbitrajul
  Modalitati de rezolvare a neintelegerilor dintre avocati. Medierea
  Nedemnitati si incompatibilitati privind exercitarea profesiei de avocat.
  Obligativitatea asigurarii de raspundere profesionala. Conditii
  Ocrotirea prin lege a avocatului in exercitarea profesiei. Raspunderea avocatului pentru sustinerile sale in fata organelor cu activitate jurisdictionala.
  Onorarii. Stabilire. Impartirea onorariului cu o persoana care nu este avocat. Onorariile pentru recomandare
  Onorariul. Criterii si modalitati de stabilire. Procedura de solutionare a contestatiilor si reclamatiilor privind onorariul
  Organele de conducere ale Baroului.
  Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
  Organizarea Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania. Contributia avocatului la sistemul de asigurari sociale.
  Pactul de quota litis
  Pregatirea profesionala continua
  Primirea in profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care sunt autorizate sa-si desfasoare activitatile profesionale sub titlul profesional corespunzator obtinut intr-un stat membru.
  Principiile fundamentale care guverneaza exercitarea profesiei de avocat.
  Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat.
  Protectia legala a profesiei de avocat. Avocatul ca subiect pasiv al infractiunii. Avocatul ca subiect activ al tragerii la raspundere penala.
  Publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat
  Raspunderea disciplinara a avocatilor. Organizarea si functionarea instantelor disciplinare
  Raspunderea disciplinara a avocatilor. Reguli de procedura in actiunea disciplinara
  Regimul juridic al secretului profesional.
  Relatiile dintre avocat si client. Conflictul de interese
  Relatiile dintre avocati cu clientii cu privire la fondurile clientilor.
  Sanctiuni disciplinare. Aplicarea si executarea acestora.
  Secretul profesional. Confidentialitatea. Diferentieri.
  Societatea civila de avocati. Constituire. Functionare.
  Societatea civila profesionala cu raspundere limitata. Constituire. Dobandirea personalitatii juridice. Functionare.
  Stagiul profesional. Durata stagiului. Suspendarea stagiului. Obligativitatea sustinerii examenului de definitivat.
  Structura organizatorica a profesiei de avocat. Organele profesiei.
  Suspendarea calitatii de avocat. Cazurile de suspendare. Procedura incidenta in cazul suspendarii exercitiului dreptului de a profesa avocatura.
  Tabloul avocatilor. Criterii de intocmire. Continut. Conditiile inscrierii, reinscrierii, mentinerii si radierii din tabloul anual.
  Transferul intr-un alt barou. Conditii si aspecte procedurale.


  SUBIECTE la PROBA: Drept civil

  Accesiunea imobiliara artificiala.
  Actul juridic unilateral ca izvor de obligatii.
  Actiunea in granituire.
  Actiunea in revendicare imobiliara.
  Actiunea in revendicare mobiliara.
  Actiunile de carte funciara reglementate de Legea nr. 7/1996,republicata.
  Capacitatea de exercitiu restransa a persoanei fizice.
  Capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu a persoanei juridice.
  Capacitatea succesorala.
  Cauza actului juridic civil.
  Cesiunea de creanta.
  Circulatia juridica a constructiilor proprietate privata.
  Circulatia juridica a terenurilor proprietate privata.
  Comparatie intre proprietatea comuna pe cote-parti si proprietatea comuna in devalmasie.
  Conditiile actului juridic civil. Capacitatea de a incheia actul juridic civil. Obiectul actului juridic civil.
  Contractul de renta viagera.
  Contractul de antrepriza.
  Contractul de arendare.
  Contractul de asigurare.
  Contractul de depozit.
  Contractul de donatie. Conditii de validitate si efecte.
  Contractul de intretinere.
  Contractul de locatiune.
  Contractul de mandat.
  Contractul de societate civila.
  Contractul de tranzactie.
  Contractul de vanzare-cumparare. Obiectul contractului. Obligatiile vanzatorului. Obligatiile cumparatorului.
  Contractul de vanzare-cumparare. Varietati de vanzare.
  Definitia, continutul si caracterele dreptului de proprietate.
  Domeniul prescriptiei extinctive.
  Domiciliul si resedinta.
  Dreptul de optiune succesorala.
  Dreptul de proprietate comuna pe cote parti obisnuita sau temporara (notiune, caractere, exercitare)
  Dreptul de proprietate publica.(notiune, caractere, exercitare)
  Dreptul de servitute.
  Dreptul de superficie.
  Dreptul de uz si dreptul de habitatie.
  Dreptul de uzufruct.
  Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorilor. Actiunea revocatorie (pauliana)
  Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului. Actiunea oblica ( indirecta sau subrogatorie ).
  Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.
  Efectele actului juridic civil. Principiile efectelor actului juridic civil.
  Efectele impartelii mostenirii. Obligatia de garantie intre copartasi.
  Efectele nulitatii actului juridic.
  Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice.
  Executarea directa (in natura) a obligatiilor.
  Executarea indirecta a obligatiilor (executarea prin echivalent).
  Exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Notiune. Obiect. Efecte.
  Forma actului juridic civil.
  Garantarea obligatiilor. Dreptul de retentie.
  Garantarea obligatiilor. Fidejusiunea.
  Garantarea obligatiilor. Ipoteca
  Gestiunea de afaceri (gestiunea intereselor altei persoane ).
  Imbogatirea fara justa cauza.
  Imparteala de ascendent.
  Imparteala mostenirii. Notiune, conditii, obiect si forme.
  Imprumutul de consumatie ( propriu-zis).
  Imprumutul de folosinta.
  Inceputul prescriptiei extinctive.
  Inceputul si continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice.
  Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice.
  Incetarea persoanei juridice. Dizolvarea.
  Inscrierile in cartea funciara, reglementate de Legea nr. 7/1996, republicata.
  Intreruperea prescriptiei extinctive (notiune, cauze, efecte).
  Legatul. Notiune si clasificare. Ineficacitatea legatelor.
  Limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii. Oprirea pactelor asupra unei mosteniri nedeschise. Oprirea substitutiilor fideicomisare.
  Lipsa capacitatii de exercitiu a persoanei fizice.
  Modalitatile actului juridic civil. Termenul, conditia si sarcina.
  Nulitatea absoluta a actului juridic civil. Cauze si regim juridic.
  Nulitatea relativa a actului juridic civil. Cauze si regim juridic.
  Numele (notiune, caractere juridice, dobandire).
  Obligativitatea contractului intre partile contractante si principiul relativitatii efectelor contractului. Exceptii reale de la principiul relativitatii efectelor contractului.
  Obligatiile solidare.
  Petitia de ereditate.
  Plata lucrului nedatorat.
  Posesia si efectele sale.
  Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii si exceptiile de la aceste principii
  Proprietatea comuna pe cote-parti fortata si perpetua.
  Proprietatea publica. Bunurile care formeaza obiectul proprietatii publice.
  Publicitatea imobiliara. Noile carti funciare reglementate de Legea nr. 7/1996, republicata. Principiile noilor carti funciare.
  Raportul donatiilor.
  Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie.
  Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului.
  Raspunderea parintilor pentru fapta copiilor minori.
  Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale.
  Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general.
  Reductiunea liberalitatilor excesive.
  Reorganizarea persoanei juridice.
  Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva.
  Rezerva succesorala si cotitatea disponibila. Mostenitorii rezervatari.
  Rezolutiunea si rezilierea contractelor.
  Riscul contractului.
  Simulatia.
  Starea civila ( notiune, reglementare, delimitare, caractere juridice ).
  Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei.
  Suspendarea prescriptiei extinctive (notiune, cauze, efecte).
  Testamentul autentic.
  Testamentul olograf.
  Transmisiunea activului si pasivului mostenirii.
  Uzucapiunea.
  Viciile de consimtamant.


  SUBIECTE la PROBA: Drept procesual civil


  Achiesarea.
  Actele de procedura: notiune, conditii de valabilitate, sanctiuni procesuale.
  Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile
  Actiunea in constatare. Definitie, reglementare, conditii de admisibilitate.
  Actiunile petitorii si posesorii (asemanari si deosebiri)
  Admiterea si administrarea probei cu inscrisuri
  Apelul. Notiune, obiect, subiecte, cauza apelului, termen de declarare
  Aprecierea probelor in procesul civil.
  Aratarea titularului dreptului
  Calitatea procesuala - conditie ceruta pentru a fi parte in proces.
  Capacitatea procesuala - conditie ceruta pentru a fi parte in proces.
  Cazurile de revizuire.
  Caile de atac. Notiune, clasificare, principii generale.
  Cercetarea procesului in cazul administrarii probelor de catre avocati.
  Cererea de apel si motivarea ei. Felurile apelului.
  Cererea de chemare in garantie.
  Cererea de chemare in judecata
  Cererea de chemare in judecata a altor persoane.
  Cererea de recurs si motivarea ei. Cuprins.
  Cererea reconventionala
  Cheltuielile de judecata.
  Competenta generala a instantelor judecatoresti
  Competenta materiala a instantelor judecatoresti
  Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti
  Conditiile de admisibilitate a probelor
  Conflictele de competenta si regulatorul de competenta
  Contestatia in anulare. Notiune si cazuri.
  Contestatia la executarea silita – competenta si efectele hotararii.
  Coparticiparea procesuala.
  Exceptia de necompetenta
  Desistarea.
  Divortul prin acordul partilor. Judecata, probele, masuri provizorii, hotararea, cai de atac
  Drepturile si obligatiile procesuale ale partilor. Abuzul de drept procesual.
  Efectele apelului.
  Efectele primirii cererii de chemare in judecata.
  Exceptiile procesuale. Notiune, clasificare si procedura de solutionare
  Executarea silita directa.
  Executarea silita indirecta – imobiliara.
  Executarea silita indirecta – mobiliara.
  Executarea silita indirecta – prin poprire.
  Executarea vremelnica a hotararii judecatoresti
  Expertiza judiciara.
  Hotararea de partaj
  Hotararea judecatoreasca. Cuprinsul hotararii judecatoresti. Efectele hotararii judecatoresti.
  Incompatibilitatea. Abtinerea si recuzarea
  Incheierea de sedinta.
  Indreptarea, completarea si lamurirea hotararii judecatoresti
  Intampinarea
  Litispendenta si conexitatea.
  Masurile asiguratorii. Sechestrul judiciar. Sechestrul asigurator. Poprirea asiguratorie.
  Mijloacele generale de aparare ale paratului. Notiune. Clasificare. Analiza lor.
  Obiectul executarii silite.
  Ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate, procedura de judecata si caile de atac.
  Partajul judiciar – notiune, domenii de aplicabilitate, cererea de iesire din indiviziune, competenta instantei.
  Participarea procurorului in procesul civil.
  Perimarea.
  Prescriptia dreptului de a cere executarea silita.
  Prima zi de infatisare.
  Proba prin audierea martorilor. Propunere. Admisibilitate. Obligatia de a depune marturie. Prezentarea si ascultarea martorilor. Aprecierea probei.
  Proba prin inscrisuri. Definitie, clasificare, aspecte generale.
  Proba prin prezumtii.
  Procedura asigurarii dovezilor.
  Procedura de judecata a apelului.
  Procedura de judecata a cererii de partaj judiciar – faze (etape)
  Procedura de judecata a cererii de revizuire.
  Procedura de judecata a recursului. Solutii in recurs.
  Procedura ofertei reale.
  Propunerea si incuviintarea probelor in procesul civil.
  Prorogarea de competenta
  Recunoasterea – mijloc de proba.
  Recursul – notiune, obiect, subiecte, motive, termenul de declarare.
  Reprezentarea partilor in procesul civil.
  Revizuirea – notiune, caracteristici, obiect, subiecte.
  Sarcina probei in procesul civil.
  Stramutarea si delegarea pricinilor
  Suspendarea procesului civil.
  Termenele procedurale. Notiune, clasificari, mod de calcul, caracterele termenelor, sanctiuni specifice, repunerea in termen
  Titlurile executorii.
  Tranzactia.


  SUBIECTE la PROBA: Drept penal


  Abuzul de incredere.
  Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor.
  Abuzul in serviciu contra intereselor publice.
  Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi.
  Actele preparatorii. Continut si pedepsire.
  Actul sexual cu un minor.
  Amnistia.
  Betia accidentala.
  Concursul de infractiuni si recidiva in cazul persoanei juridice.
  Cazul fortuit.
  Circumstantele agravante.
  Circumstantele atenuante.
  Omorul simplu si omorul calificat.
  Complicitatea.
  Concursul ideal de infractiuni.
  Minoritatea faptuitorului – cauza care inlatura caracterul penal al faptei.
  Concursul real de infractiune.
  Constrangerea fizica si constrangerea morala.
  Principiile aplicarii legii penale in spatiu.
  Principiile aplicarii legii penale in timp.
  Darea de mita.
  Delapidarea.
  Denuntarea calomnioasa.
  Desistarea si impiedicarea producerii rezultatului.
  Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori.
  Distrugerea.
  Eroarea de fapt.
  Executarea pedepsei la locul de munca.
  Falsificarea de monede sau alte valori.
  Falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport.
  Falsul intelectual.
  Falsul in declaratii.
  Falsul in inscrisuri sub semnatura privata.
  Falsul material in inscrisuri oficiale.
  Falsul privind identitatea.
  Favorizarea infractorului.
  Furtul calificat.
  Furtul.
  Gratierea.
  Infractiunea consumata si infractiunea epuizata.
  Infractiuni la care nu este posibila tentativa.
  Instigarea.
  Iresponsabilitatea.
  Inlocuirea raspunderii penale.
  Inselaciunea.
  Legitima aparare.
  Lipsa pericolului social.
  Lipsa plangerii prealabile si impacarea partilor.
  Lipsirea de libertate in mod ilegal.
  Lovirea sau alte violente si lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte.
  Luarea de mita.
  Marturia mincinoasa.
  Masurile de siguranta.
  Pedepsele aplicabile minorilor si masurile educative.
  Neglijenta in serviciu.
  Nerespectarea hotararilor judecatoresti.
  Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului.
  Notiunea si trasaturile esentiale ale infractiunii.
  Omisiunea sesizarii organelor judiciare.
  Participatia improprie.
  Pedeapsa in caz de recidiva.
  Pedepsele accesorii.
  Pedepsele complementare.
  Pedepsele principale.
  Pedepsele aplicabile persoanei juridice.
  Pluralitatea constituita si pluralitatea naturala de infractori.
  Pluralitatea intermediara de infractiuni.
  Prescriptia executarii pedepsei.
  Prescriptia raspunderii penale.
  vPrezentarea specificului infractiunilor prevazute de Legea nr. 78/2000.
  Purtarea abuziva.
  Incestul.
  Reabilitarea de drept.
  Reabilitarea judecatoreasca.
  Recidiva postcondamnatorie. Condamnarile care nu atrag starea de recidiva.
  Recidiva postexecutorie.
  Relele tratamente aplicate minorului.
  Starea de necesitate.
  Suspendarea conditionata a executarii pedepsei.
  Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.
  Sustragerea de sub sechestru.
  Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri.
  Santajul.
  Talharia.
  Tainuirea.
  Tentativa.
  Traficul de droguri, prevazut de art. 2 si 3 din Legea nr. 143/2000.
  Infractiunile prevazute de art. 3-10 din Legea nr. 241/2005.
  Tulburarea de posesie.
  Uciderea din culpa.
  Ultrajul.
  Unitatea legala de infractiune.
  Unitatea naturala de infractiune.
  Uzul de fals.
  Vatamarea corporala din culpa.
  Vatamarea corporala grava.
  Violarea de domiciliu.
  Violul.


  SUBIECTE la PROBA: Drept procesual penal


  Abtinerea si recuzarea.
  Actiunea civila in procesul penal: notiune; conditii ale exercitarii acesteia.
  Actiunea penala: notiune; obiectul si subiectii actiunii penale; trasaturile actiunii penale.
  Aparatorul ca participant la desfasurarea procesului penal. Drepturile si obligatiile acestuia.
  Apelul peste termen.
  Arestarea inculpatului: conditii, organe judiciare care pot lua masura; durata.
  Arestarea invinuitului.
  Cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau care sting actiunea penala.
  Cazuri de conexitate si indivizibilitate.
  Cazurile de asistenta juridica obligatorie.
  Cazurile de contestatie in anulare.
  Cazurile de revizuire.
  Caile de atac impotriva actelor prin care se dispune asupra luarii, revocarii, inlocuirii, incetarii sau mentinerii unei masuri preventive.
  Cercetarea judecatoreasca.
  Cercetarea la fata locului si reconstituirea.
  Cererea de reabilitare: titularii cererii de reabilitare, continutul cererii de reabilitare.
  Citarea partilor la judecata. Compunerea instantei de judecata. Asigurarea apararii.
  Citatia ca act procedural: notiune, continut, loc de citare, inmanarea citatiei.
  Comparatie intre decadere si nulitate, ca sanctiuni procedurale penale.
  Competenta functionala si competenta materiala.
  Competenta organelor de urmarire penala.
  Competenta personala in materie penala.
  Conflictele de competenta si exceptiile de necompetenta.
  Confruntarea ca mijloc de proba.
  Constatarea infractiunilor de audienta. Suspendarea judecatii.
  Constatarile tehnico-stiintifice si medico-legale.
  Decaderea si inadmisibilitatea – sanctiuni procedurale penale.
  Declaratiile invinuitului sau ale inculpatului – mijloace de proba in procesul penal.
  Declaratiile martorilor – mijloace de proba in procesul penal: notiune, obligatiile si drepturile martorilor; persoanele care nu pot fi ascultate ca martor si persoane care nu sunt obligate sa depuna ca martor.
  Declinarea de competenta.
  Deliberarea: notiune, obiect, procedura.
  Dezbaterile in fata primei instante si ultimul cuvant al inculpatului.
  Dispozitii speciale privind retinerea si arestarea preventiva a minorului.
  Efectele recursului.
  Efectul extensiv al apelului.
  Efectul suspensiv si efectul devolutiv ale apelului.
  Exercitarea actiunii civile: dreptul de optiune; exercitarea din oficiu; exercitarea la instanta civila.
  Expertizele – mijloace de proba in procesul penal.
  Extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale (in fata instantei de judecata).
  Extinderea procesului penal pentru alte fapte si pentru alte persoane.
  Fapte similare, auxiliare si negative; fapte si imprejurari care nu trebuie dovedite.
  Felurile hotararilor judecatoresti.
  Garantarea dreptului de aparare – principiu fundamental al dreptului penal (analiza detaliata).
  Hotararile penale supuse apelului. Titularii apelului.
  Hotararile penale supuse recursului.
  Hotararile supuse revizuirii: caracteristicile acestora, limitele in care poate fi exercitata revizuirea.
  Incompatibilitatea judecatorilor, a procurorului, grefierului si organului de cercetare penala.
  Inculpatul – parte in procesul penal; drepturi si obligatii.
  Interceptarile si inregistrarile audio sau video ca mijloace de proba.
  Introducerea plangerii prealabile la instanta de judecata: conditii; procedura de judecata.
  Inceperea urmaririi penale. Punerea in miscare a actiunii penale.
  Inscrisurile ca mijloace de proba in procesul penal. Deosebirea de mijloacele materiale de proba.
  Invinuitul: drepturi si obligatii; deosebirea de faptuitor si de inculpat.
  Judecarea infractorilor minori.
  Liberarea provizorie pe cautiune si sub control judiciar.
  Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala.
  Luarea, mentinerea, inlocuirea, revocarea si incetarea de drept a masurilor de preventie.
  Masurile asiguratorii: notiune, importanta, feluri.
  Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice.
  Masurile premergatoare sedintei de judecata (procedura preliminara).
  Modalitati speciale de ascultare a martorului.
  Modul de deliberare si redactare a hotararii judecatoresti.
  Momentele desfasurarii actiunii penale: punerea in miscare si exercitarea acesteia.
  Neagravarea situatiei in propriul apel.
  Notiunea de infractiune flagranta. Cazurile de aplicare a procedurii speciale.
  Nulitatile ca sanctiuni procedurale penale.
  Obiectul probatiunii: notiune, faptele si imprejurarile care formeaza obiectul probatiunii.
  Obiectul si subiectii actiunii civile.
  Obligarea de a nu parasi localitatea si obligarea de a nu parasi tara – masuri preventive.
  Organele la care poate fi introdusa plangerea prealabila.
  Partea civila: notiune; constituirea partii civile; modalitati de constituire; drepturi si indatoriri;
  Partea responsabila civilmente: momentul pana la care poate fi introdusa in procesul penal; modalitati in care intra in procesul penal; drepturi si obligatii.
  Partea responsabila civilmente: notiune; cazuri de raspundere pentru fapta altuia.
  Partea vatamata in procesul penal: notiune, constituire; drepturi si obligatii.
  Participarea procurorului, a partilor si a altor persoane la judecarea cauzelor penale in prima instanta.
  Perchezitia ca mijloc de proba. Procedura efectuarii perchezitiei si ridicarea de obiecte sau inscrisuri.
  Pertinenta, concludenta si utilitatea probelor.
  Plangerea prealabila: notiune, titularii plangerii prealabile si continutul acesteia.
  Plangerea si denuntul ca acte de sesizare a organelor de urmarire penala.
  Prelungirea si mentinerea arestarii inculpatului.
  Principiile fundamentale ale procesului penal roman. Scurta analiza a acestora.
  Principiile specifice fazei de judecata a procesului penal.
  Probele in procesul penal: notiune, importanta, clasificare.
  Procedura prezentarii materialului de urmarire penala.
  Procedura reabilitarii judecatoresti.
  Prorogarea de competenta in cazul chestiunilor prealabile, al schimbarii incadrarii juridice sau a calificarii faptei ce face obiectul judecatii.
  Protectia datelor de identificare a martorului.
  Rechizitoriul ca act de trimitere in judecata.
  Reluarea urmaririi penale.
  Restituirea cauzei la procuror.
  Restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii.
  Retinerea ca masura preventiva.
  Revocarea liberarii provizorii – cazuri, procedura.
  Rezolvarea actiunii civile in procesul penal.
  Rezolvarea cauzei penale (a laturii penale si a laturii civile).
  Sarcina probatiunii. Aprecierea probelor.
  Schimbarea incadrarii juridice.
  Scoaterea de sub urmarirea penala. Clasarea cauzelor penale.
  Stramutarea cauzelor penale: notiune, temei, procedura.
  Structura hotararilor judecatoresti pronuntate in prima instanta.
  Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti - cazuri.
  Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala.
  Suspendarea urmaririi penale.
  Sedinta de judecata in prima instanta: inceput, deschidere, strigarea cauzei, verificarea legalitatii sesizarii instantei; verificari privitoare la inculpat; masuri privind martorii, expertii si interpretii; lamuriri, exceptii, cereri.
  Termenele in procesul penal: notiune, clasificare, calcul.
  Termenul de apel: concept; moment de la care curge termenul; repunerea in termen.
  Terminarea urmaririi penale.
  Urmarirea penala in cazul infractorilor minori.
  Urmarirea penala si judecata in cadrul procedurii urgente.
  Urmarirea penala: obiect; limite; trasaturi caracteristice.
  Valoarea probatorie a raportului de expertiza.


  ANEXA NR. 3 - MODELUL CERERII DE INSCRIERE LA EXAMEN


  [art. 4 alin. (4) din Regulamentul–cadru privind organizarea
  examenului de primire in profesia de avocat si a
  examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv]


  ANEXA nr. 3 la Hotararea Consiliului UNBR nr. 423/27 septembrie 2008
  Nr. inregistrare ……….. data ……………….
  Baroul …………………………………….……


  Cerere
  de inscriere pentru participarea la examenul de primire in profesia de avocat
  Sesiunea ……………….. / anul …… in vederea inscrierii ulterioare in Baroul ………………..

  1. Subsemnatul (numele, initiala tatalui, prenumele)…………………………………
  , fiul/fiica lui si al
  ………….…………, domiciliat in (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) …..
  , cod numeric personal , legitimat prin CI/BI, …………… eliberat de ……………….. telefon/fax: ………………………., e-mail: ……………….
  solicit inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat – sesiunea …………………………….
  2. Mentionez ca sunt licentiat in drept conform diplomei de licenta nr. …………… din data ………….. eliberata de Universitatea …………………… Facultatea ………………………….. (adeverinta provizorie nr. …………….. din data …………… eliberata de Universitatea …………………… Facultatea ………….…………….
  3. Declar pe propria raspundere sub sanctiunea prevazuta de lege pentru declaratii false ca nu ma aflu in nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 13 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
  4. Declar pe propria raspundere sub sanctiunea prevazuta de lege pentru declaratii false ca nu ma aflu in nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat / declar ca ma angajez sa renunta la orice stare de incompatibilitate, in cel mult doua luni de la data afisarii rezultatului definitiv al examenului, sub sanctiunea prevazuta la art. 24 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
  5. Ma angajez ca pe perioada stagiului sa particip la activitatile de formare profesionala initiala in profesia de avocat si sa prezint la data formularii cererii de inscriere in barou un contract de colaborare (salarizare in interiorul profesiei) care sa cuprinda clauzele privind formarea profesionala initiala prevazute in anexele IX si X la Statutul profesiei de avocat.
  6. Declar ca nu sunt si nu am fost inscris intr-un alt barou din Romania (declar ca am fost inscris in Baroul ……………………… in perioada ……………………… si ca m-am retras / a incetat calitatea mea de avocat pentru urmatoarele motive: ……………...............................................
  …………………………………………………………………………………………………………..
  7. Anexez alaturat, in doua exemplare, urmatoarele acte: a) certificatul de nastere, in copie legalizata; b) actul de identitate, in copie; c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie legalizata; d) chitanta de plata a taxei de inscriere la examen in original; e) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii; f) certificatul de cazier fiscal; g) certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, eliberat de institutia sanitara stabilita de Barou si mentionata in anuntul de organizare a examenului efectuat de Barou.
  8. Depun prezenta cerere in doua exemplare.

  Data ………….. Semnatura………………..


  Nota: Mentiunile de la pct. 4, 5 si 6 se completeaza corespunzator situatiei fiecarui candidat.
  Nr. de inregistrare al cererii si denumirea baroului se completeaza de catre secretariatul baroului la care se depune cererea.

  * - Pentru informatii actualizate si sigure, va recomandam sa vizitati site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania: www.unbr.ro, de unde aceste informatii au fost preluate


  Pagina Comunitatii