DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Examen de definitivat 2007Materialul de fata a fost preluat de pe site-ul oficial al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

-----------------
Linkuri utile
 • Examen de definitivat Avocatura, februarie 2008, Baroul Bucuresti
 • Tematica Definitivat Avocatura - Tematica de examen si bibliografia, examen de definitivat noiembrie 2007, Baroul Bucuresti
 • Subiecte Examen de definitivat avocatura - noiembrie 2007, Baroul Bucuresti

  -----------------


  Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a stabilit data de 23 mai 2007 ca data a inceperii urmatorului examen de definitivare in profesia de avocat, examen care va fi organizat de fiecare barou.

  Pentru inscrierea la examen, avocatii stagiari vor achita la barou o taxa de participare stabilita de Consiliul Baroului, cu respectarea limitei maxime hotarate de Consiliul U.N.B.R. ((Decizia nr. 76/17.06.2005 cu privire la limitele maxime ale taxelor prevazute la art. 315 din Statut, ce pot fi incasate de Consiliul Baroului), respectiv 600 lei (RON) fara TVA.

  Separat se va achita taxa de participare catre U.N.B.R. in valoare de 119 lei (RON), din care 19 lei (RON) reprezinta TVA, in contul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. – Sucursala Academiei, cu mentiunea „taxa examen de definitivare in profesie la baroul …”.

  Prin adresa nr. 235/07.03.2007, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a comunicat, la toate barourile, Regulamentul examenului de definitivare in profesia de avocat - Decizia nr. 169 din 11 noiembrie 2006 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania impreuna cu Tematica si bibliografia de examen - Sesiunea Mai 2007.


  DECIZIA NR. 169
  11 noiembrie 2006

  In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) si (4), art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si dispozitiile art. 85 alin. (2), art. 295 alin. (1) Statutul profesiei de avocat; Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania in sedinta din 11 noiembrie 2006, a hotarat adoptarea prezentului


  REGULAMENT AL EXAMENULUI DE DEFINITIVARE IN PROFESIE
  CAPITOLUL I - ORGANIZAREA EXAMENULUI


  Art.1
  Examenul de definitivare in profesia de avocat se organizeaza de catre fiecare barou cu respectarea dispozitiilor art. art.63 lit. h) din Lege si art. 295 din Statutul profesiei de avocat.

  Art.2
  Comisiile de examen sunt organizate si isi desfasoara activitatea sub presedintia decanului baroului sau a inlocuitorului acestuia potrivit legii si statutului, conform Regulamentului de organizare a activitatii comisiei de examen si a Metodologiei de examinare, adoptat de consiliul fiecarui barou, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament al examenului de definitivare in profesie (denumit in continuare Regulament).


  CAPITOLUL II - INSCRIEREA LA EXAMEN


  Art. 3
  Pentru inscrierea la examen, avocatul stagiar care a efectuat stagiul de pregatire profesionala pe durata prevazuta la art. 17 alin. (1) din Lege, va depune cerere de constatare a indeplinirii efective a stagiului la baroul pe tabloul caruia figureaza inscris conform art. 23 alin. (1) din Lege.

  Art. 4
  (1) Consiliul baroului, prin decizie motivata, va constata, de la caz la caz, indeplinirea efectiva a stagiului conform art. 291 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat.

  (2) In baza deciziei de constatare a indeplinirii efective a stagiului, avocatul stagiar va solicita consiliului baroului avizul pentru inscrierea la examenul de definitivare in profesie.

  (3) Consiliului baroului va hotari prin decizie inscrierea avocatului stagiar pentru sustinerea examenului de definitivat cu respectarea prevederilor art. 293 din Statutul profesiei de avocat.

  (4) Consiliul baroului poate decide inscrierea avocatului stagiar pentru sustinerea examenului de definitivat pentru toti avocatii stagiari aflati in situatia prevazuta la art. 17 alin. (4) din Lege si art. 294 alin. (1) si (2) din Statutul profesiei de avocat chiar daca avocatul stagiar nu a formulat cererea prevazuta la art. 3 din prezentul Regulament.

  (5) Cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita pentru inceperea examenului de definitivare in profesie, consiliul baroului aduce la cunostinta lista avocatilor stagiari inscrisi la examenul de definitivare in profesie.

  (6) Refuzul inscrierii avocatului stagiar la examen poate fi atacat de catre solicitant in termen de 3 zile de la comunicarea listelor avocatilor stagiari inscrisi la examen. Plangerea se depune la barou si se solutioneaza, de urgenta, de catre un membru al Comisiei Permanente desemnat de Presedintele U.N.B.R., cu cel mult 3 zile inainte de data inceperii examenului, pe baza actelor, a evaluarilor prevazute la art. 291 si art. 293 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat si a situatiilor comunicate de barou.

  (7) Avocatului stagiar inscris pe listele de examen este obligat sa depuna o taxa de participare la examen, stabilita de consiliul baroului cu respectarea limitei maxime hotarate de Consiliul U.N.B.R., prin decizia nr. 76/17 iunie 2005, respectiv 600 lei (RON) - fara TVA. Separat se va achita taxa de participare in valoare de 119 lei (RON), din care 19 lei (RON) reprezinta TVA, in contul U.N.B.R. nr. RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. – Sucursala Academiei, cu mentiunea „taxa examen de definitivare in profesie la baroul …”.

  (8) Dovada achitarii taxei de participare la examen se depune cu cel mult 48 ore inainte de data inceperii examenului la comisia de examen.


  CAPITOLUL III - DISCIPLINELE SI PROBELE DE EXAMEN


  Art. 6
  (1) Tematica si bibliografia de examen, subiectele de examen sunt cele comunicate cu cel putin 60 de zile inainte de data desfasurarii examenului de catre Consiliul U.N.B.R..

  (2) Disciplinele de examen sunt:
 • organizarea si exercitarea profesiei de avocat
 • drept civil;
 • drept penal; - drept procesual civil; - drept procesual penal; (3) Probele se noteaza cu note de la 1 (unu) la 10 (zece). (4) Examinarea se va face oral si scris, la cele 5 materii de examen. Examinarea se face oral la materia „organizarea si exercitarea profesiei de avocat” si scris la celelalte discipline de examen.

  Art. 7
  (1) Consiliile barourilor numesc comisiile de examen cu respectarea prevederilor art. 295 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat. Criteriile si procedura de desemnare a membrilor comisiilor de examinare se stabilesc de consiliul baroului si vor fi prevazute in decizia de numire a membrilor comisiilor de examen.

  (2) Organizarea activitatii comisiei de examen si metodologia de examinare se stabilesc prin decizia consiliului baroului si va fi adusa la cunostinta celor interesati cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii examenului .

  (3) Subiectele de examen la probele scrise vor indeplini conditiile prevazute de art.295 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat.

  Subiectele de examen la proba orala vor fi stabilite de comisia de examen si vor fi aduse la cunostinta publica cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii examenului.

  Subiectele de examen la probele scrise au caracter practic–aplicativ si vor fi stabilite conform metodologiei de examinare decise de fiecare barou, conform prezentului Regulament, exclusiv din tematica si bibliografia de examen.

  Subiectele cu caracter practic – aplicativ de la probele scrise vor fi trase la sorti de catre un candidat, in ziua sustinerii probei.

  (4) Metodologia de examinare va fi stabilita de fiecare barou si va fi adusa la cunostinta celor interesati cu cel putin 30 de zile inainte de data examenului.


  CAPITOLUL IV - DESFASURAREA EXAMENULUI


  Art.8
  Accesul in sala de examen se face potrivit listelor cuprinzand candidatii inscrisi, pe baza documentului de identitate si a dovezii de depunere a taxei de participare la examen si in conformitate cu metodologia de desfasurare a activitatii comisiei de examen.

  Art.9
  (1) Proba orala se va sustine inaintea probelor scrise si va fi eliminatorie.

  (2) Candidatii trebuie sa obtina la disciplina sustinuta la proba orala, minimum nota 5 (cinci).

  (3) Dupa terminarea examinarii orale, nota obtinuta se comunica.

  (4) Numai candidatii care nu au obtinut minimum nota 5 (cinci) pot formula contestatii in momentul comunicarii notei.

  (5) Contestatiile se solutioneaza prin reexaminarea candidatului inainte de sustinerea probelor scrise, de catre o comisie formata din 3 (trei) examinatori, membri ai comisiei de examen. La reexaminare nu se poate acorda decat maximum nota 5 (cinci).

  Art.10
  (1) Pe baza listei candidatilor admisi la probele orale se vor sustine probele scrise.

  (2) Probele scrise vor cuprinde subiecte practice pentru fiecare disciplina, grupate in doua teze scrise astfel: „drept civil/drept procesual civil” si „drept penal/drept procesual penal”.

  (3) Lucrarile scrise ale candidatilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret numele, prenumele candidatului se vor inscrie in coltul negru al lucrarii care se va sigila la predarea acesteia .

  Art.11
  Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba scrisa, minimum nota 6 (sase).

  Art.12
  (1) Sunt declarati admisi candidatii a caror medie generala este de minimum 7 (sapte).

  (2) Rezultatul final (media generala) al examenului se calculeaza prin adunarea notei de la proba orala cu dublul notelor de la fiecare proba scrisa. Suma obtinuta se imparte la 5 (numarul disciplinelor de examen). Exemplu: nota 10 la proba orala se aduna cu nota 7,50 de la proba de „drept civil si drept procesual civil” (7,50 x 2) = 15, cu nota 9,00 de la proba de „drept penal si drept procesual penal” (9,00 x 2) = 18. Suma notelor: 10 + 15 + 18 = 43. Suma notelor (43) : 5 = 8,60 media generala.

  Art.13
  (1) Afisarea rezultatelor se va efectua la avizierul comisiei de examen.

  (2) Impotriva rezultatului afisat de comisia de examen, candidatii declarati respinsi pot face contestatii in termen de 48 de ore (zile lucratoare) de la afisare, pe care le vor depune la comisia de examen.

  Art.14
  Comisia de contestatii va analiza contestatiile si va comunica rezultatele privind solutionarea contestatiilor in termen de cel mult 3 (trei) zile de la depunerea contestatiilor.


  CAPITOLUL V - VALIDAREA REZULTATELOR EXAMENULUI


  Art.15
  (1) Dupa validarea examenului, consiliul baroului va face aplicarea art. 296 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat.

  (2) Rezultatele examenului vor fi comunicate, de catre barouri, Consiliului U.N.B.R..

  (3) In conformitate cu dispozitiile art. 63 lit. h) si p) din Lege, Consiliul U.N.B.R. poate verifica exclusiv nelegalitatea hotararilor barourilor luate conform prezentului Regulament, cu respectarea dispozitiile art. 296 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat.

  Art. 16
  Candidatii declarati admisi dobandesc titlul profesional de avocat definitiv si vor fi inscrisi in tabloul avocatilor definitivi.


  CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE


  Art. 17
  (1) Prezentul Regulament, programa analitica de examen si subiectele-cadru unice de examen la proba orala vor fi comunicate barourilor cu cel putin 60 de zile inainte de data examenului si vor putea fi consultate de cei interesati prin grija barourilor.

  (2) Data examenului va fi anuntata cu cel putin 60 de zile inainte de data desfasurarii acestuia, inclusiv prin afisare pe site-ul www.unbr.ro si va fi comunicat barourilor. Barourile vor aduce la cunostinta candidatilor prezentul Regulament conform art. 295 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat

  (3) Prezentul Regulament a fost adoptat de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din data de 11 noiembrie 2006.
  Tematica Definitivat 2007
  Pagina Comunitatii

  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  29 useri online

  Useri autentificati: