Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Drept procesual penal - DreptOnline.ro:: Carti juridice, ziare, abonamenteCarti juridice - Pagina de start

Cautare titluri:


Noul Cod de procedura penala si Legea pentru punerea in aplicare. Cod 582. Actualizat la 20.10.2015
de Edi#355ie coordonat#259 #351i prefa#355at#259 de Mihail Udroiu

Despre lucrare
Apari#355ia unei noi edi#355ii a culegerii a fost determinat#259 de multitudinea de decizii pronun#355ate de Curtea Constitu#355ional#259 #351i de recursuri in interesul legii #351i decizii de interpretare ale dispozi#355iilor procesual penale emise de Înalta Curte de Casa#355ie #351i Justi#355ie incepând cu luna februarie a acestui an.
Culegerea con#355ine Codul de procedur#259 penal#259 consolidat la zi, extras din Legea pentru punerea in aplicare, precum #351i dispozitivul recursurilor in interesul legii pronun#355ate de ICCJ privind Codul de procedur#259 penal#259 anterior care i#351i men#355in valabilitatea in contextul noului Cod, inserate sub articolul corespondent din noua reglemen¬tare a articolului la care f#259ceau referire.
Ampla prefa#355#259, semnat#259 de jud. dr. Mihail Udroiu, membru al Comisiei de elaborare a proiectului noului Cod, ofer#259 cititorului l#259muriri cu privire, mai ales, la elementele de noutate aduse in sistemul legislativ românesc.
Tabelele de coresponden#355e cu vechile reglement#259ri faciliteaz#259 studiul comparativ al acestora, iar indexul alfabetic detaliat permite consultarea rapid#259 a no#355iunilor de interes.

Din cuprins

•Noul Cod de procedur#259 penal#259 – Legea nr. 135/2010
•Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 extras)
•Tabel coresponden#355e NCPP – CPP 1968
Puncte forte

•prefa#355a semnat#259 de jud. dr. Mihail Udroiu
•reglement#259ri actualizate La Zi conform ultimelor modific#259ri
•decizii ale Cur#355ii Constitu#355ionale #351i ale ICCJ introduse sub articolele la care se refer#259
•recursuri in interesul legii admise pe vechile Coduri care subzist#259 in noua reglementare
•index alfabetic detaliat
•istoricul actelor normative...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 336
Data aparitie 27-10-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-051
Detalii si comenzi [click]
Noul Cod de procedura penala si Legea pentru punerea in aplicare. Cod 582. Actualizat la 20.10.2015 - Edi#355ie coordonat#259 #351i prefa#355at#259 de Mihail Udroiu

Pret: 14.9 lei
12 lei

[Comanda acum]


Codul penal si Codul de procedura penala. Cod 576. Actualizat la 5.07.2015
de Editura C.H. Beck

Apari#355ia unei noi edi#355ii a culegerii a fost determinat#259 de multitudinea de decizii pronun#355ate de Curtea Constitu#355ional#259 #351i de recursuri in interesul legii #351i decizii de interpretare ale dispozi#355iilor penale #351i procesual penale emise de Înalta Curte de Casa#355ie #351i Justi#355ie in aceast#259 perioad#259.

Astfel, culegerea con#355ine atât Codul penal #351i Codul de procedur#259 penal#259 consolidate la zi, cât #351i extrase din Legile pentru punerea in aplicare a acestora, fiind incluse #351i modific#259rile aduse textelor legale prin D.C.C. nr. 166/2015, D.C.C. nr. 235/2015, D.C.C. nr. 336/2015, Decizia din 7 mai 2015 nepublicat#259) privind art. 222 Decizia din 9 iunie 2015 nepublicat#259) privind art. 4884 alin. 5) Decizia din 23 iunie 2015 nepublicat#259) privind art. 335 alin. 4), Decizia din 30 iunie 2015 nepublicat#259) privind art. 459 alin. 2) #351i O.U.G. nr. 24/2015.

Culegerea cuprinde dispozitivul recursurilor in interesul legii pronun#355ate de ICCJ privind Codul penal #351i Codul de procedur#259 penal#259 anterioare care i#351i men#355in valabilitatea in contextul noilor coduri, inserate sub articolul corespondent din noua reglementare a articolului la care f#259ceau referire.

Tabelele de coresponden#355e cu vechile reglement#259ri faciliteaz#259 studiul comparativ al acestora, iar indexul alfabetic detaliat permite consultarea rapid#259 a institu#355iilor de drept de interes.

Din cuprins
• Noul Cod penal – Legea nr. 286/2009
• Noul Cod de procedur#259 penal#259 – Legea nr. 135/2010
• Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 extras)
• Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 extras)
• Tabel coresponden#355e NCP – CP #351i alte acte normative
• Tabel coresponden#355e NCPP – CPP
• Index alfabetica...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 528
Data aparitie 15-07-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-047
Detalii si comenzi [click]
Codul penal si Codul de procedura penala. Cod 576. Actualizat la 5.07.2015 - Editura C.H. Beck

Pret: 20.9 lei
17 lei

[Comanda acum]


Codul de procedura penala. Comentariu pe articole
de Coordonator Mihail Udroiu

Lucrarea, integrat#259 in Colec#355ia Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod de procedur#259 penal#259 #351i al legii de punere in aplicare a noului Cod #351i ofer#259 cititorului informa#355ia necesar#259 pentru a putea in#355elege, interpreta #351i aplica noua legisla#355ie procesual-penal#259. Sunt avute in vedere #351i considera#355ii de ordin istoric, privind reglement#259ri anterioare, precum #351i noile institu#355ii procedurale de o noutate absolut#259 in sfera procesual#259.

Autorii sunt renumi#355i profesioni#351ti, efortul lor fiind materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglement#259ri din domeniul dreptului procesual penal, privit in sens larg, prin intermediul unui ghid in care pot fi g#259site r#259spunsuri imediate, clare #351i relevante. Noul Cod de procedur#259 penal#259, a c#259rui intrare in vigoare atrage dup#259 sine restructurarea logicii procesuale in cadrul noului model de proces penal, constituie "pilonul" in jurul c#259ruia se "construiesc" sus#355ineri, critici, orient#259ri ale doctrinei #351i ale practicii. Lucrarea reprezint#259 o prezentare supl#259 #351i accesibil#259 a noilor institu#355ii procedurale in scopul in#355elegerii inten#355iei legiuitorului, dar #351i a modului in care se vor aplica in practic#259.

Structura comentariului, vizând interpretarea textului #351i modul s#259u de aplicare, este astfel conceput#259 incât s#259 prezinte o maxim#259 utilitate pentru orientarea cititorului, precum #351i pentru promovarea unor solu#355ii corecte #351i coerente in plan legislativ #351i jurispruden#355ial.

Din cuprins
• analiza articolelor din noul Cod de procedur#259 penal#259, a#351a cum au fost ele modificate #351i prin Legea de punere in aplicare nr. 255/2013 #351i O.U.G. nr. 3/2014
• jurispruden#355a Cur#355ii Europene a Drepturilor Omului in scopul relev#259rii modului in care normele noului Cod de procedur#259 penal#259 trebuie interpretate
• analiz#259 a noilor dispozi#355ii procesual-penale in compara#355ie cu cele existente in vechea reglementare
• tabele de coresponden#355#259
• index detaliat

Puncte forte
• colectivul de autori al prezentei edi#355ii este format integral din juri#351ti practicieni strict specializa#355i pentru fiecare domeniu abordat, cu vast#259 experien#355#259 recunoscut#259
• opiniile formulate #351i informa#355iile oferite nu constituie doar rezultatul unor preocup#259ri marginale ale autorilor, ci reprezint#259 consecin#355e ale exercit#259rii cotidiene a obliga#355iilor de serviciu ale acestora in procesul interpretativ, argumentativ #351i decizional de aplicare institu#355ional#259 a dreptului

Colectivul de autori
Mihail Udroiu - judec#259tor la Curtea de Apel Oradea, doctor in drept procesual penal formator INM a fost membru in Comisia de elaborare a proiectului noului Cod de procedur#259 penal#259 #351i in Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedur#259 penal#259.

Amalia Andone-Bonta#351 - judec#259tor la Tribunalul Bucure#351ti director adjunct al #350colii Na#355ionale de Grefieri formator INM.
Georgina Bodoroncea - procuror la Parchetul de pe lâng#259 Înalta Curte de Casa#355ie #351i Justi#355ie formator INM a fost membru in Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere in aplicare a noului Cod penal.
Marius Bogdan Bulancea - procuror la Parchetul de pe lâng#259 Înalta Curte de Casa#355ie #351i Justi#355ie formator INM a fost membru in Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedur#259 penal#259.
Victor Horia Dimitrie Constantinescu - judec#259tor la Judec#259toria Sectorului 6 Bucure#351ti.
Daniel Gr#259dinaru - judec#259tor, doctorand in drept vicepre#351edinte al Cur#355ii de Apel Bucure#351ti formator la #350coala Na#355ional#259 de Grefieri formator INM.
Claudia Jderu - judec#259tor la Tribunalul Bucure#351ti formator INM.
Irina Kuglay - procuror la Parchetul de pe lâng#259 Înalta Curte de Casa#355ie #351i Justi#355ie formator INM a fost membru in Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedur#259 penal#259.
Constantin-Cristinel Meceanu - judec#259tor la Judec#259toria Sectorului 6 Bucure#351ti.
Lucre#355ia Albertina Postelnicu - judec#259tor, pre#351edinte al Sec#355iei penale din cadrul Tribunalului Bucure#355ti formator INM.
Isabelle Tocan - judec#259tor la Curtea de Apel Bucure#351ti formator INM.
Andra-Roxana Trandafir - avocat, doctor in drept penal asistent universitar in cadrul Facult#259#355ii de Drept, Universitatea din Bucure#351ti....

[Mai multe detalii]

Nr pagini 1712
Data aparitie 24-06-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-040
Detalii si comenzi [click]
Codul de procedura penala. Comentariu pe articole - Coordonator Mihail Udroiu

Pret: 350 lei
297 lei

[Comanda acum]


Procedura penala. Partea speciala. Noul Cod de procedura penala. Editia 2
de Udroiu Mihail

Despre lucrare


Intrarea in vigoare a Noului Cod de procedur#259 penal#259 NCPP) atrage dup#259 sine restructurarea logicii procesuale in cadrul noului model de proces penal.
Aceast#259 carte, elaborat#259 de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, con#355ine o prezentare supl#259 #351i accesibil#259 a noilor institu#355ii procedurale din Partea general#259 a NCPP in scopul in#355elegerii inten#355iei legiuitorului, dar #351i a modului in care se vor aplica in practic#259 noile dispozi#355ii procedurale.

Despre edi#355ia 2

Edi#355ia 2 aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate, f#259r#259 a pierde din simplitatea #351i conciziunea stilului, ceea ce a generat o majorare a volumului lucr#259rii cu aproximativ 100 de pagini. Sunt prezentate solu#355iile jurispruden#355iale pronun#355ate de Înalta Curte de Casa#355ie #351i Justi#355ie hot#259râri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri in interesul legii) sau de Curtea Constitu#355ional#259, precum #351i jurispruden#355a recent#259 a instan#355elor na#355ionale in interpretarea #351i aplicarea NCPP.

Din cuprins

•sunt subliniate diferen#355ele dintre vechiul #351i noul Cod de procedur#259 penal#259
•prezentare detaliat#259 a modului in care vor fi aplicate in practic#259 institu#355ii de o noutate absolut#259 in sfera procesual#259 cum ar fi: continuarea efectu#259rii urm#259ririi penale fa#355#259 de suspect, audierea anticipat#259, camera preliminar#259, recursul in casa#355ie, etc.)
•sunt analizate noile institu#355ii procedurale, unele de mare complexitate, f#259r#259 a pierde din simplitatea #351i concizia stilului
•solu#355ii jurispruden#355iale ale instan#355ei supreme #351i ale altor instan#355e na#355ionale, care i#351i p#259streaz#259 valabilitatea din perspectiva ra#355ionamentului juridic #351i dup#259 intrarea in vigoare a NCPP
•jurispruden#355a Cur#355ii Europene a Drepturilor Omului in cauzele contra României, in scopul relev#259rii modului in care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instan#355ei de la Strasbourg
•peste 50 de grile #351i r#259spunsuri...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 624
Data aparitie 02-06-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-047
Detalii si comenzi [click]
Procedura penala. Partea speciala. Noul Cod de procedura penala. Editia 2 - Udroiu Mihail

Pret: 109 lei
92 lei

[Comanda acum]


Procedura penala. Partea generala. Noul Cod de procedura penala. Editia 2
de Mihail Udroiu

Intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura penala NCPP) a atras dupa sine restructurarea logicii procesuale in cadrul noului model de proces penal.
Aceasta carte, elaborata de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, contine o prezentare supla si accesibila a noilor institutii procedurale din Partea generala a NCPP in scopul intelegerii intentiei legiuitorului, dar si a modului in care se vor aplica in practica noile dispozitii procedurale.

Despre editia 2

Editia 2 aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate, fara a pierde din simplitatea si conciziunea stilului, ceea ce a generat o majorare a volumului lucrarii cu peste 100 de pagini. Sunt prezentate solutiile jurisprudentiale pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie hotarari preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri in interesul legii) sau de Curtea Constitutionala, precum si jurisprudenta recenta a instantelor nationale in interpretarea si aplicarea NCPP.

Din cuprins
• evidentierea diferentelor dintre vechiul si noul Cod de procedura penala
• prezentare detaliata a modului in care se aplica in practica institutii de o noutate absoluta in sfera procesuala cum ar fi: arestul la domiciliu, participarea autorizata la anumite activitati, consultarea dosarului, atributiile judecatorului de drepturi si libertati etc.)
• solutii jurisprudentiale ale instantei supreme si ale altor instante nationale
• jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in cauzele contra Romaniei, in scopul relevarii modului in care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instantei de la Strasbourg
• peste 100 de grile si raspunsuri...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 816
Data aparitie 23-03-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0451-1
Detalii si comenzi [click]
Procedura penala. Partea generala. Noul Cod de procedura penala. Editia 2 - Mihail Udroiu

Pret: 119 lei
101 lei

[Comanda acum]


Noul Cod de procedura penala si Legea pentru punerea in aplicare. Cod 557. Actualizat la 15.01.2015
de Editie coordonata si prefatata de jud. dr. Mihai Udroiu Membru al Comisiei de redactare a Noului Cod de procedura penala

Despre lucrare
Aparuta imediat dupa intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura penala, culegerea contine pe langa textul consolidat al Codului si al Legii pentru punerea in aplicare si o serie de instrumente necesare pentru facilitarea intelegerii si aplicarii prevederilor.
Editia a 3-a include ultimele modificari aduse textului de lege prin O.U.G. nr. 82/2014 si D.C.C. nr. 641/2014, precum si deciziile de interpretare ale dispozitiilor procesuale emise de inalta Curte de Casatie si Justitie, introduse sub articolele la care se refera.
De asemenea, tabelul de corespondente cu vechile reglementari faciliteaza studiul comparativ al acestora, iar indexul alfabetic detaliat permite consultarea rapida a institutiilor de drept de interes.

Din cuprins
 • Noul Cod de procedura penala - Legea nr. 135/2010
 • Extras din Legea pentru punerea in aplicare a NCPP
 • Tabel corespondente NCPP - CPP
 • Index alfabetic
Puncte forte
 • prefata scrisa de jud. dr. Mihail Udroiu
 • index alfabetic detaliat
 • note privind modificari terminologice
 • decizii ale Curtii Constitutionale si ale ICCJ introduse sub articolele la care se refera
Despre coordonator
judecator detasat in cadrul Ministerul Justitiei si al Libertatilor Cetatenesti, membru al Comisiei de elaborare a proiectului noului Cod penal si al proiectului noului Cod de procedura penala, formator in cadrul Institutului National al Magistraturii, membru a numeroase comisii de elaborarea a subiectelor la examenele de admitere in magistratura sau promovare in functii de executie a magistratilorCulegerea cuprinde:
Noul Cod de procedura penala (Legea nr. 135/2010) in vigoare
de la 1 februarie 2014

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 336
Data aparitie 23-01-2015
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0439-9
Detalii si comenzi [click]
Noul Cod de procedura penala si Legea pentru punerea in aplicare. Cod 557. Actualizat la 15.01.2015 - Editie coordonata si prefatata de jud. dr. Mihai Udroiu Membru al Comisiei de redactare a Noului Cod de procedura penala

Pret: 13.9 lei
11 lei

[Comanda acum]


Procedura penala. Partea generala. Partea speciala
de Zarafiu Andrei

Despre lucrare

Cu un continut alternativ (note de curs, explicatii teoretice, comentarii legislative si jurisprudentiale etc.) si utilizand metode conjugate, aceasta lucrare a fost conceputa, in zilele de inceput ale unui nou sistem procesual penal, ca un manual de procedura penala.
Asimilarea si aplicarea noilor reguli procedurale in materie penala reclama, pe langa exigentele ce tin de buna functionare a activitatii judiciare cotidiene, si existenta unor instrumente auxiliare adecvate.

De ce este necesara lucrarea

Excesul de reglementare ce pare a caracteriza noua lege de procedura (definitii legale, norme explicative, enumerari exhaustive) nu este in masura sa acopere, prin el insusi, aceasta nevoie. Lucrarea tinde sa compenseze deficitul informational si sa faciliteze intelegerea unor mecanisme procesuale care, in mod deliberat, au fost concepute in forme care nu mai corespund abordarii traditionale in materie.
Indiferent ca sunt convergente sau divergente cu alte puncte de vedere exprimate pana in prezent, aprecierile, propunerile si solutiile autorului sunt prezentate intr-o maniera clara, concisa si argumentata, si, cel mai important, sunt asumate. De altfel, nimic nu este mai periculos pentru nou sistem procesual, aparent eliberat de constrangeri sau prejudecati doctrinare si jurisprudentiale, decat un monopol al opiniilor.
Acest nou sistem procesual isi poate dovedi eficienta judiciara doar daca isi castiga, prin el insusi, echilibrul.

Din cuprins
 • analiza articolelor din noul Cod de procedura penala
 • explicatii teoretice, comentarii privind procesul penal si legea penala
 • participantii la procesul penal
 • actiunile in procesul penal
 • competenta in materie penala
 • probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii
 • masurile procesuale
 • urmarirea penala
 • camera preliminara
 • judecata in prima instanta
 • judecata in cai de atac si in cai de asigurare a unei practici judiciare unitare
 • executarea  hotararilor penale
 • explicarea clara si concisa a informatiilor din sfera procesual penala (Partea generala si Partea speciala)
 • structura bine stabilita: definitii, trasaturi si principii, consideratii generale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 641 din 11 noiembrie 2014
Puncte forte
 • abordarea generala, sistematizarea si succesiunea analizei consacrate prin ceea ce poate fi identificat doctrinar ca fiind stilul catedrei de la Bucuresti de procedura penala
 • bibliografia consultata este indicata pe larg la sfarsitul cartii
 • continut alternativ (note de curs, explicatii teoretice, comentarii legislative si jurisprudentiale etc.)
 • faciliteaza intelegerea unor mecanisme procesuale care, in mod deliberat, au fost concepute in forme care nu mai corespund abordarii traditionale in materie
Despre autor

Andrei Zarafiu este lector universitar, Catedra de Drept Penal, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti; membru in Comisiile de examen pentru admiterea si definitivarea in profesia de avocat, organizate de Baroul Bucuresti, ulterior de U.N.B.R - Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor; membru in Comisia de concurs pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie; avocat in cadrul Baroului Bucuresti din 2001 si partener in cadrul Societatii „Micu, Zarafiu si Asociatii”; membru fondator al Centrului de cercetare in domeniul Ştiintelor Penale din cadrul Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti; membru in Asociatia Internationala de Drept Penal.Utila in sustinerea examenului de licenta 
si a examenelor de admitere sau definitivat 
in profesiile juridice
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 504
Data aparitie 02-12-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0401-6
Detalii si comenzi [click]
Procedura penala. Partea generala. Partea speciala - Zarafiu Andrei

Pret: 89.9 lei
76 lei

[Comanda acum]


Legea medierii. Comentarii si explicatii. Editia 3
de Flavius Pancescu

Context legislativ

Activitatea de mediere ca mijloc de solutionare a conflictelor ocupa un loc din ce in ce mai important in viata de zi cu zi a societatii actuale, un argument in acest sens fiind si recunoasterea medierii ca instrument in rezolvarea cerintelor generate de tendintele de globalizare si democratizare. Aceasta importanta a impus si necesitatea reglementarii cadrului sau de desfasurare in majoritatea statelor lumii.

Aparitia in Romania a unui cadru legal privind activitatea de mediere este rezultatul unui sir de eforturi legislative, inceput inca din deceniul trecut, constituind un raspuns la preocuparile existente in acest sens la nivel european si la dorinta de reforma a sistemului judiciar din Romania.

Despre lucrare

Editia a treia a comentariilor si explicatiilor la Legea medierii nr. 192/2006 cuprinde o actualizare a textului editiilor anterioare, in pas cu ultimele interventii legislative – nu putine la numar in ultimii ani.
De asemenea, s-a tinut cont de intrarea in vigoare a Codului civil si Codului penal, precum si a celor de procedura, facandu-se adaptarile corespunzatoare.

In mod egal, recenta decizie a Curtii Constitutionale asupra controversatei proceduri a informarii asupra avantajelor medierii a facut la randul ei obiectul comentariilor. In urma admiterii exceptiei, participarea la sedinta de informare este optionala, voluntara in toate cazurile. Lipsa dovezii participarii la sedinta de informare nu mai este sanctionata cu respingerea cererii ca fiind inadmisibila, insa refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare, in cazul in care a acceptat participarea, se sanctioneaza cu amenda judiciara.

Din cuprins
 • dispozitii privind profesia de mediator
 • organizarea si exercitarea activitatii mediatorilor
 • drepturile, obligatiile si raspunderea mediatorului
 • procedura de mediere
 • contractul de mediere
 • medierea conflictelor de familie
 • medierea in cauzele penale
Puncte forte
 • coroborarea cu dispozitiile noilor Coduri
 • mentiuni privind eurocompatibilitatea dispozitiilor privind medierea
 • index alfabetic complex
Despre autor
 • avocat in Baroul Bucuresti
 • personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor in Ministerul Justitiei, Directia Drept International si Tratate
Grup tinta

mediatori, magistrati, publicul larg


Medierea – solutionarea alternativa a disputelor
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 264
Data aparitie 10-10-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0394-1
Detalii si comenzi [click]
Legea medierii. Comentarii si explicatii. Editia 3 - Flavius Pancescu

Pret: 39.9 lei
33 lei

[Comanda acum]


Ghid de cercetare penala. Conform noilor coduri. Editia 3
de Dumitru Mirel,Dumitru Mirel

Despre lucrare

Lucrarea este structurata in doua parti, prima reunind aspecte teoretice relevante pentru organele de cercetare penala, iar cea de-a doua este practica, cuprinzand aproximativ 200 de formulare si modele de urmarire penala si acte procesuale. Demersul autorului este motivat de dorinta de a oferi un indrumar practic pentru cei care debuteaza in profesie, dar si de a veni in sprijinul organelor de cercetare penala sau avocatilor care activeaza in domeniul penal, prin sistematizarea pe capitole a celor mai uzuale formulare si acte procesuale.
Prima editie a lucrarii a fost publicata in anul 2009, demersul fiind axat pe reglementarile Codului penal si procesual penal din 1968. A doua editie, publicata in anul 2012, a fost actualizata cu prevederile din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

Despre editia a 3-a


La elaborarea acestei editii au fost avute in vedere modificarile si completarile aduse Codului penal si Codului de procedura penala pana la 1 iunie 2014. Astfel, Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, a fost modificata si completata pana in prezent prin:
 • Legea nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial nr. 258 din 19 aprilie 2012;
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial nr. 515 din 14 august 2013;
 • O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative, publicat in Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2014.
Formularele si modelele

Inspirate din practica judiciara a organelor de cercetare penala ale Politiei si Parchetului, acestea reprezinta un punct de plecare pentru practicieni. Cu siguranta, pot fi imbunatatite, modificate si adaptate specificului activitatii fiecarei unitati de politie si parchet. Se poate considera ca nu exista un formular/model perfect pentru intocmirea unui act, legea prevazand doar elementele obligatorii pe care acesta trebuie sa le cuprinda, precum si forma acestuia.

Fata de editiile anterioare, a fost realizata o restructurare a acestora si au fost adaugate doua noi capitole privind Sesizarea organelor judiciare si Competenta organelor judiciare.

Din cuprins
 • 6 capitole de aspecte teoretice privind sesizarea organelor de urmarire penala si verificarea competentei, probele si procedeele probatorii, citarea si mandatul de aducere, masurile preventive, procedurile speciale
 • 6 capitole de formulare si modele inspirate din practica judiciara
 • aproximativ 200 de formulare si modele de urmarire penala si acte procedurale si procesuale
 • bibliografie atent selectata pentru aprofundarea aspectelor teoretice
Puncte forte
 • lucrare realizata integral in baza prevederilor noilor Coduri penale
 • cele mai uzuale formulare si acte procesuale sistematizate pe capitole
 • indrumar practic pentru cei care debuteaza in profesie
 • formularele sunt inspirate din practica judiciara a organelor de cercetare penala ale Politiei si Parchetului
 • instrument de lucru pentru organele judiciare sau avocatii care activeaza in domeniul penal
 • index alfabetic bogat    
Despre autor

Licentiat in stiinte juridice, dl. Mirel Dumitru este in prezent Ă…Ĺľef birou la Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratul Judetean de Politie Mehedinti, avand o bogata experienta ca ofiter de cercetare penala.
 
Public tinta

Demersul autorului este motivat de dorinta de a oferi un indrumar practic pentru cei care debuteaza in profesie (absolventi ai facultatilor de drept, dar mai ales ai Academiei de Politie), dar si de a veni in sprijinul organelor judiciare sau avocatilor care activeaza in domeniul penal.


Noul indrumar practic de procedura penala „noua”
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 568
Data aparitie 18-07-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0371-2
Detalii si comenzi [click]
Ghid de cercetare penala. Conform noilor coduri. Editia 3 - Dumitru Mirel,Dumitru Mirel

Pret: 64.9 lei
55 lei

[Comanda acum]


Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii
de Jiganie-Ă…Ĺľerban Mihai,Titian Dana,Stoica Viorica,Vasilache Ion,Pichler Adrian,Cretu Sebastian,Vasilache Alexandru,Dragnea Ionut,Ciolca Iuliana,Ă…Ĺľerban Gheorghe,Buneci Petre (Coord.)

Despre lucrare

Adoptarea noului Cod de procedura penala a fost necesara pentru crearea unui sistem legislativ in care procesul penal sa fie mai rapid si eficient, sa existe o armonizare conceptuala cu prevederile noului Cod penal (adoptat prin Legea nr. 286/2009 si pus in aplicare prin Legea nr. 187/2012 (M.Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), protectia unitara a drepturilor omului si libertatilor fundamentale garantate de Constitutie si normele europene in materie, cat si stabilirea unui echilibru intre toate institutiile ce pun in aplicare normele procesual penale.
Prin Legea nr. 255/2013 (M.Of. nr. 515 din 14 august 2013) pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind noul Cod de procedura penala s-au adus o serie de modificari si completari atat a unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale cat si a noului Cod de procedura penala adoptat in anul 2010.
In vederea luarii unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 si a altor acte normative a fost adoptata O.U.G. nr. 3/2014 (M.Of. nr. 98 din 7 februarie 2014) prin care a fost introdusa contestatia ca o cale ordinara de atac.

Necesitatea lucrarii

Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii se impune avand in vedere trecerea de la un Cod de procedura penala vechi, bazat pe o anumita filozofie, la un Cod de procedura penala racordat la celelalte coduri existente in tarile care fac parte din Uniunea Europeana, cod care, pe langa vechile institutii introduce alte institutii noi si in care se garanteaza mult mai bine protectia si drepturile omului in sistemul justitiei penale, cat si un sistem procesual penal mai rapid si mai eficient.

Din cuprins
 • o analiza sintetica a articolelor din noul Cod de procedura penala, asa cum au fost ele modificate si prin Legea de punere in aplicare nr. 255/2013 si O.U.G. nr. 3/2014
 • jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in cauzele contra Romaniei, in scopul relevarii modului in care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instantei de la Strasbourg
 • analiza a noilor dispozitii procesual penale in comparatie cu cele existente in vechiul cod
 • tabele de corespondenta
 • index detaliat
Puncte forte
 • procedura penala analizata din prisma practicienilor: avocati, judecatori si procurori
 • o abordare integrala a Noului Cod de procedura penala, avand rolul de a explica, dintr-o perspectiva pragmatica, noile prevederi procesuale, oferind, astfel, un sprijin real activitatii practicienilor
 • corelatii cu legislatia anterioara (inclusiv legi speciale)
 • corelatii cu legislatia in vigoare (inclusiv legi speciale si legislatie europeana)
 • un instrument de lucru necesar pentru intelegerea si aplicarea noului cod
 • solutii practice in aplicarea noilor prevederi
 • explicarea noilor reglementari
 • corelarea vechii reglementari cu cea noua
 • integrarea normelor de punere in aplicare
 • valorificarea doctrinei si jurisprudentei anterioare
Despre coordonator

Prof. univ. dr. BUNECI Petre - Decan al Facultatii de Drept si Ă…Ĺľtiinte Administrative din cadrul Universitatii Ecologice, avocat coordonator SCA Buneci & Buneci, Baroul Bucuresti

Despre autori
 • Ă…ĹľERBAN Gheorghe - avocat fondator Ă…Ĺľerban & Asociatii, Baroul Bucuresti
 • CIOLCÄ‚ Iuliana - judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 • DRAGNEA Ionut - avocat colaborator Ă…Ĺľerban & Asociatii, Baroul Bucuresti
 • VASILACHE Alexandru - avocat colaborator Ă…Ĺľerban & Asociatii, Baroul Bucuresti
 • CREÅ¢U Sebastian - avocat colaborator Ă…Ĺľerban & Asociatii, Baroul Bucuresti
 • PICHLER Adrian - avocat asociat Ă…Ĺľerban & Asociatii, Baroul Bucuresti
 • Gen. Maior VASILACHE Ion - procuror militar sef al Sectiei Parchetelor Militare, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
 • STOICA Viorica - procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
 • TIÅ¢IAN Dana - judecator, Curtea de Apel Alba-Iulia
 • JIGANIE-Ă…ĹľERBAN Mihai - avocat asociat Ă…Ĺľerban & Asociatii, Baroul Bucuresti


Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 768
Data aparitie 09-05-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0329-3
Detalii si comenzi [click]
Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii - Jiganie-Ă…Ĺľerban Mihai,Titian Dana,Stoica Viorica,Vasilache Ion,Pichler Adrian,Cretu Sebastian,Vasilache Alexandru,Dragnea Ionut,Ciolca Iuliana,Ă…Ĺľerban Gheorghe,Buneci Petre (Coord.)

Pret: 169 lei
143 lei

[Comanda acum]


Noul si vechiul Cod de procedura penala. Cod 544. Actualizat la 10.04.2014
de Editie coordonata si prefatata de lector univ. dr. Andrei Zarafiu

Despre lucrare

Lucrarea este un instrument util si functional in activitatea celor implicati in realitatea judiciara concreta, fie ei organe judiciare, aparatori, auxiliari sau justitiabili.
Pentru a se asigura o completa cunoastere si intelegere a dispozitiilor legale, lucrarea aduce in atentia celor interesati si recursurile in interesul legii si deciziile Curtii Constitutionale privind Codul de procedura penala din 1968 si corelatii cu alte acte normative.

Lector univ. dr. Andrei Zarafiu:Lucrarea reprezinta principalul material de analiza in activitatea de cercetare specifica stiintei dreptului si procedurii penale. Acest demers editorial isi justifica existenta prin nevoia de a raspunde practic unei necesitati a vietii judiciare in ansamblul ei. Pentru ca legea este nu doar premisa procedurii, ci si conditia ei”.

Din cuprins

 • Legea nr. 135/2010, in vigoare de la 1 februarie 2014
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010
 • Codul de procedura penala din 1968
 • Tabel de corespondente NCPP - CPP 1968

Puncte forte

 • Legea nr. 255/2013 reprodusa integral
 • Index alfabetic detaliat pentru fiecare Cod in parte
 • Note privind modificari terminologice

Despre coordonator

lector universitar in cadrul Departamentului de Drept Penal al  Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti. Lector titular de seminarii in cadrul INPPA. Avocat in cadrul SCP Micu, Zarafiu si Asociatii

Public tinta


avocati, judecatori, procurori, juristi in general, politisti, academii de politie, studenti

 ncppuCu ultimele modificari aduse prin
O.U.G. nr. 3/2014 (M.Of. nr. 98 din 7.02.2014)


...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 720
Data aparitie 15-04-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0327-9
Detalii si comenzi [click]
Noul si vechiul Cod de procedura penala. Cod 544. Actualizat la 10.04.2014 - Editie coordonata si prefatata de lector univ. dr. Andrei Zarafiu

Pret: 19.9 lei
16 lei

[Comanda acum]


Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor in cauzele penale complexe
de Remus Jurj-Tudoran

Despre lucrare

Cartea este un ghid adresat atat practicienilor, cat si publicului interesat de importanta acestor metode de investigare in cazurile in care se comit infractiuni grave, precum si de garantiile prevazute de legislatia romana actuala, care este in acord cu practica CEDO.
Sunt analizate dispozitiile legislatiei actuale in domeniu, dispozitii care au fost coroborate cu practica judiciara a instantelor romane, cu cea a Curtii Constitutionale, cu practica CEDO, iar in cazurile in care nu au fost identificate solutii din practica judiciara romana, pentru cazuri similare s-a citat practica judiciara din tari ale UE si din SUA.

Din cuprins
 • tehnicile speciale de ancheta
 • interceptarea comunicatiilor si a oricarui tip de comunicare la distanta
 • supravegherea video, audio sau prin fotografiere
 • localizarea sau urmarirea prin mijloace tehnice
 • accesul la un sistem informatic
 • perchezitia informatica
 • obtinerea de date privind situatia financiara a unei persoane
 • punerea sub supraveghere a conturilor bancare
 • retinerea, predarea sau perchezitionarea corespondentei
 • investigatorii sub acoperire
 • livrarea supravegheata
 • protectia martorilor
Puncte forte
 • Sunt avute in vedere prevederile Noului Cod de procedura penala.
 • Este o carte axata pe aspecte practice, care evidentiaza importanta acestor metode de investigare si garantiile prevazute de lege pentru a inlatura abuzurile autoritatilor in aplicarea legii.
 • Contine numeroase referiri la practica CEDO, a Curtii Constitutionale, a instantelor romane, precum si a altor instante din tari ale UE si din SUA.
 • Contine un index alfabetic al celor mai importante notiuni.
 • Este un instrument juridic pentru practicieni.
 • Include o lista a actelor normative si a practicii judiciare avute in vedere de autor.
Despre autor

Procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (ianuarie 2014 - prezent); procuror-sef al Biroului de Combatere a Spalarii Banilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (2004-2013); licentiat in Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (1996); master in Ştiinte Penale, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti (2005-2006); Colegiul National de Aparare (2006); master in Securitate Judiciara, Universitatea de Ştiinte Politice din Sibiu (2007-2009); doctor in Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti (2011).

Public-tinta

Studenti, practicieni (avocati, magistrati, politisti, ofiteri de informatii), jurnalisti


Un instrument pentru a inlatura abuzurile
autoritatilor in aplicarea legii
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 248
Data aparitie 08-04-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0347-7
Detalii si comenzi [click]
Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor in cauzele penale complexe - Remus Jurj-Tudoran

Pret: 39.9 lei
33 lei

[Comanda acum]


Noul Cod de procedura penala si Legea pentru punerea in aplicare
de Editie coordonata si prefatata de jud. dr. Mihail Udroiu

 NCPPU


Include modificarile intrate in vigoare de la 1 februarie

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 336
Data aparitie 14-02-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0321-7
Detalii si comenzi [click]
Noul Cod de procedura penala si Legea pentru punerea in aplicare - Editie coordonata si prefatata de jud. dr. Mihail Udroiu

Pret: 13.9 lei
11 lei

[Comanda acum]


Codul de procedura penala si legile conexe. Cod 522. Actualizat la 20.10.2013
de Editie coordonata de prof. univ. dr. Cioclei Valerian

Coordonata de prof. univ. dr. Valerian Cioclei, editia a 8-a a lucrarii Codul de procedura penala si legile conexe aduce in atentia celor interesati nu numai textul Codului, cu ultimele modificari si completari, ci si recursurile in interesul legii si deciziile de neconstitutionalitate admise, introduse direct sub articolul din Cod la care se refera, pentru a se asigura o completa cunoastere si intelegere a dispozitiilor legale respective. in plus, cititorul mai poate consulta si alte informatii utile, cum ar fi index, un scurt istoric si note privind modificarile terminologice incidente. De asemenea, lucrarea mai contine si trei importante legi conexe: Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor si Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, incluzand si modificarile introduse prin legile de punere in aplicare a noilor coduri, care vor intra in vigoare de la 1 februarie 2014.


Culegerea cuprinde:
Codul de procedura penala 1968 - in vigoare pana la 1 februarie 2014

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 448
Data aparitie 31-10-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0257-9
Detalii si comenzi [click]
Codul de procedura penala si legile conexe. Cod 522. Actualizat la 20.10.2013 - Editie coordonata de prof. univ. dr. Cioclei Valerian

Pret: 15.9 lei
13 lei

[Comanda acum]


Controlul judiciar in procesul penal
de Oroveanu-Hantiu Adi,Ana-Maria Moraru

"

Supunand atentiei institutii importante ale dreptului procesual penal, institutii aflate intre traditie si inovatie, lucrarea ofera, alaturi de analiza aprofundata a institutiilor in vigoare, o perspectiva a conceptelor consacrate de viitoarea lege de baza in domeniul activitatii procesuale in cauzele penale.

Referitor la actuala reglementare a conceptelor incidente, s-a optat pentru o abordare complexa, care imbina aspectele teoretice cu cele jurisprudentiale, pentru a evidentia deficientele identificate in activitatea procesual penala care au generat si motivat adoptarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. In ceea ce priveste viitoarea reglementare, nu s-a propus o abordare exhaustiva, intrucat se considera ca literatura de specialitate si jurisprudenta vor contribui, ulterior intrarii in vigoare si aplicarii efective a Legii nr. 255/2013, respectiv a Noului Cod de procedura penala, la interpretarea dispozitiilor legale.

"

O abordare complexa a aspectelor teoretice si jurisprudentiale
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 248
Data aparitie 19-08-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0188-6
Detalii si comenzi [click]
Controlul judiciar in procesul penal - Oroveanu-Hantiu Adi,Ana-Maria Moraru

Pret: 39.9 lei
33 lei

[Comanda acum]

Lexicon Juridic [1]Afaceri [15]Comunicare [2]Drept administrativ [13]Drept bancar si valutar [3]
Drept civil [47]Drept comercial [24]Drept constitutional [7]Drept european [4]Drept financiar si fiscal [30]
Drept international privat [5]Drept international public [11]Drept penal [50]Drept penal international [2]Drept privat [2]
Drept procesual civil [16]Drept procesual penal [15]Drept public [3]Dreptul afacerilor [6]Dreptul asigurarilor [1]
Dreptul concurentei [2]Dreptul familiei [4]Dreptul mediului [1]Dreptul muncii si securitatii sociale [7]Dreptul transporturilor [2]
Dreptul Uniunii Europene [4]Drepturile omului [1]Economie [12]Filosofia dreptului [3]Finante, contabilitate [3]
Modele [2]Periodice [1]Proprietate intelectuala [2]Sanatate [1]Teoria generala a dreptului [3]
Variae [70]


RSS FeedTermeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
108 useri online

Useri autentificati: